BURSE DE STUDIU

4.1. Bursa de studiu se poate acorda studentilor de la invatamantul de zi, forma lunga sau scurta, in limita fondului alocat de la buget si in functie de mediile minime stabilite de prezentele criterii.
4.2. Fondul alocat pentru acest tip de bursa este de 50% din fondul total. Bursa minima de studiu este de 900.000 lei.
4.3. Bursa se acorda pentru studentii anului I in functie de rezultatele obtinute la examenul de admitere, media minima fiind 8,50 la profilul umanist si 8,00 la profilul tehnic.
Bursa de studiu pentru studenti, se poate acorda numai la inceputul anului universitar, pe baza mediei generale (examene, verificari, colocvii, proiecte etc.) conform planului de invatamant, obtinuta pentru anul anterior si la inceputul semestrului al II-lea, pe baza mediei generale obtinute dupa primul semestru. La medii egale departajarea se face prin media obtinuta in anul universitar anterior sau la examenul de admitere pentru studenti din anul I.
4.4. Studentii pot beneficia si de burse partiale de studiu, care nu pot depasi 20% din fondul total alocat de la buget.
Bursele se acorda in ordinea descrescatoare a mediilor pana la ocuparea plafonului valoric alocat in conditiile de mai sus.
Cuantumul burselor partiale de studiu este de 40% din cuantumul bursei integrale de studiu.
4.5. Bursa de studiu se acorda cursantilor invatamantului de studii aprofundate, daca acestia au realizat la concursul de admitere 9,30 pentru profilul tehnic si 9,50 pentru profilul umanist.
4.6. Bursa de studiu se revizuieste la inceputul semestrului al II-lea, in functie de rezultatele obtinute la invatatura. Revizuirea se face in conditiile prezentelor criterii specifice.
4.7. Pentru studentii (ele) care in timpul sesiunii de examene intra in concediu medical (maternitate) compact cu cel putin jumatate din zilele aferente sesiunii, bursele de studiu se revizuiesc luandu-se in considerare rezultatele examenelor, verificarilor, colocviilor si proiectelor programate in afara concediului.
4.8. Nu se acorda burse studentilor in semestrul al II-lea, care dupa sesiunea de examene din iarna in afara concediului medical nu au promovat toate examenele..
4.9. Bursa de studii nu se revizuieste in urmatoarele conditii:
- Bursa de studii acordata studentilor orfani, celor proveniti din casele de copii sau plasament familial, celor bolnavi de TBC aflati in evidenta dispensarelor medicale, a celor suferinzi de : diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatie congenitala hepatica cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, sunt infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular acut.
- De asemenea nu se revizuieste bursa de studiu acordata studentilor care nu au avut posibilitatea de a sustine examenele programate, ca urmare a faptului ca se aflau internati in spital, ori in concediu medical pe intreaga durata a sesiunii sau cel putin 60 de zile inainte de inceperea acestora.
4.10. In situatia in care ar fi indeplinite conditiile pentru obtinerea bursei partiale de studiu ti pentru bursa sociala, studentul are latitudinea sa opteze.
4.11. La nivel de Facultati se stabilesc criterii de acordare a burselor, avand in vedere criteriile specifice, dar si gradul de dificultate a specializarilor.

Actualizat:
Copyright © 2006- Pentru sugestii contactaţi webmaster-ul