Rezultate admitere iulie 2011

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - Durata: 3 ani

Înscrieri sesiunea de vară: 11 - 15 iulie 2011, 18 - 22 iulie 2011
Rezultate: 25 iulie 2011
Confirmare loc:
Taxă înscriere: 150 RON
Domeniul
Specializarea
Număr locuri propuse
Selecţie  (probe de concurs)
Taxă Şcolarizare / An
Ştiinţe ale Comunicării Jurnalism

 

- 30* locuri fară taxă la ZI
- 60 locuri cu taxă la ZI

 

- 50 % media de la examenul de bacalaureat
- 50 % media anilor de liceu

 

- 2600 RON

 

Comunicare şi Relaţii Publice

 

- 30 locuri fară taxă la ZI
- 0 locuri cu taxă la ZI

 

* 1 loc Republica Moldova; ** 1 loc rromi

 

 

Pentru REGULAMENT DE ADMITERE licenţă click aici

 

ÎNSCRIERI SESIUNEA DE TOAMNĂ: 5-9 SEPTEMBRIE, 12 – 16 SEPTEMBRIE 2011 – ORELE: 9,00 – 16,00

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - Durata: 2 ani

Înscrieri: 6-10 septembrie 2010, 13 septembrie - 17 septembrie 2010
Interviu şi rezultate: 17 septembrie 2010
Confirmare loc: 20 - 25 septembrie 2010
Taxă înscriere: 150 RON
Domeniul
Specializarea
Număr locuri propuse
Selecţie  (probe de concurs)
Taxă şcolarizare / An
Ştiinţe ale Comunicării Publicitate şi brand - 21de locuri cu taxă

- Interviu - probă eliminatorie (admis/respins)
- 50% - media examenului de licenţă
- 50% - media anilor de studii

- 2600 RON
Jurnalism tematic - 1 loc fără taxă
- 30 locuri cu taxă
Managementul relaţiilor publice - 19 locuri cu taxă

 

Acte necesare inscriere admitere studii universitare de LICENTA sesiunea Iulie 2011

- DIPLOMA DE BACALAUREAT, ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ;
- FOAIA MATRICOLĂ – COPIE LEGALIZATĂ;
- CERTIFICAT DE NAŞTERE, ÎN COPIE LEGALIZATĂ;
- ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP;
- TREI FOTOGRAFII TIP BULETIN DE IDENTITATE;
- CERERE TIP DE ÎNSCRIERE;
- CHITANŢA DE PLATĂ A TAXEI DE ÎNSCRIERE (150,00 RON); „copii cadrelor didactice sunt scutiţi de taxa de admitere o singură dată, în baza declaraţiei date pe proprie răspundere” (aprobat în şedinţa din 20.04.2006 a Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu).Sunt scutiţi de taxa de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, precum şi membrii de familie ai cadrelor didactice şi personalului auxiliar din universitatea sibiană.Copiii personalului didactic ( în activitate, pensionar sau decedat) din reţeaua de stat, sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere (pentru o singură specializare).Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor (dovezilor) prezentate de candidaţi din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enumerate anterior.Plata taxelor se face pentru fiecare concurs separat. - ADEVERINŢĂ DIN CARE SĂ REZULTE CALITATEA DE STUDENT INTEGRALIST (pentru studenţii care urmează o a doua specializare).
- CANDIDAŢII ÎNSCRIŞI LA DOUĂ FACULTĂŢI DIN UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU, VOR PREZENTA ŞI COPIA LEGITIMAŢIEI DE ÎNSCRIERE LA PRIMA FACULTATE, AUTENTIFICATĂ DE SECRETARIATUL FACULTĂŢII LA CARE A FĂCUT PRIMA ÎNSCRIERE.
- CANDIDAŢII CARE ÎŞI RETRAG ACTELE ÎNAINTE DE AFIŞAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI SUNT CONSIDERAŢI ELIMINAŢI DIN CONCURS.


ÎNSCRIERI SESIUNEA DE TOAMNĂ: 5-9 SEPTEMBRIE, 12 – 16 SEPTEMBRIE 2011 – ORELE: 9,00 – 16,00

Acte necesare inscriere admitere studii universitare de MASTER sesiunea Septembrie 2010

- DIPLOMA DE LICENŢĂ , ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ -promoţii anterioare
- SUPLIMENT DIPLOMĂ (foaie matricolă) – COPIE LEGALIZATĂ –promoţii anterioare
- ADEVERINŢĂ – MEDIA EXAMEN DE LICENŢĂ – promoţia 2010
- ADEVERINŢĂ CU MEDIILE PE ANI DE STUDII – promoţia 2010
- CERTIFICAT DE NAŞTERE, ÎN COPIE LEGALIZATĂ;
- ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP;
- TREI FOTOGRAFII TIP BULETIN DE IDENTITATE;
- CERERE TIP DE ÎNSCRIERE;
- CHITANŢA DE PLATĂ A TAXEI DE ÎNSCRIERE (150,00 RON); „copii cadrelor didactice sunt scutiţi de taxa de admitere o singură dată, în baza declaraţiei date pe proprie răspundere” (aprobat în şedinţa din 20.04.2006 a Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu).Sunt scutiţi de taxa de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, precum şi membrii de familie ai cadrelor didactice şi personalului auxiliar din universitatea sibiană.Copiii personalului didactic ( în activitate, pensionar sau decedat) din reţeaua de stat, sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere (pentru o singură specializare).Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor (dovezilor) prezentate de candidaţi din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enumerate anterior.Plata taxelor se face pentru fiecare concurs separat.
- CANDIDAŢII CARE ÎŞI RETRAG ACTELE ÎNAINTE DE AFIŞAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI SUNT CONSIDERAŢI ELIMINAŢI DIN CONCURS.


ÎNSCRIERI - 6-10 SEPTEMBRIE, 13 – 17 SEPTEMBRIE 2010 – ORELE: 9,00 – 16,00
INTERVIU ŞI REZULTATE – 17 SEPTEMBRIE 2010 -  începând cu ora 10,00

UN CANDIDAT DECLARAT ADMIS POATE URMA UN SINGUR DOMENIU DE LICENŢĂ PE LOC FINANŢAT DE LA BUGETUL DE STAT, PENTRU DURATA NORMALĂ DE STUDII. CANDIDATUL ADMIS LA MAI MULTE DOMENII PE LOCURILE FĂRĂ TAXĂ ESTE OBLIGAT SĂ OPTEZE PENTRU DOMENIUL DE LICENŢĂ LA CARE DOREŞTE SĂ FIE FINANŢAT DE LA BUGETUL DE STAT, LA O SINGURĂ INSTITUŢIE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR CU PREZENTAREA DIPLOMEI DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL ÎN TERMENUL PREVĂZUT DE METODOLOGIA FIECĂREI FACULTĂŢI.

 

 

 


Actualizat:
Copyright © 2006- Pentru sugestii contactaţi webmaster-ul