PSIHOLOGIE CLINICA, CONSILIERE PSIHOLOGICA SI PSIHOTERAPIE

Programul de Master „Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie

Durata studiilor - 2 ani, 120 de credite

Acreditat ARACIS

Avizat profesional (credite recunoscute) de Colegiul Psihologilor din România. Acreditat în specialitățile psihologie clinică și consiliere psihologică

De ce să alegi acest program de master?

În vederea îndeplinirii misiunii asumate, Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie, Psihologie (specializarea Psihologie) îşi propune următoarele obiective:

În ceea ce priveşte activitatea didactică:

 • să formeze specialişti în domeniul psihologiei clinice şi al consilierii psihologice;
 • să faciliteze dobândirea cunoştinţelor în domeniul psihologiei clinice şi al consilierii psihologice, dezvoltarea anumitor competenţe şi capacităţi în domeniul comunicaţional;
 • să-şi dezvolte şi să-şi diversifice continuu preocupările consacrate compatibilizării programului de studiu cu cel al ţărilor din UE.

În ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică:

 • să dezvolte strategii de cercetare clinică;
 • să dezvolte modelul cercetător-practician acordând atenţie atât achiziţionării de cunoştinţe şi abilităţi necesare cercetătorului, cât şi dezvoltării gândirii prin prisma unor finalităţi practice, cu relevanţă teoretică şi/sau practică pe scară largă;
 • dezvoltarea gândirii critice.

În ceea ce priveşte activitatea de pregătire continuă:

 • să stimuleze şi să sprijine perfecţionarea specialiştilor şi a personalului prin participarea la cursuri masterale, manifestări ştiinţifice internaţio-nale care facilitează accesul la ultimele descoperiri în domeniul ştiinţific, la programele de perfecţionare prin masterat şi doctorat;
 • să atragă, în cadrul procesului de învăţământ, teoreticieni şi prac-ticieni cu o competenţă recunoscută şi cu mare experienţă în dome-niul psihologiei clinice şi psihoterapiei.

Prin acest program de studii masterale, obiectivele fundamentale ale Colectivului de Psihologie vizează următoarele direcţii:

 • Investigarea şi psihodiagnosticul tulburărilor psihice şi a altor condiţii de patologie care implică în etiopatogeneză mecanisme psihologice;-Evaluarea stării de sănătate mentală;
 • Evaluarea cognitivă, neuropsihologică, comportamentală, subiec-tiv–emoţională;
 • Evaluarea personalităţii şi a mecanismelor de coping (de adaptare);
 • Evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice;
 • Evaluarea dezvoltării psihologice;
 • Conceperea şi implementarea de programe de educaţie pentru sănătate (prevenţie primară şi secundară);
 • Însuşirea metodelor şi tehnicilor de consiliere şi terapie suportivă;
 • Optimizarea proceselor de cuplu, familie, grup, organizaţii şi colec-tivităţi;
 • Managementul conflictului, mediere şi negociere;
 • Intervenţia psihologică în probleme psihologice şi în situaţii de risc.

Oportunităţi de angajare / Debuşee profesionale:

Acest program oferă absolvenţilor posibilitatea de a desfăşura la parametri performanţi activităţi în:

 • Clinici şi spitale, Cabinete publice şi private de psihologie care oferă consiliere psihologică, psihoeducaţională şi consultanţă de spe-cialitate;
 • Centre de consiliere psihologică şi orientare din şcoli, universităţi publice şi private;
 • Creşe, grădiniţe şi şcoli, publice şi private;
 • Instituţii de învăţământ superior (centre de consiliere psihologică şi psihoeducaţională);
 • Centre judeţene de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE şi CJAPP);
 • Centre de dezvoltare profesională şi personală – educaţia adulţilor;
 • Direcţii de asistenţă socială şi protecţie a copilului;
 • Centre de excelenţă;

Persoană de contact:

Lector univ. dr. Mihaela Bucuţă (e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

Tel. 0722 558 059

Pentru detalii suplimentare privind oferta noastră educaţională, vizitaţi site-ul stiinte.ulbsibiu.ro/catpsihologie

 

Free Joomla Templates By Joomlashack