Examene finalizare studii – iunie 2022. INFORMAȚII IMPORTANTE

Perioada de înscriere (online): 06.06.2022 – 16.06.2022 ora 15:00

 

Detalii importante (Vă rugăm să le citiți cu atenție, înainte de a începe procesul de completare a fișelor de înscriere):

Citiți cu atenție instrucțiunile pregătite în formulare atunci când completați fișele de înscriere și când încărcați documentele;

  • Completați câmpurile exact așa cum apar în documentele emise de autorități: Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere etc;
  • Unele documente încărcate trebuie să fie în formatul .pdf, așă că vă rugăm să vă asigurați că aveți documentația disponibilă în această formă, înainte de a începe completarea fișei;
  • Lucrarea de licență trebuie denumită în felul următor: PrenumeNUME_LicentaIunie2022;
  • Lucrarea de disertație trebuie denumită în felul următor: PrenumeNUME_DisertatieIunie2022;;
  • Nu uitați să semnați lucrarea de licență, respectiv pe cea de disertație, pe fiecare pagină, înainte de încărcare (conform procedurii);
  • Declarația de originalitate trebuie denumită în felul următor: PrenumeNUME_DeclaratieOriginalitate;
  • Declarația trebuie semnată de cadrul didactic coordonator;
  • Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;
  • Folosiți ADRESA INSTITUȚIONALĂ (în cazul în care dețineți una) pentru înscriere:nume@ulbsibiu.ro  sau o adresă Google cu numele și prenumele dumneavoastră;
  • Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ. Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul departamentului.

 Regulament:

https://senat.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/030621/26_Regulament%20org%20si%20desf%20examenelor%20de%20absolvire,licenta,diploma_Senat_iunie2021.pdf

 https://senat.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/030621/26_Addendum%20Regulament%20org%20si%20desf%20examenelor%20de%20absolvire,%20licenta,%20diploma_Senat_iunie2021.pdf

Tematică licență:

https://socioumane.ulbsibiu.ro/dep.rispss/blog/tematica-si-bibliografia-examenului-de-licenta-sesiunea-iulie-2022-februarie-2023/

Declarație de originalitate:

declaratie originalitate

 Procedură:

procedura salvarea lucrarii de licenta-disertatie in PDF

 Ghid redactare lucrare licentă:

DRISPSS_Ghid redactare lucrare de licenta

 

Calendar: 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Notă:  

Absolvenții care au ridicat documentele din dosarele personale (diploma bacalaureat, certificat naștere B.I. ) precum și Fișa de lichidare și doresc să participle la examenul de licență/disertație trebuie sa depună la secretariat copii conformă cu originalul sau copii legalizată a documentelor  pentru a putea finalizarea inscrierea, in lipsa acestora inscriere nu este considerate validă.

 

Programele de licență:

Relații Internaționale și Studii Europene; Științe Politice; Studii de Securitate

Fișă de înscriere licență: https://forms.gle/jYVPf5qTwMSg9AM48

 

Programele de master:

Securitate și Relații Internaționale; Managementul Integrării Europene și Administrație Publică 

Fișă de înscriere disertație: https://forms.gle/2QXqudbKTRyzwjBu9