• Departamentul de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate
  Universitatea "LUCIAN BLAGA" din Sibiu
  Un popor care alege politicieni corupţi, impostori, hoţi şi trădători, nu este victimă, ci complice. - "George Orwell"
 • ȘTIINȚE POLITICE
  FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
  Ştiinţa este calea ce mai sigură şi mai rapidă către succes în orice domeniu al vieţii. - "Charles Givens"
 • RELAȚII INTERNAȚIONALE
  FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
  Comunicarea înseamnă talentul de a înţelege că nu suntem la fel. "Octavian Paler"
 • STUDII DE SECURITATE
  FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
  Comunicarea este esenţa ştiinţei. "Francis Crick"
Totul despre Noi

Departamentul de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, prin oamenii lui, îşi propune să facă mai mult decât o simplă formare: îşi propune să dea tinerilor, viitori profesori o “a doua natură” de care aceştia să se poată folosi mai apoi, toată viaţa. Misiunea acestui departament se regăsește în formarea iniţială pentru cariera didactică a studenţilor de la toate specializările, precum şi în formarea continuă prin grade didactice și programe de master și postuniversitare a cadrelor didactice din învăţământ.

Pentru a duce mai departe tradiţia unui oraș în care știinţa pedagogică a dat personalităţi de marcă, dar și din dorinţa de a fructifica moştenirea trecutului și oportunităţile viitorului, se derulează programele de studii de licenţă:

 •  Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (în limba română);
 •  Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (în limba germană).
 • Pregătire psihopedagogică prin Nivelul 1 si 2, pentru studenţii integraţi în programele de licenţă ale universităţii
 • Pregătire psihopedagogică prin Nivelul 1 si 2 postuniversitar Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (PIPP), cu limba de predare română
 • Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (PIPP), cu limba de predare germană
 • Formare continuă prin gradul didactic II si I
 • Formare continuă prin programe postuniversitare de lungă și scurtă durată : (Afterschool, Mentorat pentru profesia didactică, Incluziune și intervenţie pentru persoanele cu CES, Management educational (interdisciplinar))

Profesorii Nostri

De ce noi?

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Lect. univ. dr. Gabriel ŞERBAN

Lect. univ. dr. Gabriel ŞERBAN

Conf. univ. dr. Cristina STĂNUȘ

Lector univ. dr. Iulia CRĂCIUN

Lector univ. dr. Sabina-Adina LUCA

Lector univ. dr. Bogdan GHEORGHIȚĂ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore impedit quae repellendus provident dolor iure poss imusven am aliquam. Officiis totam ea laborum deser unt vonsess. iure poss imusven am aliquam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore impedit quae repellendus provident dolor iure poss imusven am aliquam. Officiis totam ea laborum deser unt vonsess. iure poss imusven am aliquam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore impedit quae repellendus provident dolor iure poss imusven am aliquam. Officiis totam ea laborum deser unt vonsess. iure poss imusven am aliquam

De ce noi?

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Lect. univ. dr. Gabriel ŞERBAN

Lect. univ. dr. Gabriel ŞERBAN

Conf. univ. dr. Cristina STĂNUȘ

Lector univ. dr. Iulia CRĂCIUN

Lector univ. dr. Sabina-Adina LUCA

Lector univ. dr. Bogdan GHEORGHIȚĂ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore impedit quae repellendus provident dolor iure poss imusven am aliquam. Officiis totam ea laborum deser unt vonsess. iure poss imusven am aliquam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore impedit quae repellendus provident dolor iure poss imusven am aliquam. Officiis totam ea laborum deser unt vonsess. iure poss imusven am aliquam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore impedit quae repellendus provident dolor iure poss imusven am aliquam. Officiis totam ea laborum deser unt vonsess. iure poss imusven am aliquam

Ultimele Stiri

Best Education & Courses HTML Template

STIRI.