Burse în străinătate

Burse de studiu

Burse de ajutor social

Burse de ajutor social ocazional

 

Regulament de acordare a burselor in Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Art. 1. Stabilirea criteriilor de acordare a burselor si altor forme de sprijin pentru studentii si cursantii din Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu se face in baza art. 176, alin.(1), (2), (3), (4) din Legea Invatamantului prin HG 6559/1998 publicate in Monitorul Oficial nr. 347/14.IX.1998, Legea nr. 441 din 18 iulie 2001 si se aproba de catre Biroul Senatului Universitatii.
Art. 2. Tipurile de burse care se pot acorda sunt: de merit, de studiu, de studiu partiale, de ajutor social si ajutor social partial. Pe langa acestea se mai pot acorda si burse ocazionale.
Din categoria burselor de merit fac parte bursele de performanta stiintifica, de performanta cultural - artistica si de performanta sportiva.
Bursa de performanta stiintifica este o bursa de merit atribuita prin concurs de fiecare Facultate.
Bursele de performanta cultural - artistica si sportiva sunt burse de merit atribuite de catre fiecare Facultate.
Bursele de performanta se acorda in temeiul unor criterii stabilite de Comisia cu Probleme Studentesti.
Bursele de performanta se acorda din fondul de burse alocat Facultatii. Punctajul necesar acordarii unei astfel de burse se stabileste la nivelul Comisiei de acordare a burselor pe Facultate.
Art. 3. Bursele de merit si bursele de studiu se acorda studentilor din invatamantul superior de stat, cursuri de zi, cursantilor invatamantului de studii aprofundate, in functie de rezultatele obtinute la invatatura
Bursele de ajutor social se acorda la cerere, in functie de situatia materiala a familiei studentului. Studentii primesc burse in baza criteriilor generale si a criteriilor specifice elaborate de Comisia cu probleme studentesti.
Art. 4. Toate tipurile de burse, mai sus mentionate, se acorda studentilor de la cursuri de zi, invatamant de stat subventionat.
Pe intreaga durata de scolarizare studentii admisi cu taxa pot beneficia de burse finantate de la buget.
Senatul Universitatii poate acorda din venituri proprii, la cerere, pe baza unor criterii specifice de performanta sau sociale, burse studentilor admisi cu taxa.
Conform hotararii Birou - Senat din 26.11.2001, studentii scolarizati in regim cu taxa, nu beneficiaza de burse sociale in anul univ. 2001/2002.
Studentii care urmeaza concomitent doua specializari in institutii de invatamant de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una din institutii, cu conditia ca numarul total al anilor in care beneficiaza de bursa sa nu depaseasca numarul anilor de studiu prevazut ca durata de scolarizare la specializarea de la care urmeaza sa beneficieze de bursa.
Absolventii cu diploma de licenta care urmeaza o a doua specializare, studentii reinmatriculati si studentii aflati la continuare de studii pot beneficia de burse de la bugetul de stat cu conditia ca numarul anilor in care au beneficiat de bursa sa nu depaseasca numarul anilor de studiu prevazut ca durata de scolarizare la specializarea de la care urmeaza sa beneficieze de bursa.
Art. 5. Bursele de merit se acorda in urmatoarele cazuri:
a) studentilor cu rezultate deosebite la invatatura;
b) studentilor cu performante stiintifice - bursa de performanta, care este o bursa de merit atribuita prin concurs de catre fiecare Facultate;
c) studentilor cu performante cultural - artistice deosebite - bursa de performanta artistica, celor cu performante sportive - bursa de performanta sportiva. Acestea sunt burse de merit atribuite de fiecare Facultate din fondul de burse alocat.
Art. 6. Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate institutiilor de invatamant superior de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, proportional cu numarul de studenti de la cursurile de zi, invatamant de scurta durata, invatamant de lunga durata, invatamant de studii aprofundate, din institutia respectiva.
