Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Start
Programe de studiu
 
Admitere 2017!!!
 
Licență / Disertație
 
Studenți
 
Profesori
 
Publicații
 
Cercetare - Dezvoltare
 
Evenimente
 
Noutăți
 
Concurs Posturi Didactice
 
Română English
Caută

Domeniile Sociologie, Resurse Umane și Asistență Socială

Concursuri Posturi Didactice Academice

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță scoaterea la concurs a trei posturi de asistent universitar în domeniile Sociologie și Asistență Socială, pe perioadă determinată:

- Posturi pe perioadă determinată (candidații trebuie să dețină diploma de doctor sau calitatea de student doctorand în momentul depunerii dosarului de înscriere la concurs):

(1) Asistent universitar, poziția 73 (Analiză factuală, Introducere în sociologia organizațiilor, Sociologie aplicată: practica cercetării sociale, Practica cercetării sociale, Metode de cercetare socială: abordări calitative).

Descrierea postului poate fi consultată AICI!

(2) Asistent universitar, poziția 74 (Introducere în asistența socială, Protecție și securitate socială, Metodologia cercetării în științele sociale, Laborator de dezvoltare personală, Practică de specialitate).

Descrierea postului poate fi consultată AICI!

(3) Asistent universitar, poziția 76 (Schimbare socială, Sociologia comunicării, Laborator de analiză de date asistată de calculator, Practică profesională, Practică compactă de specialitate).  

Descrierea postului poate fi consultată AICI!

Calendarul competiției este următorul:

- înscrieri: 24.11.2017-18.01.2018;

- susținerea examenelor, prelegerilor: 05.02.2018-08.02.2018;

- comunicarea rezultatelor: 08.02.2018;

- contestații: 09.02.2018-15.02.2018.

 Informaţii de contact

Adresa: str. Lucian Blaga, nr. 2A, etaj 3, Sibiu, 550169, România
Tel: +40-(269)-21.29.70
Fax:+40-(269)-21.29.70
E-mail: dep.jrpsp@ulbsibiu.ro
Web: http://socio-umane.ulbsibiu.ro/sociologie/