În atenția studenților înscriși la programele de licență, masterat și programele de formare psihopedagogică

În atenția studenților înscriși la programele de licență, masterat și programele de formare psihopedagogică (NIVEL 1 ZI /NIVEL 2 ZI), care au de susținut examene pentru refacerea de credite la disciplinele aferente anului 1, respectiv anului 2,

În vederea susținerii examenelor pentru refacerea de credite trebuie completată cererea atașată și trimisă pe adresa de e-mail a departamentului dep.dppd@ulbsibiu.ro cu cel puțin trei zile înainte de data programată a examenului!
Studenții care nu achită refacerea de credite nu vor putea participa la examene!
Achitarea examenului de refacere credite se va plăti online în programul UMS https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/inregistrare_user

În atenția studenților aflați pe locurile cu taxă

În atenția studenților aflați pe locurile cu taxă la programele de licență (PIPP RO, PIPP DE, PIPP ID), programele de masterat (IESI, ME) și la programele de formare psihopedagogică (NIVEL 1 ZI, NIVEL 2 ZI, NIVEL 1 si 2 POSTUNIVERSITAR)

Vă aducem la cunoştinţă,  faptul că termenul limită de plată pentru a 2-a tranșă din taxa de școlarizare, stabilit prin contract, este 14.01.2022, inclusiv.

Nerespectarea termenului de plată, conform contractului încheiat cu Universitatea, va face imposibilă participarea studenților la examene!

 

Confirmarea locurilor la modulul psihopedagogic Nivelul 1 si Nivelul 2 ZI

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR INTERESAȚI DE MODULUL PSIHOPEDAGOGIC

NIVEL 1 ZI SI NIVEL 2 ZI (anul 1 licenta/master)

Anul universitar 2021-2022

     Pentru confirmarea locului la modulul psihopedagogic, studenții trebuie să se prezinte la Secretariatul DPPD (Calea Dumbrăvii, nr 34, parter, camera 001C, în clădirea Facultății de Drept) în perioada 27 septembrie 2021 – 1 octombrie 2021, între orele 11.00-15.00, cu actele necesare nivelului la care s-au înscris, pentru a încheia contractul de studii pentru anul universitar 2021-2022.

ATENȚIE: sunt considerați înscriși (înmatriculați) la Nivelul I sau II zi, numai studenții care au încheiat contractele de studii cu DPPD !

   – Studenții care nu au reușit să se înscrie online se pot înscrie direct la secretariat în perioada menționată mai sus.

Pentru eventuale întrebări despre procesul de înscriere sau confirmare ne puteți contacta la nr de telefon : 0269/211.602 sau prin adresa de e-mail : dep.dppd@ulbsibiu.ro    

ANUNT! Master – Managementul educațional, respectiv Intervenții Educaționale în Școala Incluzivă , formare psihopedagogică Nivel 1 și Nivel 2

–  În atenția candidaților interesati de Programele de Master – Managementul educațional, respectiv Intervenții Educaționale în Școala Incluzivă ale Facultății de Științe Socio-Umane, Comisia Centrale de Admitere a ULBS a prelungit termenul de înscriere la programele de master până în data de 12.09.2021. De asemenea s-a aprobat si perioada de înscrierie la Programele de formare psihopedagogică Nivel 1 și Nivel 2 până în data de 14.09.2021.

   –  În atenția candidaților interesati de Programul de Master – Managementul educaționalComisia Centrale de Admitere a ULBS a mai alocat 10 locuri cu taxă.
error: Content is protected !!