BURSA DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL

6.1 Bursa de ajutor social se poate acorda si ocazional, in cuantumuri cel putin egale cu bursa minima, stabilita de Comisia cu Probleme Studentesti, indiferent daca studentul mai beneficiaza de alta categorie de bursa, astfel:
a) bursa de ajutor ocazional pentru imbracaminte, care se poate acorda studentilor orfani, studentilor defavorizati din punct de vedere social, studentilor proveniti din casele de copii, studentilor proveniti din plasament familial sau din incredintare, a caror familie nu realizeaza pe ultimele 3 luni un venit net pe membru de familie mai mare decat 75% din salariul minim pe economie.
Aceasta categorie de bursa, de ajutor social ocazional, se poate acorda aceluiasi student de doua ori in decursul unui an universitar.
b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acorda studentei sa studentului a carui sotie nu realizeaza alte venituri decat bursele, consta intr-o bursa pentru nastere si lauzie si o bursa pentru procurarea imbracamintei copilului nou-nascut;
c) bursa de ajutor social ocazional in caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) (sot, sotie, copil) sau in caz de deces al studentului(ei), necasatorit(a) sau casatorit(a), cu sotie / sot care nu realizeaza venituri. Suma care se atribuie in caz de deces este stabilita de catre Biroul Senatului universitar.
Fondul alocat pentru acest tip de bursa este de 5 % din fondul total de burse pe facultate.
6.2. Bursele de ajutor social care se acorda ocazional se atribuie pe baza cererii aprobate de Biroul Consiliului facultatii, din care face parte studentul(a) si pe baza urmatoarelor acte:
a) dovezi privind intrunirea conditiilor apartenente la una din categoriile prevazute la articolul 5, alineatul a) si acte privind venitul lunar net mediu pe membru de familie, pe ultimele trei luni;
b) certificatul medical si copie dupa certificatul de nastere al copilului, pentru bursa de ajutor social de maternitate;
c) copie dupa certificatul de deces al membrului de familie prevazut de articolul 5.1., litera c), pentru bursa ocazionala de ajutor social in caz de deces;
d) alte acte doveditoare.

Actualizat:
Copyright © 2006- Pentru sugestii contactaţi webmaster-ul