Specializările Jurnalism (cursuri de zi şi ID) şi Comunicare şi relaţii publice (cursuri de zi şi ID) din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane a ULBS sunt acreditate de către ARACIS.

Calitatea, performanţa şi excelenţa învăţământului sibian din domeniul ştiinţelor comunicării au fost recunoscute, după trei generaţii de absolvenţi, în anul 1995, de către Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare.

Din rândul absolvenţilor noştri,  s-au format nenumăraţi oameni de presă care lucrează la ziarele Adevărul, România liberă, Cotidianul, Ziua, Evenimentul Zilei, revistele Căminul, El şi Ea, Playboy, National Geographic ş.a., în presa localã sibiană, la TVR şi la televiziuni private: Digi TV, Antena 1, Prima TV, Pro TV, Realitatea TV, la posturi de radio: Radiodifuziunea Română, BBC, Pro FM, Europa FM, în colectivele unor edituri (inclusiv în Pegasus Press, cea care a lansat ediţia Princeps a Enciclopediei „Who’s Who în România”).

Pregătirea academică a gazetarilor are, la Sibiu, atuuri evidente: valoarea corpului profesoral; colaborarea cu personalităţi sau comunităţi academice din ţară şi de peste hotare; studioul de radio-şcoală „Antena Sibiului”, laboratoarele de televiziune şi de creare a produselor media, dotate cu aparatură competitivă şi un centru de cercetare.

Pe lângă aceste avantaje, studenţii noştri au şansa iniţierii şi specializării, ca gazetari, în redacţiile şcoală „Sibiul Universitar”, publicaţie lunară scrisă integral de viitori jurnalişti, „Cuvinte online”, revistă bilunară, o replică de jurnalism online dată exclusiv de studenţi provocărilor spaţiului virtual, şi „Saeculum”, revistă bianuală de studii culturale şi comunicare.


Din anul 2001, departamentului de Jurnalism i s-a adăugat încă o specializare: Comunicare şi relaţii publice, o ofertă concretă la aşteptările tot mai diversificate ale pieţei comunicării şi informării. Drept urmare, un număr însemnat de PR-işti ocupă acum poziţii cheie în relaţiile publice din România.
Începând cu anul universitar 2003/2004, Facultatea de Jurnalistică şi-a extins aria pregătirii academice cu o altă specializare: Filosofia, care, deşi a existat pînă în anul 2009, a reprezentat un succes.

O parte din absolvenţii celor două promoţii sunt astăzi doctoranzi în domeniu sau profesori de filosofie.
Facultatea de Jurnalistică oferă candidaţilor posibilitatea de a urma forma de învăţământ la distanţă (ID).

Departamentul de Învăţământ la Distanţă (ID) funcţionează în cadrul specializărilor Jurnalistică şi Comunicare şi Relaţii Publice şi asigură formarea şi perfecţionarea în mass-media şi relaţii publice. Această formă se adresează îndeosebi celor care lucrează deja în aceste domenii, fără a avea însă pregătire universitară, şi altor absolvenţi de liceu care doresc să se formeze pentru mass-media şi relaţii publice. Planul de învăţământ pentru forma ID corespunde cu cel de la forma de învăţământ la zi şi este structurat pe sistemul european de credite transferabile.


Pe lângă ofertele din primul ciclu de studiu Bologna, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane oferă programe de studii de master la specializările Publicitate şi brand şi Managementul relaţiilor publice.
 
   
 
 
Actualizat:24.02.2018
Copyright © 2006- Pentru sugestii contactaţi webmaster-ul