DRISPSS

Managementul integrării europene și al administrației publice - studii universitare de masterat

Dacă te interesează o carieră în sectorul public atunci acest program de studii o să ți se potrivească.

De ce acest program de studii ?

 • Pentru că misiunea programului Managementul integrării europene și al administrației publice este aceea de a facilita  cunoaşterea sectorului public național și european.
 • Cursurile sunt construite astfel încât să îi ajute pe studenţi să dobândească competenţe profesionale în domeniu, cu accent pe elaborarea proiectelor europene; proiectarea de strategii în domeniul politicilor publice la nivel național și european și asigurarea de asistenţă în managementul organizaţiilor şi instituţiilor europene şi româneşti.
 • De asemenea, programul contribuie la dezvoltarea competenţelor esenţiale, precum abilităţile de analiză şi rezolvare de probleme în situaţii concrete şi abilităţile de comunicare orală şi scrisă în limba română şi limba engleză.
 • Studenţii pot beneficia anual de stagii de studiu în străinătate, care permit lărgirea orizontului de cunoaștere și experimentarea unui context cultural diferit.

Absolvenţii programului pot avea o carieră în:

 • Instituţii publice centrale şi locale (administraţie prezidenţială, Parlament, ministere, consilii județene, primării etc.)
 • Învăţământul preuniversitar şi universitar cât şi în cercetarea ştiinţifică
 • Organizaţii non-guvernamentale
 • Organizații private cu activitate în sfera consultanței pentru atragerea de fonduri europene

Despre program

 • Program de studii universitare de masterat în domeniul Științe politice
 • Program acreditat

Lista disciplinelor studiate

 

 

 

Resurse

 • Detalii despre Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) - link extern (EN)
 • Sistemul ECTS la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - regulament