Cuantumul alocat / student, in anul univ. 2001/2002, este de 260.000 lei, conform notei telefonice din data 16.11.2001, de la Directia Generala Invatamant - Buget din Ministerul Educatiei si Cercetarii.
Art. 7. Numarul burselor acordate este determinat de fondul financiar alocat de Ministerul Educatiei Nationale, Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu si de cuantumul burselor, stabilit de Senatul Universitatii.
Cuantumul minim al bursei de merit si de studiu trebuie sa acopere cheltuielile de cazare in camin si masa la cantina.
Cuantumul bursei de performanta este cel putin de doua ori mai mare decat bursa minima atribuita in institutia de invatamant respectiva si mai mare decat bursa de merit.
Fondul primit pe Universitate se va imparti pe facultati in functie de numarul de studenti care frecventeaza cursurile de zi, (invatamant de scurta si lunga durata, invatamant de studii aprofundate), din institutia respectiva, pentru anii II - IV pentru bursele de merit si pentru anii I - V pentru bursele de studii si burse sociale.
Impartirea fondului se va face diferentiat pe specializari si ani de studii la fiecare Facultate sau Colegiu.
Art. 8. Universitatea "Lucian Blaga" poate completa fondul de burse provenit de la bugetul de stat cu fonduri obtinute din surse de venituri proprii sau din alte surse.
Art. 9. Studentii de la cursurile de zi pot primi si alte forme de sprijin material si ajutoare sociale de la bugetul de stat sau pe baza de contract din partea agentilor economici si pe baza de credite de studiu acordate de banci.
Art. 10. Bursele de merit, de studiu si de ajutor social se atribuie studentilor pe durata anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activitati practice, examen de licenta sau absolvire), cu exceptia vacantelor.
Daca studentii bursieri sunt orfani, daca provin din casele de copii sau din plasament familial ori au fost bolnavi de TBC si se afla in evidenta unitatilor medicale, sufera de diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatica cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, sunt infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular acut, bursele se pot atribui si pe perioada vacantelor.
Bursa de merit atribuita pentru performante stiintifice - bursa de performanta - se poate atribui incepand cu anul al doilea de studii, pentru 12 luni consecutive, incepand cu data atribuirii prin concurs, la nivelul institutiei de invatamant superior. Aceasta se acorda si pe perioada vacantelor, inclusiv a vacantei de vara pentru studenti.
Art. 11. Bursele, indiferent de categoria lor, se atribuie studentilor si pe perioadele cat acestia sunt plecati in strainatate, dar numai cu acordul conducerii Universitatii.
Art. 12. Bursele de merit ramase neacordate in cadrul facultatilor se transforma in burse de studiu, iar acestea, la randul lor, in burse sociale, respectiv, ajutoare sociale.
Art. 13. Sumele de bani acordate ca burse sau ajutoare sociale la nivelul unei facultati vor fi redistribuite altor facultati de catre Comisia de atribuire a burselor de la nivelul Universitatii, daca au ramas disponibile.
Art. 14. Studentii care urmeaza concomitent doua specializari in institutii de invatamant superior de stat, pot beneficia de burse de la bugetul de stat, numai de la una dintre institutii, cu conditia ca numarul total al anilor in care beneficiaza de bursa sa nu depaseasca numarul anilor de studiu, prevazut ca durata de scolarizare la specializarea de la care urmeaza sa beneficieze de bursa.
Art. 15. Studentii bursieri aflati in concediu medical isi mentin bursa cel mult 60 de zile de la data inceperii concediului. In cazul depasirii acestui termen, primesc bursa de merit sau bursa de studii numai dupa reluarea activitatii de invatamant.
Art. 16. Studentii transferati de la o specializare la alta, in cadrul facultatii sau la alta facultate, precum si studentii de la invatamantul seral sau fara frecventa transferati la invatamantul de zi, pot primi burse incepand cu semestrul urmator datei de promovare a verificarilor (colocviilor), a proiectelor ti a examenelor de diferenta stabilite, daca indeplinesc conditiile de scolarizare pentru a primi bursa, prevazute in prezentele precizari.
