În atenția candidaților înscriși la concursul de admitere, iulie 2022, la programul de studii universitare de licență Conservare și Restaurare

Planificarea-Probei-de-Admitere-Licenta-Iulie-2022-Conservare-Restaurare