DRISPSS

Științe politice - licență iunie 2015

Tematica și bibliografia

Tematica și bibliografia în format pdf

Tematica

1.      Sisteme politice majoritariste și consensualiste. Definiții si caracteristici comparate.

2.      Sistemul politic si interacțiunea dintre elementele sale componente. Legătura dintre sistemul electoral, sistemul de partide, formarea coalițiilor de guvernare si stabilitatea guvernamentală.

3.      Prezidențialism, parlamentarism și semi-prezidențialism. Caracteristici comparate.

4.      Modele economice, sociologice și psihologice ale votului.

5.      Sistemele electorale: caracteristici și tipuri. Problema proporționalității. Efectele sistemelor electorale.

6.      Dimensiuni ale conceptului de putere politică. Puterea politică şi conceptele sale corelative: autoritatea şi legitimitatea.

7.      Democraţie, economie şi planificare.

8.      Partide politice şi sisteme de partide. Funcţiile partidelor politice. Sistemul de partide în România postcomunistă.

9.      Cultură politică, participare politică şi socializare politică.

10.  Ce este ideologia politică? Funcţiile şi viitorul ideologiilor politice.

11.  Politicile publice: elementele, ciclul unei politici și criteriile de evaluare.

12.  Etapele cercetării sociale.

13.  Ancheta sociologică și sondajul de opinie:  structura chestionarului, tipuri de întrebări.

14.  Utilizarea în România a naționalismului ca instrument politic după 1989.

15.  Transformarea regimului politic românesc si susținerea democrației. O perspectivă generală.


Bibliografia

Almond, G. şi S. Verba. 1996. Cultura civică: atitudini politice şi democraţie în cinci naţiuni. Budapesta: CEU Press & Bucureşti: DU Style.

Ball, T. şi R. Dagger. 2000. Ideologii politice şi idealul democratic. Iaşi: Polirom. Cap. I, II şi X.

Bréchon, Pierre. 2004. Partidele politice. Cluj-Napoca: Eikon.

Dowding, Keith. 1998. Puterea. Bucureşti: DU Style.

Downs, A. 2010. O teorie economică a democraţiei. Iaşi: Institutul European. Capitolul 3. *

Dragoman, D. 2014. „Atitudini ale cetățenilor despre democrație și instituțiile politice”. În Gherghina, S. și S. Miscoiu, ed., Democratizare și consolidare democratică în Europa Centrală si de Est. Iași, Institutul European.

Gallagher, T. 1999. Democrație si naționalism in Romania. București: All.

Gheorghiţă, A. 2011. Lideri politici şi construcţia deciziei de vot. Iaşi: Editura Institutul European. Capitolul 2.

Hayek, F. A. 2006. Drumul către servitute. Bucureşti: Humanitas. Cap. III, IV, V și VII.

Lazarsfeld, P.F., Berelson, B. şi H. Gaudet. 2004. Mecanismul votului. Cum se decid alegătorii într-o campanie prezidenţială. Bucureşti: comunicare.ro.  Capitolele 1 și 2.

Lijphart, A. 2008. Modele ale democrației. Forme de guvernare si funcționare in 36 de țări. Iași: Editura Polirom.

Lijphart, A. 2010. Sisteme electorale şi sisteme de partide. Cluj-Napoca: CA Publishing. Capitolele 1 și 2. **

Profiroiu, M.C. și Iorga, E. 2009. Manual de politici publice. București: Editura Economică. Capitolul 2. Disponibil la http://www.ipp.ro/library/Manual%20Politici%20Publice%20IPP.pdf

Rădoi, M. 2004. Evaluarea politicilor publice. București: Tritonic. Capitolul 3.

Sartori, G.2008. Ingineria constituțională comparată. Iași: Institutul European. *

Sartori, Giovanni. 1999. Teoria democraţiei reinterpretată. Iaşi: Polirom. Cap. 14.

Vasiliu, F. 2001. Metodologia cercetării sociale: metode și tehnici. Sibiu: Universitatea Lucian Blaga. Capitolele 2 și 3.

Voicu, George. 1998. Pluripartidismul: o teorie a democraţiei. Bucureşti: ALL. *

 * Cărți disponibile la Biblioteca Astra. ** Materiale puse la dispoziția studenților, pe parcursul anilor de studiu, de către titularii de curs. *** Restul titlurilor sunt disponibile la Biblioteca Centrală Universitară.

 

Comisia de licență 

Președinte: conf. dr. Dragoș DRAGOMAN

Membri: lect. dr. Bogdan GHEORGHIȚĂ, lect. dr. Sabina LUCA, lect. dr. Cristina STĂNUȘ

Secretar: asist. drd. Iuliana NEAGOȘ