Art. 17. Studentii cu prelungire de scolarizare (repetenti sau in an suplimentar) nu pot primi bursa in anul in care il repeta.
Art. 18. Studentii bursieri care, din motive medicale, au primit prelungire de scolarizare (repeta medical), dovedind ca au fost bolnavi si in imposibilitatea de a frecventa cursurile cel putin 60 de zile in anul universitar precedent, pot primi bursa de studiu sau bursa sociala pe baza mediei realizata in anul de studiu promovat anterior celui care il repeta din motive medicale.
Studentii care au beneficiat de intrerupere de studii medical, au dreptul la bursa, in anul in care isi reiau activitatea, in conditiile in care la data intreruperii de studii erau bursieri.
Art. 19. Studentii creditati au dreptul la bursa in semestrul urmator promovarii examenelor creditate, programate prin planul de invatamant cu conditia indeplinirii criteriilor impuse de prevederile cuprinse in prezentul regulament.
Art. 20. Studentii sportivi de performanta, studentii componenti ai unor formatii artistice, precum si studentii care au beneficiat de burse de specializare in strainatate si care au primit aprobare pentru prelungire de sesiune, pot beneficia de burse daca la data de 30 octombrie indeplinesc criteriile specifice stabilite pentru acordarea lor.
De asemenea, studentii care se inscriu in categoriile sus mentionate si care au primit aprobarea pentru sustinerea examenelor in afara sesiunii sin iarna, pot beneficia pe semestrul al II-lea de burse, daca la data de 1 aprilie indeplinesc criteriile specifice de acordare a burselor.
Bursele se acorda de la data promovarii ultimului examen programat.
Pentru aceste situatii, facultatile pot hotari rezervarea unui numar de burse din totalul de burse acordate de Senat.
Art. 21. Studentele bursiere aflate in concediu prenatal sau postnatal, primesc bursa pe o durata egala cu concediul stabilit pentru persoanele incadrate in munca.
Art. 22. Studentii care beneficiaza de bursa de merit nu pot beneficia si de bursa de studiu, de bursa sociala sau bursa de performanta.
De asemenea, cei care beneficiaza de bursa de studiu, nu pot beneficia si de bursa sociala sau bursa de performanta.
Art. 23. Pot primi bursa de merit, bursa de studiu sau bursa sociala, numai studentii promovati in anul universitar urmator, respectiv integralisti, dupa semestrul I al anului universitar, pentru acordarea burselor in semestrul al II-lea in conditiile efectuarii integrale a activitatilor universitare obligatorii prevazute de regulamentul profesional.
Art. 24. Bursele de merit, bursele de studiu si bursele sociale acordate studentilor, pot fi retrase temporar sau definitiv de catre Consiliul facultatii pentru abateri grave de la normele disciplinei universitare, pe baza regulamentelor stabilite de fiecare facultate in parte.
Art. 25. Studentii exmatriculati din fiecare facultate sau colegiu sunt obligati sa restituie contravaloarea bursei primite in timpul scolaritatii.
Nu sunt obligati sa restituie bursa cei care s-au retras de la cursuri pentru motive de boala dovedite cu acte medicale avizate de comisii medicale de specialitate.
Art. 26. Criteriile de acordare a burselor la nivelul institutiilor de invatamant superior se elaboreaza, de senatele universitare, tinand seama de sistemul de organizare al invatamantul superior, diferentiat pe specializari, iar in cazul burselor de ajutor social, de venitul net al familiei studentului sau al sustinatorului legal.
Nu pot constitui criterii de acordare a burselor provenite de la bugetul de stat: varsta, sexul, religia, rasa, apartenenta politica a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenta la organizatii legal constituite ori cu activitate conforma cu legislatia romana, numarul de ani petrecuti in alte institutii de invatamant, studiile efectuate in strainatate, precum si accesul din alte surse.

