Examen final program postuniversitar

Perioada de înscriere:  19 – 26 iunie (online)

 

Detalii importante (Vă rugăm să le citiți cu atenție, înainte de a începe procesul de completare a fișelor de înscriere):

 • Citiți cu atenție instrucțiunile pregătite în formulare atunci când completați fișele de înscriere și când încărcați documentele;
 • Completați câmpurile exact așa cum apar în documentele emise de autorități: Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere etc;
 • Unele documente încărcate trebuie să fie în formatul .pdf, așă că vă rugăm să vă asigurați că aveți documentația disponibilă în această formă, înainte de a începe completarea fișei;
 • Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;
 • Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ. Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul specializării;
 • __________________________________________________________________________________
!!!!Fișa de înscriere la examenul de finalizare a studiilor este activă
 până în data de 26 iunie 2024, ora 15.00!!!

____________________________________________________________________________________

Calendar finalizare studii – program postuniversitar de formare și dezvoltare continuă Comunicare interculturală în spațiul de limbă germană 

***********************************************************************************************************

Program postuniversitar de formare și dezvoltare continuă: Comunicare interculturală în spațiul de limba germană: 

Fișa înscriere examen absolvire este disponibilă https://forms.gle/MPUgS2NK45rde6cd7

***********************************************************************************************************

SUCCES!!!

EXAMEN FINAL IUNIE-IULIE 2024

Perioada de înscriere:  14 – 20 iunie 2024 (online)

 

Detalii importante (Vă rugăm să le citiți cu atenție, înainte de a începe procesul de completare a fișelor de înscriere):

 • Citiți cu atenție instrucțiunile pregătite în formulare atunci când completați fișele de înscriere și când încărcați documentele;
 • Completați câmpurile exact așa cum apar în documentele emise de autorități: Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere etc;
 • Unele documente încărcate trebuie să fie în formatul .pdf, așă că vă rugăm să vă asigurați că aveți documentația disponibilă în această formă, înainte de a începe completarea fișei;
 • Lucrarea de licență trebuie denumită în felul următor: PrenumeNUME_licenta2024;
 • Lucrarea de disertație trebuie denumită în felul următor: PrenumeNUME_disertatie2024;
 • Nu uitați să semnați lucrarea de licență, respectiv pe cea de disertație, pe fiecare pagină, înainte de încărcare 
 • Declarația de originalitate trebuie denumită în felul următor: PrenumeNUME_DeclaratieOriginalitate;
 • Declarația trebuie semnată de cadrul didactic coordonator;
 • Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;
 • Folosiți doar ADRESA INSTITUȚIONALĂ (în cazul în care dețineți una) pentru înscriere: prenume.nume@ulbsibiu.ro;
 • Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ. Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul specializării;
 • Nu uitați să completați chestionarul de evaluare a satisfacției.

____________________________________________________________________________________

!!!!Fișa de înscriere la examenul de finalizare a studiilor este activă
 până în data de 20 iunie 2024, ora 15.00!!!

____________________________________________________________________________________

Procedură salvare lucrare de licență – disertație

Declaratie originalitate opera stiintifica-licenta si disertatie

Calendar finalizare studii_FSSU iunie-iulie 2024

***********************************************************************************************************

Programele de licență: Istorie /  Conservare și restaurare / Studiul Patrimoniului și managementul bunurilor culturale / Teologie Protestantă Pastorală (în limba germană) 

Fișa de înscriere licență este disponibilăhttps://forms.gle/ZmrF3ewUb1EcBF637

 

***********************************************************************************************************

Programele de master: Protejarea și valorificarea patrimoniului istoric/Elite politice românești sec. XIII-XX/ Europa centrală și de sud-est în primul mileniu al erei creștine, Restaurare lemn policrom

Fișa de înscriere disertație este disponibilă https://forms.gle/dUsGsGKpCL1hFgBeA

 

***********************************************************************************************************

                                                                                                SUCCES!!!

error: Content is protected !!