Prelungire inscrieri la examenul final – modul psihopedagogic, nivel 1

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ANULUI 3 ZI ȘI NIVELULUI 1 POSTUNIVERSITAR CARE NU AU REUȘIT SĂ SE ÎNSCRIE LA EXAMENUL FINAL!

            Vă aducem la cunoștiință că perioada de înscriere s-a prelungit până în data de 18.06.2021, ora 14:59. La ora 15.00, formularele vor fi închise!

 Mai multe informații găsiți în link-ul de mai jos:

https://socioumane.ulbsibiu.ro/dep.ppd/blog/examene-finalizare-studii-modul-psihopedagogic-nivel-1-zi-intensiv-si-nivel-2-zi-intensiv-sesiunea-vara-dppd-2021/

Examene Finalizare Studii Iulie 2021

EXAMENE FINALIZARE STUDII – SESIUNEA IULIE 2021

      

LICENȚĂ IULIE 2021 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP RO-IF, PIPP RO-ID, PIPP DE-IF)

Perioada de înscriere: 14 iunie – 23  iunie 2021

Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 2 iulie 2021, ora 9

Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă     6,7 și 8 iulie 2021, ora 9

DISERTAȚIE IULIE 2021 

Intervenții educaționale în școala incluzivă (IESI – IF)

Perioada de înscriere: 21 iunie – 25 iunie 2021

Proba 1 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertație   9 iulie 2021, ora 9

 

ATENȚIE!       Ultima înscriere poate fi făcută în 23 iunie 2021 la ora 14:59 – pentru licență, 

respectiv 25 iunie 2021 ora 14:59 – pentru disertație.

La ora 15:00 formularele vor fi închise.

Detalii importante: 

  • Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile pregătite în formulare atunci când completați fișele de înscriere și când încărcați documentele;
  • Completați câmpurile exact așa cum apar în documentele emise de autorități: Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere etc;
  • Documente încărcate trebuie să fie în formatul .pdf, așă că vă rugăm să vă asigurați că aveți documentația disponibilă în această formă, înainte de a începe completarea fișei;
  • Lucrarea de licență trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_licenta2021;
  • Lucrarea de disertație trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_disertatie2021;
  • Recomandările/sugestiile cu privire la semnarea lucrării și, respectiv, cu formatarea .pdf le găsiți aici (1. 2021 iulie_Anunt_Salvare licenta si semnaturi)
  • Nu uitați să semnați lucrarea de licență, respectiv pe cea de disertație, pe fiecare pagină, înainte de încărcare (conform procedurii);
  • Declarația de originalitate trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_Declaratie_Originalitate;
  • Declarația trebuie semnată de cadrul didactic coordonator;
  • Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;
 • Folosiți doar ADRESA INSTITUȚIONALĂ (în cazul în care dețineți una) pentru înscriere: prenume.nume@ulbsibiu.ro;
 • Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ. Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul specializării;
 • Nu uitați să completați chestionarul de evaluare a satisfacției.

 

Procedura PIPP RO (2. Procedura de desfasurare Examen Licenta PIPP RO Sibiu 2021)

Procedura PIPP DE (3. Procedura de desfasurare Examen Licenta PIPPge Sibiu 2021)

Declarație de originalitate (4. Declaratie originalitate opera stiintifica-licenta si disertatie)

 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

Calendar (5. CALENDAR LICENTĂ SI DISERTATIE IULIE 2021)

 

Programele de licență: Pedagogia învățământului primar și preșcolar (RO-IF, RO-ID, DE-IF)

Fișă de înscriere licență: https://forms.gle/rkeGEWtrpennCW1u5

 

Programele de master: Intervenții educaționale în școala incluzivă

Fișă de înscriere disertație: https://forms.gle/uvvJkqEghy8t5tzZ8

 

ATENȚIE!  FIȘELE VOR FI ACTIVE DOAR ÎN PERIOADA ÎNSCRIERII!

Examene finalizare studii – Modul psihopedagogic NIVEL 1 ZI/INTENSIV și NIVEL 2 ZI/INTENSIV, sesiunea vara, DPPD 2021

Examene finalizare studii – Modul psihopedagogic NIVEL 1 ZI/INTENSIV și NIVEL 2 ZI/INTENSIV, sesiunea vara, DPPD 2021

 

 Detalii importante:

 Pentru bună desfășurare a procesului de înscriere, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, înainte de a începe completarea fișelor de înscriere!

NIVEL 1 ZI/INTENSIV

Perioada de înscriere nivel 1 :7 iunie – 11 iunie 2021

 (ultima înscriere poate fi făcută în 11 iunie 2021 la ora 14:59. La ora 15:00, formularele vor fi închise)

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile atunci când completați fișele de înscriere și când încărcați documentele;

Completați câmpurile exact așa cum apar în documentele emise de autorități: Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere etc;

Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;

Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ. Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul specializării (0269/211.602);

Asigurați-vă că nu completați fișa de la o alta specializare. În lista de mai jos regăsiți fișele grupate:

nivel 1 zi (licență – având calitate de student)

nivel 1 intensiv (postuniversitar – absolvent cu diplomă de licență)

Folosiți ADRESA INSTITUȚIONALĂ pentru înscriere. Pentru cei care nu dețin un cont instituțional vă rugăm să completați fișele cu un cont Google; dacă nu aveți unul, vă rugăm să îl constituiți

Atenție! Fișele vor fi active doar în perioada înscrierii!


Fișa de înscriere NIVEL 1 ZI

Fișa de înscriere NIVEL 1 INTENSIV


NIVEL 2 ZI/INTENSIV

Perioada de înscriere nivel 2 : 14 iunie – 23 iunie 2021

FAQ_ Pregătirea lucrării de finalizare a nivelului 2 în format PDF în vederea depunerii 

Declarația de originalitate opera stiintifica NIVEL 2

Comisii sustinere evaluare finala nivelul 2

Atenţie! Ultima înscriere poate fi făcută în 23 iunie 2021 la ora 14:59. La ora 15:00, formularele vor fi închise!

Anunț important: Completarea fișei de înscriere nu conferă automat dreptul de a participa la susținerea lucrării de finalizare a nivelui 2. Participarea la aceste examene este condiționată de calitatea de absolvent, respectiv situație școlară încheiată!

Documentele încărcate trebuie să fie în formatul .pdf, așă că vă rugăm să vă asigurați că aveți documentația disponibilă în această formă, înainte de a începe completarea fișei;

Lucrarea de finalizare a nivelului 2 trebuie denumită în felul următor:

NUME_Prenume_nivel 2 ZI_2021;

NUME_Prenume_nivel 2 INTENSIV_2021;

Nu uitați să semnați lucrarea, pe fiecare pagină, înainte de încărcare (conform procedurii);

Declarația de originalitate trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_DeclaratieOriginalitate;

Declarația de originalitate trebuie semnată de cadrul didactic coordonator (se trimite către coordonator pe adresa de email, și se va încărca, după semnare, împreună cu lucrarea de finalizare a nivelului 2);

Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;

Folosiți ADRESA INSTITUȚIONALĂ pentru înscriere. Pentru cei care nu dețin un cont instituțional vă rugăm să completați fișele cu un cont Google; dacă nu aveți unul, vă rugăm să îl constituiți;

Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ. Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul specializării (0269/211.602);

Atenție! Fișele vor fi active doar în perioada înscrierii!


Fișa de înscriere NIVEL 2 ZI/INTENSIV


 

error: Content is protected !!