• DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
  Universitatea "LUCIAN BLAGA" din Sibiu
  Educatia este abilitatea de a asculta aproape orice lucru fara sa-ti pierzi rabdarea sau increderea in tine. "Robert Frost"
 • Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
  (în limba română)
  FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
  Cel ce nu citeste este ceva mai educat decat cel care citeste doar ziare. "Thomas Jefferson"
 • Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
  (în limba germană).
  FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
  Educatia este abilitatea de a asculta aproape orice lucru fara sa-ti pierzi rabdarea sau increderea in tine. "Robert Frost"
 • Formare continuă prin programe postuniversitare
  de lungă și scurtă durată
  FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
  Universitatea dezvolta toate aptitudinile, inclusiv si prostia. "Anton Pavlovici Cehov"
Totul despre Noi

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, prin oamenii lui, îşi propune să facă mai mult decât o simplă formare: îşi propune să dea tinerilor, viitori profesori o “a doua natură” de care aceştia să se poată folosi mai apoi, toată viaţa. Misiunea acestui departament se regăsește în formarea iniţială pentru cariera didactică a studenţilor de la toate specializările, precum şi în formarea continuă prin grade didactice și programe de master și postuniversitare a cadrelor didactice din învăţământ.

Pentru a duce mai departe tradiţia unui oraș în care știinţa pedagogică a dat personalităţi de marcă, dar și din dorinţa de a fructifica moştenirea trecutului și oportunităţile viitorului, se derulează programele de studii de licenţă:

 •  Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (în limba română);
 •  Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (în limba germană).
 • Pregătire psihopedagogică prin Nivelul 1 si 2, pentru studenţii integraţi în programele de licenţă ale universităţii
 • Pregătire psihopedagogică prin Nivelul 1 si 2 postuniversitar
 • Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (PIPP), cu limba de predare română
 • Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (PIPP), cu limba de predare germană
 • Formare continuă prin gradul didactic II si I
 • Formare continuă prin programe postuniversitare de lungă și scurtă durată : (Afterschool, Mentorat pentru profesia didactică, Incluziune și intervenţie pentru persoanele cu CES, Management educational (interdisciplinar))

NOU!!! - Programe de formare continuă

 • Școala incluzivă în societatea actuală, forma față-în față, acreditat prin OMEN nr. 5046/06.09.2018, categoria 3, 84 de ore şi 21 credite profesionale transferabile, (perioadă 5 ani: 2018-2023).
 • Învățarea interactivă și dezvoltarea gândirii critice, forma față-în față, acreditat prin OMEN nr. 5046/06.09.2018, categoria 2, 84 de ore şi 21 credite profesionale transferabile (perioadă 5 ani: 2018-2023).

Evenimente în desfășurare

Cine suntem Noi?

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Prof. Univ. Dr. Carmen DUȘE

Conf. univ. dr. Adriana Nicu

Conf. univ. dr. Liana Regina Iunesch

Conf. univ. dr. Victoria Gabriela Gruber

Lect. univ. dr. Teresa Leonhard

Lect. univ. dr. Ștefania Kifor

Conf. univ. dr. Sara Konnerth

Conf. univ. dr. Liana Regina Iunesch

Lect. univ. dr. Olivia Andrei

Conf. univ. dr. Diana Maria Mihăescu

Lect. univ. dr. Ioana Gabriela Mărcuț

Lect. univ. dr. Lia Bologa

Prof univ. dr. Elena Lucia Mara

Prof. univ. dr. Carmen Sonia Dușe

Conf. univ. dr. Daniela Roxana Andron

Prof. univ. dr. Daniel Mara

Conf. univ. dr. Daniela Maria Crețu

Lect. univ. dr. Alina Geanina Ionescu

Lect. univ. dr. Alina Maria Moldovan

Lect. univ. dr. Alina Georgeta Mag

Conf. univ. dr. Carmen Maria Chișiu

Conf. univ. dr. Adriana Nicu

Lect. univ. dr. Maria Marcu

Asist. univ. dr. Maria Cristina Popa

Profesorii Noștri

0

Studenti

0

Cursuri

0

Profesori

0

Cercetare