DRISPSS

Științe politice - licență februarie 2017

Tematica și bibliografia

Rezultate proba scrisă

Tematica și bibliografia în format pdf

Tematica

1.     Sisteme politice majoritariste și consensualiste. Definiții si caracteristici comparate.

2.      Sistemul politic si interacțiunea dintre elementele sale: sistemul electoral, sistemul de partide, formarea coalițiilor de guvernare si stabilitatea guvernamentală.

3.      Regimuri politice comparate: prezidențialism, parlamentarism și semi-prezidențialism.

4.      Modele economice, sociologice și psihologice ale votului.

5.      Sistemele electorale: caracteristici și tipuri. Problema proporționalității. Efectele sistemelor electorale.

6.      Dimensiuni ale conceptului de putere politică. Puterea politică şi conceptele sale corelative: autoritatea şi legitimitatea.

7.      Economie și democrație: economie planificată versus economie de piață.

8.      Partide politice şi sisteme de partide. Funcţiile partidelor politice.

9.      Cultură politică, participare politică şi socializare politică.

10.  Ce este ideologia politică? Caracterstici ale liberalismului, conservatorismului, socialismului și ale ideologiilor politice postmoderne (feminism și ecologism). Funcţiile şi viitorul ideologiilor politice.

11.  Politicile publice: elementele, ciclul unei politici și criteriile de evaluare.

12.  Etapele cercetării sociale.

13.  Ancheta sociologică și sondajul de opinie:  structura chestionarului, tipuri de întrebări. Aspecte teoretice și exemple.

14.  Ce este naționalismul? Utilizarea în România a naționalismului ca instrument politic după 1989.

15.  Democrație și democratizare în România postcomunistă.  

Bibliografia  

Almond, G., G. Bingham Powell, Jr., Kaare Strom și Russell J. Dalton. 2009. Politica comparată astăzi. Iași: Institutul European.

 Almond, G. şi S. Verba. 1996. Cultura civică: atitudini politice şi democraţie în cinci naţiuni. Budapesta: CEU Press & Bucureşti: DU Style.

Ball, T. şi R. Dagger. 2000. Ideologii politice şi idealul democratic. Iaşi: Polirom.

Bréchon, Pierre. 2004. Partidele politice. Cluj-Napoca: Eikon.

Carpinschi, A. și C. Bocancea. 1998. Tratat de știință politică, volumul I, Iași: Editura Universității ”Al. I Cuza”.

Dowding, K. 1998. Puterea. Bucureşti: DU Style.

Downs, A. 2010. O teorie economică a democraţiei. Iaşi: Institutul European. Capitolul 3. *

Dragoman, D. 2014. Naționalismul. Identitatea etnoculturală și proiectul elitelor. Iași: Editura Adenium.

Gallagher, T. 1999. Democrație si naționalism in Romania. București: All.

Gheorghiţă, A. 2011. Lideri politici şi construcţia deciziei de vot. Iaşi: Editura Institutul European. Capitolul 2.

Grugel, J. 2008. Democratizarea. Iași: Editura Polirom. Hayek, F. A. 2006. Drumul către servitute. Bucureşti: Humanitas.

Lazarsfeld, P.F., Berelson, B. şi H. Gaudet. 2004. Mecanismul votului. Cum se decid alegătorii într-o campanie prezidenţială. Bucureşti: comunicare.ro. Capitolele 1 și 2.

 Lijphart, A. 2008. Modele ale democrației. Forme de guvernare si funcționare in 36 de țări. Iași: Editura Polirom.

Lijphart, A. 2010. Sisteme electorale şi sisteme de partide. Cluj-Napoca: CA Publishing. Capitolele 1 și 2. **

Martin, P. 1999. Sistemele electorale și modurile de scrutin. București: R.A. Monitorul Oficial.

Mărginean, I. 2000. Proiectarea cercetării sociologice. Iași: Polirom, pp. 102-140.

Preda, C. și S. Soare. 2008. Regimul, partidele și sistemul politic din România. București: Editura Nemira.

Profiroiu, M.C. și Iorga, E. 2009. Manual de politici publice. București: Editura Economică.  Disponibil la http://www.ipp.ro/library/Manual%20Politici%20Publice%20IPP.pdf

Rădoi, M. 2004. Evaluarea politicilor publice. București: Tritonic.

Rotariu, T. și P. Iluț, 2006. Ancheta sociologică și sondajul de opinie. Iași: Editura Polirom. Sartori, G. 2008. Ingineria constituțională comparată. Iași: Institutul European. *

Sartori, G. 1999. Teoria democraţiei reinterpretată. Iaşi: Polirom.

Voicu, G. 1998. Pluripartidismul: o teorie a democraţiei. Bucureşti: ALL. *  

* Cărți disponibile la Biblioteca Astra.

** Materiale puse la dispoziția studenților, pe parcursul anilor de studiu, de către titularii de curs. Restul titlurilor sunt disponibile la Biblioteca Centrală Universitar.

Comisia de licență 

Președinte: conf. dr. Dragoș DRAGOMAN

Membri: lect. dr. Bogdan GHEORGHIȚĂ, lect. dr. Sabina LUCA, conf. dr. Cristina STĂNUȘ, lect dr. Emilia TOMESCU

 

 

  Spre pagina programului Științe Politice