DRISPSS

Științe politice - studii universitare de licență

Dacă te interesează guvernarea și viața politică sau își dorești pur și simplu să încerci să schimbi lumea, atunci studiile în domeniul științelor politice s-ar putea să ți se potrivescă.

De ce Ştiinţe Politice ?

 • Pentru că misiunea programului Ştiinţe politice este aceea de a facilita  cunoaşterea sistemului politic românesc, a  forţelor sociale şi economice care îl modelează, a contextului cultural în care operează şi a comportamentului uman în sfera politicului.
 • Cursurile sunt construite astfel încât să îi ajute pe studenţi să dobândească competenţe profesionale în ştiinţele politice, cu accent pe studiul comportamentului politic, analiza şi elaborarea politicilor publice şi metodologia de cercetare în ştiinţele sociale.
 • Încercăm să dezbatem problemele lumii contemporane (globalizarea, migraţia, multiculturalismul, egalitatea de gen) oferind studenţilor posibilitatea de a-şi forma și exprima punctul de vedere.
 • De asemenea, programul contribuie la dezvoltarea competenţelor esenţiale, precum abilităţile de analiză şi rezolvare de probleme în situaţii concrete şi abilităţile de comunicare orală şi scrisă în limba română şi limba engleză.
 • Studenţii de la Ştiinţe Politice pot beneficia anual de stagii de studiu în străinătate, care permit lărgirea orizontului de cunoaștere și experimentarea unui context cultural diferit.

Absolvenţii programului Ştiinţe Politice pot avea o carieră în:

 • Instituţii publice centrale şi locale (administraţie prezidenţială, Parlament, ministere, consilii județene, primării etc.)
 • Învăţământul preuniversitar şi universitar cât şi în cercetarea ştiinţifică
 • Partide politice
 • Institute de cercetare şi de sondare a opiniei publice
 • Organizaţii non-guvernamentale
 • Instituţii de presă (scrisă şi audio-vizuală)  

Spre lista disciplinelor studiate