Specializarea JURNALISM este acreditată de ARACIS.


De peste două decenii, specializarea Jurnalism pregăteşte viitori profesionişti pentru toate tipurile de media: presă scrisă, radio, televiziune, agenţii de presă. Aceştia vor desfăşura o serie de activităţi complexe, precum colectarea informaţiilor de interes public, prelucrarea şi prezentarea acestora în formate publicistice adecvate fiecărui suport mediatic.

Principalele obiective ale pregătirii academice în acest domeniu sunt: capacitatea de a se informa şi documenta din surse diverse; de a aborda obiectiv şi totodată critic faptele şi evenimentele realităţii social-politice, economice, culturale; capacitatea de a redacta materiale publicistice din zona jurnalismului de informare, de opinie şi comentariu, în formate media adecvate; cunoaşterea şi respectarea legislaţiei specifice comunicării publice, precum şi a eticii şi deontologiei profesiei de jurnalist; nu în ultimul rând însuşirea unei culturi generale bogate, care să  permită înţelegerea tendinţelor şi anticiparea schimbărilor în societătea contemporană.

Planul de învăţământ de la această specializare asigură condiţiile necesare pregătirii jurnalistice complexe, în raport cu cerinţele unei pieţe a muncii tot mai concurenţiale.
FIŞE DISCIPLINE
Sem. II, an univ. 2016-2017


ANUL I
ANUL II
ANUL III


 
   
 
 
Actualizat:24.02.2018
Copyright © 2006- Pentru sugestii contactaţi webmaster-ul