LICENŢĂ IUNIE 2011

ÎNSCRIERI: 14 IUNIE – 17 IUNIE 2011
(dosarele se depun la secretariatul facultaţii între orele 10,00-16,00)
(dosarele absolvenţilor din alte centre universitare se depun la decanatul facultăţii între orele 10,00-16,00)

SUSTINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ 27 – 29 IUNIE 2011
-----------------------------------------------------------------
SPECIALIZAREA „ JURNALISM”
SPECIALIZAREA „COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE”

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ Iunie 2011

ABSOLVENŢI - cursuri de zi - FACULTATEA DE JURNALISTICĂ SIBIU

-CERTIFICAT DE NAŞTERE - copie legalizată
-DIPLOMA DE BACALAUREAT – copie legalizată
-CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ – original
-DOUĂ FOTO TIP PAŞAPORT
-FIŞA DE ÎNSCRIERE ( la secretariatul facultăţii)
-NOTĂ DE LICHIDARE ( la secretariatul facultăţii)
-UN DOSAR PLIC
-UN EXEMPLAR -  LUCRARE DE LICENŢĂ ŞI
-REFERATUL CADRULUI DIDACTIC COORDONATOR
-UN PLIC TIMBRAT ŞI AUTOADRESAT SAU ILUSTRATĂ POŞTALĂ TIMBRATĂ ŞI   AUTOADRESATĂ (atenţie la codul străzii)

ABSOLVENŢI - ID- FACULTATEA DE JURNALISTICĂ SIBIU

- CERTIFICAT DE NAŞTERE - copie legalizată
- DIPLOMA DE BACALAUREAT – copie legalizată
- CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ - original
- CHITANŢĂ –TAXĂ DE ÎNSCRIERE 300,00 RON pentru absolvenţi  promoţiile 2009, 2010 şi anterior, începând cu 2008, 550 RON (se achită la secretariatul facultăţii)
- NOTĂ DE LICHIDARE (la secretariatul facultăţii)
- DOUĂ FOTO TIP PAŞAPORT
- FIŞA DE ÎNSCRIERE ( la secretariatul facultăţii)
- UN DOSAR PLIC
- UN EXEMPLAR - LUCRARE DE LICENŢĂ ŞI REFERATUL CADRULUI DIDACTIC COORDONATOR
- UN PLIC TIMBRAT ŞI AUTOADRESAT SAU ILUSTRATĂ POŞTALĂ TIMBRATĂ ŞI AUTOADRESATĂ (atenţie la codul străzii)

ABSOLVENI DIN ALTE CENTRE UNIVERSITARE 

-CERTIFICAT DE NAŞTERE - copie legalizată
-DIPLOMA DE BACALAUREAT – copie legalizată
-SUPLIMENT DIPLOMĂ - original ( FOAIA MATRICOLĂ BILINGVĂ)
-CHITANŢĂ –TAXĂ DE ÎNSCRIERE – 1.100,00 RON (se achită la secretariatul facultăţii).
-ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE A FACULTĂŢII - original –
-DOUĂ FOTO TIP PAŞAPORT
-CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ – original
-FIŞA DE ÎNSCRIERE ( la secretariatul facultăţii)
-UN DOSAR PLIC
-UN EXEMPLAR -  LUCRARE DE LICENŢĂ ŞI REFERATUL CADRULUI DIDACTIC COORDONATOR
- UN PLIC TIMBRAT ŞI AUTOADRESAT SAU ILUSTRATĂ POŞTALĂ TIMBRATĂ ŞI AUTOADRESATĂ (atenţie la codul străzii)

 *La cerere, absolvenţii unei specializări acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu se pot înscrie şi pot susţine, după caz, examenul de absolvire, de licenţă sau de diplomă, la o altă instituţie organizatoare, cu aprobarea (în scris) şi în condiţiile stabilite de senatul universitar al instituţiei absolvite şi al instituţiei organizatoare.

 

 
Actualizat:
Copyright © 2006- Pentru sugestii contactaţi webmaster-ul