Învăţământ la Distanţă - SPECIALIZĂRI ACREDITATE DE ARACIS:

Jurnalism ID
Comunicare şi Relaţii Publice ID


Pe lîngă cursurile cu frecvenţă acreditate de ARACIS, la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane funcţionează şi o formă de învăţămînt la distanţă (ID) cu specializările Jurnalism (1999) şi Comunicare şi Relaţii Publice (2004).

Acestea se adresează, îndeosebi, celor care lucrează deja în mass-media sau în Relaţiile Publice, fără a avea însă pregătire universitară sau de specialitate, dar şi altor absolvenţi de liceu, care doresc să se formeze în aceste domenii.

Planul de învăţămînt, cu o durată de studii de 3 ani, începînd cu anul universitar 2005-2006, corespunde cu cel de la forma de învăţămînt de zi, cu aceeaşi durată de studii.
PENTRU DETALII PRIVIND OFERTA EDUCAŢIONALĂ, CONDIŢIILE DE ADMITERE ŞI ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE apasaţi aici
 
   
 
 
Actualizat:24.02.2018
Copyright © 2006- Pentru sugestii contactaţi webmaster-ul