DRISPSS

Științe politice - studii universitare de licență

Disciplinele studiate

Discipline de specialitate

Introducere în științe politice

Introducere în relații internaționale

Istoria gândirii politice

Teorie politică contemporană

Metode de cercetare în științele sociale

Introducere în politici publice

Istorie politică modernă și contemporană

Antropologie politică

Economie politică

Stat de drept și constituționalism

Teoria organizațiilor

Ideologii politice

Sociologie politică

Partide politice

Democrație și democratizare (teorii ale democrației)

Introducere în studii europene

Statistică aplicată

Instituții politice

Politici comparate (teorii și metode)

Analiză electorală

Practică de specialitate

 

 

Politici culturale și multiculturalism

Globalism și globalizare

Administrație publică

Comunicare politică

Politică românească

Guvernanța Uniunii Europene (teorii și practici)

Analiza politicilor publice

Psihologie politică

Etică politică

Politici locale și regionale

Instituții și politici europene

Marketing politic și electoral

Analiza violenței politice

Practică: elaborarea lucrării de licență

 

Discipline complementare

Limba engleză sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4

Informatică aplicată

Scriere academică