ADMITERE OCTOMBRIE 2023_MODUL PSIHOPEDAGOGIC NIVEL 1 ZI

LISTA CANDIDATILOR ADMISI

LISTA CANDIDATILOR IN ASTEPTARE

LISTA CANDIDATILOR RESPINSI

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ADMISI

LA MODULUL PSIHOPEDAGOGIC NIVEL 1 ZI

 

Confirmarea locului se face în perioada 03.10.2023 pana la orele 15.00,

                                                               04.10.2023 intre orele 9.00-15.00,

                                                               05.10.2023 intre orele 9.00-13.00

Regimul studiilor la Nivel I din cadrul programului de formare psihopedagogică este același cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licență la care este repartizat final.
Studenții care au fost admiși pe locurile cu taxă se obligă să achite sumele aferente conform
cerințelor stipulate în contractul de studii încheiat cu Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

Regimul studiilor la Nivel I din cadrul programului de formare psihopedagogică este același cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licență, la care este repartizat final.
Studenții care au fost admiși pe locurile cu taxă se obligă să achite sumele aferente conform
cerințelor stipulate în contractul de studii încheiat cu Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu.
În anul universitar 2023 – 2024, cuantumul taxei este de 700 RON/an pentru studenții de la Nivelul I. Suma se achită eșalonat, 40% din suma se achită la confirmarea locului obținut în urma concursului de admitere, în momentul încheierii contractului. Suma se poate achita prin ordin de plată/ virament bancar sau mandat poștal (plata se efectuează în contul IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX, cont deschis la Trezoreria Sibiu). Ordinul de plată trebuie să conţină la detalii plată următoarele date:

– Beneficiarul ULBS
– CIF-ul ULBS (4480173)
– CNP-ul candidatului
– Forma de învățământ
– programul pentru care a fost achitată suma.

Documente necesare pentru înscrierea candidaților la programul de formare psihopedagogică:
  – Nivelul I zi (aferent studenților înscriși în anul I, ciclul de licență): Copie Carte de identitate, Copie Certificat de naștere, Copie Certificat căsătorie (doar dacă e cazul), Copie ordin de plată cu 40 % din totalul sumei de 700 ron ( studentii care au fost admisi pe locurile cu taxa).

Sunt considerați înscriși (înmatriculați) la Nivelul I zi, numai studenții care au încheiat contractele de studii cu DPPD!

 

error: Content is protected !!