BURSE DE STUDIU

4.1. Bursa de studiu se poate acorda studentilor de la invatamantul de zi, forma lunga sau scurta, in limita fondului alocat de la buget si in functie de mediile minime stabilite de prezentele criterii.
4.2. Fondul alocat pentru acest tip de bursa este de 50% din fondul total. Bursa minima de studiu este de 900.000 lei.
4.3. Bursa se acorda pentru studentii anului I in functie de rezultatele obtinute la examenul de admitere, media minima fiind 8,50 la profilul umanist si 8,00 la profilul tehnic.
Bursa de studiu pentru studenti, se poate acorda numai la inceputul anului universitar, pe baza mediei generale (examene, verificari, colocvii, proiecte etc.) conform planului de invatamant, obtinuta pentru anul anterior si la inceputul semestrului al II-lea, pe baza mediei generale obtinute dupa primul semestru. La medii egale departajarea se face prin media obtinuta in anul universitar anterior sau la examenul de admitere pentru studenti din anul I.
4.4. Studentii pot beneficia si de burse partiale de studiu, care nu pot depasi 20% din fondul total alocat de la buget.
Bursele se acorda in ordinea descrescatoare a mediilor pana la ocuparea plafonului valoric alocat in conditiile de mai sus.
Cuantumul burselor partiale de studiu este de 40% din cuantumul bursei integrale de studiu.
4.5. Bursa de studiu se acorda cursantilor invatamantului de studii aprofundate, daca acestia au realizat la concursul de admitere 9,30 pentru profilul tehnic si 9,50 pentru profilul umanist.
4.6. Bursa de studiu se revizuieste la inceputul semestrului al II-lea, in functie de rezultatele obtinute la invatatura. Revizuirea se face in conditiile prezentelor criterii specifice.
4.7. Pentru studentii (ele) care in timpul sesiunii de examene intra in concediu medical (maternitate) compact cu cel putin jumatate din zilele aferente sesiunii, bursele de studiu se revizuiesc luandu-se in considerare rezultatele examenelor, verificarilor, colocviilor si proiectelor programate in afara concediului.
4.8. Nu se acorda burse studentilor in semestrul al II-lea, care dupa sesiunea de examene din iarna in afara concediului medical nu au promovat toate examenele..
4.9. Bursa de studii nu se revizuieste in urmatoarele conditii:
- Bursa de studii acordata studentilor orfani, celor proveniti din casele de copii sau plasament familial, celor bolnavi de TBC aflati in evidenta dispensarelor medicale, a celor suferinzi de : diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatie congenitala hepatica cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, sunt infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular acut.
- De asemenea nu se revizuieste bursa de studiu acordata studentilor care nu au avut posibilitatea de a sustine examenele programate, ca urmare a faptului ca se aflau internati in spital, ori in concediu medical pe intreaga durata a sesiunii sau cel putin 60 de zile inainte de inceperea acestora.
4.10. In situatia in care ar fi indeplinite conditiile pentru obtinerea bursei partiale de studiu ti pentru bursa sociala, studentul are latitudinea sa opteze.
4.11. La nivel de Facultati se stabilesc criterii de acordare a burselor, avand in vedere criteriile specifice, dar si gradul de dificultate a specializarilor.

