În atenția studenților înscriși la programele de licență, masterat și programele de formare psihopedagogică

În atenția studenților înscriși la programele de licență, masterat și programele de formare psihopedagogică (NIVEL 1 ZI /NIVEL 2 ZI), care au de susținut examene pentru refacerea de credite la disciplinele aferente anului 1, respectiv anului 2,

În vederea susținerii examenelor pentru refacerea de credite trebuie completată cererea atașată și trimisă pe adresa de e-mail a departamentului dep.dppd@ulbsibiu.ro cu cel puțin trei zile înainte de data programată a examenului!
Studenții care nu achită refacerea de credite nu vor putea participa la examene!
Achitarea examenului de refacere credite se va plăti online în programul UMS https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/inregistrare_user

error: Content is protected !!