Laboratorul de Comunicare şi Relaţii Publice


Laboratorul de Comunicare şi Relaţii Publice este destinat realizării produselor specifice acestui domeniu. Studenţii sunt îndrumaţi ca utilizând suporturi video şi audio să iniţieze şi să organizeze videoconferinţe, conferinţe şi briefinguri de presă etc.

Actualizat:
Copyright © 2006- Pentru sugestii contactaţi webmaster-ul