BURSE DE AJUTOR SOCIAL

5.1. Fondul burselor de ajutor social nu poate depasi 10% din fondul de burse atribuit Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu, iar bursa sociala minima este de 600.000 lei.
Bursele de ajutor social se acorda:
A) studentilor integralisti din institutiile de invatamant superior de stat, carora li se aplica prevederile art. 10 lit. r) din Legea nr. 42/1990, republicata, in baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42 din 1990, care atesta calitatea lor sau a unui dintre parinti de "Luptatori pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989" sau de "Erou - martir" - cu una dintre mentiunile : ranit, retinut, ranit si retinut, remarcat prin fapte deosebite, insotit de brevet semnat de presedintele Romaniei;
B) studentilor orfani, celor proveniti din casele de copii sau plasament familial, care nu realizeaza venituri;
C) studentilor bolnavi de TBC, care se afla in evidenta unitatilor medicale, celor care sufera de diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatica cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular.
D) studentilor a caror familie nu realizeaza pe ultimele 3 luni precedente datei de la care se acorda bursa, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decat salariul minim pe economie.
Senatele universitare pot acorda si alte burse sociale, conform criteriilor si regulamentelor proprii.
5.3. Studentii pot beneficia si de bursa de ajutor social partial, in limita unui procent de 5% din fondul total alocat, in aceleasi conditii in care se beneficiaza de bursa sociala integrala, in ordinea descrescatoare a mediilor, pana la epuizarea fondului alocat acestui tip de bursa.
5.4. Cuantumul bursei reprezinta 40% din bursa sociala integrala.
5.5. Bursa de ajutor social integrala sau partiala se poate acorda la inceputul anului universitar, precum si la inceputul semestrului al II-lea.
Aceasta se revizuieste la inceputul semestrului al II-lea, in situatia aparitiei de noi cazuri, care se incadreaza in criteriile de acordare a burselor stabilite, sau se pierde daca s-au modificat conditiile materiale ce au permis acordarea ei.
5.6. La stabilirea venitului pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile nete realizate de familie.
Bursele de ajutor social pentru familiile de studenti, se acorda pe baza dovedirii cu acte oficiale de catre acestia, a veniturilor proprii.
5.7. Nu pot primi bursa sociala studentii care beneficiaza de prelungirea duratei de scolarizare (repetentie sau an suplimentar) sau studentii sanctionati disciplinar, pe durata respectiva.
5.8. Senatul Universitatii poate acorda si alte burse sociale conform criteriilor si regulamentelor proprii.

BURSA DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL

6.1 Bursa de ajutor social se poate acorda si ocazional, in cuantumuri cel putin egale cu bursa minima, stabilita de Comisia cu Probleme Studentesti, indiferent daca studentul mai beneficiaza de alta categorie de bursa, astfel:
a) bursa de ajutor ocazional pentru imbracaminte, care se poate acorda studentilor orfani, studentilor defavorizati din punct de vedere social, studentilor proveniti din casele de copii, studentilor proveniti din plasament familial sau din incredintare, a caror familie nu realizeaza pe ultimele 3 luni un venit net pe membru de familie mai mare decat 75% din salariul minim pe economie.
Aceasta categorie de bursa, de ajutor social ocazional, se poate acorda aceluiasi student de doua ori in decursul unui an universitar.
b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acorda studentei sa studentului a carui sotie nu realizeaza alte venituri decat bursele, consta intr-o bursa pentru nastere si lauzie si o bursa pentru procurarea imbracamintei copilului nou-nascut;
c) bursa de ajutor social ocazional in caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) (sot, sotie, copil) sau in caz de deces al studentului(ei), necasatorit(a) sau casatorit(a), cu sotie / sot care nu realizeaza venituri. Suma care se atribuie in caz de deces este stabilita de catre Biroul Senatului universitar.
Fondul alocat pentru acest tip de bursa este de 5 % din fondul total de burse pe facultate.
6.2. Bursele de ajutor social care se acorda ocazional se atribuie pe baza cererii aprobate de Biroul Consiliului facultatii, din care face parte studentul(a) si pe baza urmatoarelor acte:
a) dovezi privind intrunirea conditiilor apartenente la una din categoriile prevazute la articolul 5, alineatul a) si acte privind venitul lunar net mediu pe membru de familie, pe ultimele trei luni;
b) certificatul medical si copie dupa certificatul de nastere al copilului, pentru bursa de ajutor social de maternitate;
c) copie dupa certificatul de deces al membrului de familie prevazut de articolul 5.1., litera c), pentru bursa ocazionala de ajutor social in caz de deces;
d) alte acte doveditoare.

la inceputul paginii

Actualizat:
Copyright © 2006- Pentru sugestii contactaţi webmaster-ul