Orar, sem. I, an universitar 2022-2023

Orar Conservare și restaurare, sem. I, an univ. 2022-2023

Orar Istorie, sem. I, an univ. 2022-2023

Orar Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale, sem. I, an univ. 2022-2023

Orar Elite politice românești (sec. XVIII-XX), sem. I, an univ. 2022-2023

Orar Protejarea și valorificarea patrimoniului istoric, sem. I, an univ. 2022-2023

Orar Restaurare lemn policrom, sem I, an univ. 2022-2023

 

 

Examene finalizare studii ( licență și disertație) IUNIE 2022

Examene finalizare studii (licență și disertație), Facultatea de Științe Socio-Umane

sesiunea iunie 2022

 

Perioada de înscriere: 06 iunie – 16  iunie 2022, ora 15:00

 

Detalii importante (Vă rugăm să le citiți cu atenție, înainte de a începe procesul de completare a fișelor de înscriere):

 

  • Citiți cu atenție instrucțiunile pregătite în formulare atunci când completați fișele de înscriere și când încărcați documentele;
  • Completați câmpurile exact așa cum apar în documentele emise de autorități: Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere etc;
  • Unele documente încărcate trebuie să fie în formatul .pdf, așă că vă rugăm să vă asigurați că aveți documentația disponibilă în această formă, înainte de a începe completarea fișei;
  • Lucrarea de licență trebuie denumită în felul următor: PrenumeNUME_licenta_iunie_2022;
  • Lucrarea de disertație trebuie denumită în felul următor: PrenumeNUME_disertatie_iunie_2022;

Nu uitați să semnați lucrarea de licență, respectiv pe cea de disertație, pe fiecare pagină, înainte de încărcare (2022 iunie_Anunt_Salvare licenta si semnaturi.docx);

 

  • Declarația de originalitate trebuie denumită în felul următor: PrenumeNUME_DeclaratieOriginalitate;
  • Declarația trebuie semnată de cadrul didactic coordonator;
  • Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;
  • Folosiți doar ADRESA INSTITUȚIONALĂ (în cazul în care dețineți una) pentru înscriere: prenume.nume@ulbsibiu.ro;
  • Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ. Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul specializării.

 

Declarație de originalitate (https://socioumane.ulbsibiu.ro/dep.iptp/blog/wp-content/uploads/Declaratie-originalitate-opera-stiintifica-licenta-si-disertatie.pdf)

 

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, PATRIMONIU ȘI TEOLOGIE PROTESTANTĂ

 

Programele de licență: Conservare și restaurare/ Istorie/ Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale/ Teologie Protestantă pastorală (în limba germană)

 

Fișă de înscriere licență:https://forms.gle/wzRvL5Wk5J2nyXG89

 

Programele de master: Protejarea și valorificarea patrimoniului istoric/Elite politice românești (sec. XVIII-XX)/ Europa Centrală și de Sud-Est în primul mileniu al erei creștine

Fișă înscriere disertație: https://forms.gle/2CobmuvLV1peDUZR7

error: Content is protected !!