DRISPSS

Studii de securitate - studii universitare de licență

Dacă te interesează aspecte precum securitatea socială sau securitatea energetică și a mediului, atunci programul Studii de securitate s-ar putea să ți se potrivească.

Misiunea programului Studii de securitate este aceea de a facilita studenților cunoașterea problemelor de securitate națională și internaționale într-un context mai larg, definit de caracteristicile sistemului politic, forțele sociale și economice care modelează sfera politicului și de comportamentul uman în sfera politicului.

Cursurile sunt construite astfel încât să îi ajute pe studenți să dobândească competențe profesionale în subdomeniile științelor politice, cu accent pe analiza și diagnoza problemelor de securitate și utilizarea metodelor și tehnicilor de cercetare în științele sociale. De asemenea, programul contribuie la dezvoltarea competențelor transversale esențiale, precum abilitățile de analiză și rezolvare de probleme și abilitățile de comunicare orală și scrisă în limba română și limba engleză.

Disciplinele studiate

Discipline de specialitate

Introducere în științe politice

Introducere în studii de securitate

Introducere în relații internaționale

Istoria gândirii și ideilor politice

Introducere în studii europene

Teorie politică contemporană

Metode de cercetare în științele sociale

Introducere în politici publice

Istorie politică modernă și contemporană

Economie politică

Stat-națiune, globalizare și securitate

Politici de securitate comparate

Instituții de securitate

Sociologie politică

Politica externă și de securitate a României

Alianțe și organizații internaționale de securitate

Studii de securitate

Guvernanța multinivel și securitatea societală în UE

Instituții și politici europene

Politica externă și de securitate comună a UE

Practică de specialitate

Securitate economică

Prevenirea și combaterea terorismului

Comunicare și globalizare

Globalism și globalizare

Etică politică

Securitatea în mediul privat

 

 

Managementul securității informațiilor

Analiza riscurilor neconvenționale de securitate societală

Comunicare mediatică și securitate societală

Psihologie politică

Managementul securităţii europene şi problematica minorităţilor naţionale şi etnice (secolele XX şi XXI)

Guvernanța Uniunii Europene (teorii și practici)

Securitatea umană şi dezvoltarea durabilă

Analiza conflictelor internaţionale şi managementul integrat al crizelor

Securitatea documentelor

Religie şi globalizare: reţele şi pericole transnaţionale

Intelligence şi securitate

Securitate IT

Geopolitică și integrare

Securitatea în Orientul Mijlociu

Politică românească

Securitatea infrastructurilor critice

 

Discipline complementare

Limba engleză sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4

Informatică aplicată