DRISPSS

Relații internaționale și studii europene - studii universitare de licență

Misiunea programului Relații internaționale și studii europene este aceea de a facilita studenților cunoașterea problemelor majore și a actorilor cheie în sfera relațiilor internaționale și înțelegerea ideilor care modelează sistemul mondial și societatea contemporană.

Cursurile sunt construite astfel încât să îi ajute pe studenți să dobândească competențe profesionale cheie în domeniul relațiilor internaționale și studiilor europene, cu accent pe analiza și proiectarea de strategii și proiecte în sfera afacerile europene. De asemenea, programul contribuie la dezvoltarea competențelor transversale esențiale, precum abilitățile de analiză și rezolvare de probleme și abilitățile de comunicare orală și scrisă în limba română și limba engleză.

 

Disciplinele studiate

Discipline de specialitate

Introducere în relații internaționale

Introducere în studii europene

Introducere în științe politice

Istoria relațiilor internaționale

Administrație publică

Drept internațional

Studii de securitate

Metode de cercetare în științele sociale

Etica relațiilor internaționale

Drepturile omului

Teoria democrației

Teoria relațiilor internaționale

Organizații internaționale

Instituții europene

Economie mondială

Europa contemporană în sistemul relaţiilor internaţionale

Sisteme politice europene comparate

Geostrategie şi geopolitică

Procesul de guvernare în Uniunea Europeana

Dreptul Uniunii Europene

Practică

Sociologia relaţiilor internaţionale

 

 

Studii de arie. Cultură şi civilizaţie în spaţiul francofon

Negociere si conflict în relaţiile internaţionale

Construcţie europeană

Globalism şi globalizare

Analiza conflictelor internaţionale

Ideologii politice

Partide politice în democrațiile occidentale

Guvernanța Uniunii Europene (teorii și practici)

Politică externă şi diplomaţie

Seminar de cercetare pentru finalizarea lucrării de licenţă

Aspecte politice şi religioase în Orientul Mijlociu

Politici U. E.

Politici de dezvoltare a capacităţii administrative

Elemente de practică diplomatică

Instituţii de securitate

 

Discipline complementare

Limba engleză

Informatică aplicată