Studii de Licenţă: Acte necesare pentru înscriere
  • Dosar plic;
  • Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă (original sau copie legalizată);
  • Foaie matricolă sau echivalentă;
  • Certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul) în copie legalizată
  • Adeverinţă medicală tip;
  • 3 fotografii tip carte/buletin de identitate.


Taxa de înscriere: 150 lei

 

Free Joomla Templates By Joomlashack