Examene Finalizare Studii Iulie 2021

Examene finalizare studii (licență și disertație), Facultatea de Științe Socio-Umane, sesiunea iunie-iulie 2021 Perioada de înscriere: 14 – 23.06.2021   Detalii importante (Vă rugăm să le citiți cu atenție, înainte de a începe procesul de completare a fișelor de înscriere):   Citiți cu atenție instrucțiunile pregătite în formulare atunci când completați fișele de înscriere și […]

Examene finalizare studii (licență și master) 2020

Perioada de înscriere: 24 iunie ora 08.00 – 1 iulie ora 15.00 Procedura privind desfasurarea online a examenelor de finalizare a studiilor ANUNȚ IMPORTANT: Completarea fișei de înscriere nu conferă automat dreptul de a participa la examenul de licență, respectiv de disertație. Participarea la aceste examene este condiționată de calitatea de absolvent, respectiv situația școlară […]