DRISPSS

Științe politice - licență iunie 2014

Tematica și bibliografia

Tematica

 1. Puterea, principala instituție politică. Dimensiunile puterii și relația dintre autoritate și legitimitate.
 2. Democraţia între teorie și practică. Definiții și practici democratice.
 3. Democrație și democratizare. Modele de tranziție democratică.
 4. Perspective instituţionale asupra regimului politic românesc. Prezidențialism vs. parlamentarism. Unicameralism vs. bicameralism.
 5. Teorii ale formării coaliţiilor electorale și de guvernare. Dimensiuni ale conflictului partizan.
 6. Partide şi sisteme de partide. Definiţii şi funcţii ale partidului politic. Tipologiile sistemelor de partide. Evoluţia sistemului de partide în România după 1989.
 7. Politici publice. Transferul de politici publice. Strategii de evaluare a politicilor publice. Măsurarea performanței instituționale.
 8. Sisteme electorale. Tipuri de sisteme electorale. Sisteme electorale şi consecinţele lor politice. Sistemul electoral românesc postcomunist.
 9. Cultură și participarea politică. Rolul socializării în participarea politică.
 10. Comportament electoral. Paradigme de analiză a comportamentului electoral. Analiza participării electorale din România.
 11. Comunicare politică. Structura și analiza discursului politic în România.

Bibliografia

Almond, Gabriel A. și Sydney Verba. 1996. Cultura civică. Atitudi politice şi democraţie în cinci naţiuni. Bucureşti: DuStyle.

Colas, Dominique. Sociologie politică. București: Nemira.

Dahl, Robert A., 2000.  Poliarhiile. Participare şi opoziţie. Iaşi: Institutul European.

Dunn, William N. 2010. Analiza politicilor publice. Iași: Polirom.

Lazarsfeld, Paul F., Bernard Berelson și Hazel Gaudet. 2004. Mecanismul votului. Bucureşti: Comunicare.ro.

Lijphart, Arend, 2000. Modele ale democraţiei. Forme de guvernare şi funcţionare în treizeci şi şase de ţări. Iași: Polirom.

Max Weber. 2011. Politica, o vocație și o profesie. București: Humanitas.

Pasquino, Gianfranco. 2002. Curs de ştiinţă politică. Iaşi: Institutul European.

Pîrvulescu, Cristian. 2002. Politici şi instituţii politice. București: TREI.

Preda, Cristian, 2005. Partide şi alegeri în România postcomunistă. 1989-2004. Bucureşti: Nemira.

Preda, Cristian, Sorina Soare, 2008. Regimul, partidele şi sistemul politic din România. Bucureşti: Nemira.

Putnam, Robert D. 2002. Cum funcționează democrația. Iași: Polirom.

Rovența-Frumușani, Daniela. 2004. Analiza discursului. Ipoteze și ipostaze. Bucureşti: Tritonic.

Sartori, Giovanni, 2000. Teoria democrației reinterpretată. Iași: Polirom.

Sartori, Giovanni, 2008. Inginerie constituţională comparată. Structuri, stimulente şi rezultate. Iaşi: Polirom.

Sălăvăstru, Constantin. 2009. Discursul puterii. Bucureşti: Tritonic.

Weimer, David L. și Aidan R. Vining. 2004. Analiza politicilor publice. Concepte și practică. Chișinău: ARC.

Comisia de licență 

Președinte: conf. dr. Vasile TABĂRĂ

Membri: lect. dr. Dragoș DRAGOMAN, lect. dr. Bogdan GHEORGHIȚĂ, lect. dr. Sabina LUCA, lect. dr. Cristina STĂNUȘ

Secretar: asist. drd. Iuliana NEAGOȘ

 

 

 

 

 

 

 Spre pagina programului Științe Politice