Sesiunea științifică, SUB SEMNUL LUI CLIO (ediția a XX-a)

 

Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane a Universității Lucian Blaga din Sibiu, organizează în data de 17 mai 2024, sesiunea de comunicări științifice: Sub semnul lui Clio, ajunsă, în  acest an, la ediția cu numărul XX.

Pentru înscrierea în program, vă rugăm să ne trimiteți, până în data de 10 mai 2024, titlul comunicării dumneavoastră și un rezumat de 100-150 cuvinte la adresele de e-mail: valeria.sorostineanu@ulbsibiu.ro (pentru: Istorie, Arheologie, Muzeologie, Patrimoniu cultural) și simona.herlea@ulbsibiu.ro (pentru: Conservare și Restaurare). Timpul alocat fiecărei comunicări va fi de 15 minute.

Examen finalizare studii FEBRUARIE 2024

Perioada de înscriere:  05 – 08 februarie 2024 (online)

 

Detalii importante (Vă rugăm să le citiți cu atenție, înainte de a începe procesul de completare a fișelor de înscriere):

 • Citiți cu atenție instrucțiunile pregătite în formulare atunci când completați fișele de înscriere și când încărcați documentele;
 • Completați câmpurile exact așa cum apar în documentele emise de autorități: Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere etc;
 • Unele documente încărcate trebuie să fie în formatul .pdf, așă că vă rugăm să vă asigurați că aveți documentația disponibilă în această formă, înainte de a începe completarea fișei;
 • Lucrarea de licență trebuie denumită în felul următor: PrenumeNUME_licenta2024;
 • Lucrarea de disertație trebuie denumită în felul următor: PrenumeNUME_disertatie2024;
 • Nu uitați să semnați lucrarea de licență, respectiv pe cea de disertație, pe fiecare pagină, înainte de încărcare 
 • Declarația de originalitate trebuie denumită în felul următor: PrenumeNUME_DeclaratieOriginalitate;
 • Declarația trebuie semnată de cadrul didactic coordonator;
 • Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;
 • Folosiți doar ADRESA INSTITUȚIONALĂ (în cazul în care dețineți una) pentru înscriere: prenume.nume@ulbsibiu.ro;
 • Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ. Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul specializării;
 • Nu uitați să completați chestionarul de evaluare a satisfacției.

____________________________________________________________________________________

!!!!Fișa de înscriere la examenul de finalizare a studiilor este activă
 până în data de 08 februarie 2024, ora 15.00!!!

____________________________________________________________________________________

Procedură salvare lucrare de licență – disertație

Declaratie originalitate opera stiintifica-licenta si disertatie

Calendar examene finalizare studii DIPTP – februarie 2024

***********************************************************************************************************

Programele de licență: Istorie /  Conservare și restaurare / Studiul Patrimoniului și managementul bunurilor culturale / Teologie Protestantă Pastorală (în limba germană) 

Fișa de înscriere licență este disponibilă AICI.

***********************************************************************************************************

Programele de master: Protejarea și valorificarea patrimoniului istoric/Elite politice românești sec. XIII-XX/ Europa centrală și de sud-est în primul mileniu al erei creștine, Restaurare lemn policrom

Fișa de înscriere disertație este disponibilă AICI.

***********************************************************************************************************

SUCCES!!!

Orar sem. I, an universitar 2023-2024

Orar Istorie sem 1, an universitar 2023-2024

Orar Studiul Patrimoniului și managementul bunurilor culturale, sem. 1, an universitar 2023-2024

Orar Master Elite politice românești (sec. XVIII-XX), sem. 1, an universitar 2023-2024

Orar Master Protejarea și valorificarea patrimoniului istoric sem. 1, an universitar 2023-2024

ORAR TPPlg_I_2023-2024_RO

Orar Conservare și restaurare, sem 1, an universitar 2023- 2024

Orar Restaurare lemn policrom, sem 1, an universitar 2023-2024

error: Content is protected !!