În atenția studenților aflați pe locurile cu taxă

În atenția studenților aflați pe locurile cu taxă la programele de licență (PIPP RO, PIPP DE, PIPP ID), programele de masterat (IESI, ME) și la programele de formare psihopedagogică (NIVEL 1 ZI, NIVEL 2 ZI, NIVEL 1 si 2 POSTUNIVERSITAR)

             Vă aducem la cunoştinţă,  faptul că termenul limită de plată pentru a 3-a tranșă din taxa de școlarizare, stabilit prin contract, este 20.05.2022, inclusiv.

Nerespectarea termenului de plată, conform contractului încheiat cu Universitatea, va face imposibilă participarea studenților la examene!

AFIȘ BURSE – AJUTOR SOCIAL 2022

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR
DE LA
FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR DE BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL ESTE:

28 FEBRUARIE – 9 MARTIE 2022.

          DEPUNEREA DOSARELOR SE VA FACE LA DECANATUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE, B-DUL VICTORIEI, NR. 5 – 7, ETAJ I, SALA 40, ÎN INTERVALUL ORAR 13-15.
LUNILE CARE SE IAU ÎN CONSIDERARE LA CALCULAREA VENITURILOR UNEI FAMILII SUNT: NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2021, IANUARIE 2022 ȘI NU TREBUIE SĂ DEPĂȘEASCĂ 1448 LEI/MEMBRU FAMILIE.

Precizări examen licență/disertație Februarie 2022

 

În atenția candidaților înscriși la examenul de licență – sesiunea februarie 2022, le aducem la cunoștință faptul că:

  • proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentele și de specialitate, este programată în data de 14.02.2022 la ora 9,00 (Sala 003 PIPP RO, Sala 004 PIPP DE). Candidații trebuie să fie prezenți în sală la ora 8,30 cu actul de identitate.
  • proba 2 – Prezentarea și susținerea lucrării de licență, este programată în data de 17.02.2022 la ora 8,00

Examene finalizare studii Modul Psihopedagogic – NIVEL 2 – Februarie 2022

Examene finalizare studii – Modul psihopedagogic NIVEL 2 ZI/INTENSIV
sesiunea februarie 2022

FAQ_ Pregătirea lucrării de finalizare a nivelului 2 în format PDF în vederea depunerii

Calendar examene finalizare studii (Nivel 2) sesiunea februarie 2022

Perioada de înscriere nivel 2 : 1 februarie – 4 februarie 

Atenţie! Ultima înscriere poate fi făcută în 4 februarie la ora 14:59. La ora 15:00, formularele vor fi închise!

Anunț important: Completarea fișei de înscriere nu conferă automat dreptul de a participa la susținerea lucrării de finalizare a nivelui 2. Participarea la aceste examene este condiționată de calitatea de absolvent, respectiv situație școlară încheiată!

Declarația de originalitate NIVEL 2

– Documentele încărcate trebuie să fie în formatul .pdf, așă că vă rugăm să vă asigurați că aveți documentația disponibilă în această formă, înainte de a începe completarea fișei;
– Lucrarea de finalizare a nivelului 2 trebuie denumită în felul următor:
NUME_Prenume_nivel2ZI_februarie2022;
NUME_Prenume_nivel2INTENSIV_februarie2022;
– Nu uitați să semnați lucrarea, pe fiecare pagină, înainte de încărcare (conform procedurii);
– Declarația de originalitate trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_DeclaratieOriginalitate;
– Declarația de originalitate trebuie semnată de cadrul didactic coordonator (se trimite către coordonator pe adresa de email, și se va încărca, după semnare, împreună cu lucrarea de finalizare a nivelului 2);
– Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;
– Folosiți ADRESA INSTITUȚIONALĂ pentru înscriere. Pentru cei care nu dețin un cont instituțional vă rugăm să completați fișele cu un cont Google (gmail); dacă nu aveți unul, vă rugăm să îl constituiți;
– Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ. Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul specializării (0269/211.602);

Atenție! Fișele vor fi active doar în perioada înscrierii!

Fișa de înscriere NIVEL 2 ZI/INTENSIV 

 

Examene finalizare studii Modul psihopedagogic NIVEL 1 – Februarie 2022

Examene finalizare studii – Modul psihopedagogic NIVEL 1 ZI/INTENSIV
Sesiunea februarie 2022

Detalii importante: Pentru bună desfășurare a procesului de înscriere, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, înainte de a începe completarea fișelor de înscriere!

Calendar examene finalizare studii (Nivel 1) sesiunea februarie 2022 

NIVEL 1 ZI/INTENSIV

Perioada de înscriere nivel 1 : 1 februarie – 4 februarie 
(ultima înscriere poate fi făcută în 4 februarie 2022 la ora 14:59. La ora 15:00, formularele vor fi închise)

– Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile atunci când completați fișele de înscriere și când încărcați documentele;
– Completați câmpurile exact așa cum apar în documentele emise de autorități: Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere etc;
– Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;
– Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ. Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul specializării (0269/211.602);
– Asigurați-vă că nu completați fișa de la o alta specializare. În lista de mai jos regăsiți fișele grupate:
– nivel 1 zi (licență – având calitate de student)
– nivel 1 intensiv (postuniversitar – absolvent cu diplomă de licență)
– Folosiți ADRESA INSTITUȚIONALĂ pentru înscriere. Pentru cei care nu dețin un cont instituțional vă rugăm să completați fișele cu un cont Google (gmail); dacă nu aveți unul, vă rugăm să îl constituiți.

Atenție! Fișele vor fi active doar în perioada înscrierii!

Fișa de înscriere NIVEL 1 ZI 
Fișa de înscriere NIVEL 1 INTENSIV

Anunț important: Completarea fișei de înscriere nu conferă automat dreptul de a participa la susținerea examenului de absolvire a nivelui 1. Participarea la aceste examene este condiționată de calitatea de absolvent, respectiv situație școlară încheiată!

Examene finalizare studii februarie 2022

EXAMENE FINALIZARE STUDII – SESIUNEA FEBRUARIE 2022

LICENȚĂ FEBRUARIE 2022

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP RO-IF, PIPP RO-ID, PIPP DE-IF)
Perioada de înscriere: 1 februarie – 4 februarie 2022
Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate     14 februarie 2022
Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă                       17 februarie 2022

DISERTAȚIE FEBRUARIE 2022

Intervenții educaționale în școala incluzivă (IESI – IF)
Perioada de înscriere: 1 februarie – 4 februarie 2022
Proba 1 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertație                      18 februarie 2022

ATENȚIE! Ultima înscriere poate fi făcută în 4 februarie 2022 la ora 14:59 – pentru licență, respectiv 4 februarie 2022 la ora 14:59 – pentru disertație. La ora 15:00 formularele vor fi închise.

Detalii importante:
– Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile pregătite în formulare atunci când completați fișele de înscriere și când încărcați documentele;
– Completați câmpurile exact așa cum apar în documentele emise de autorități: Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere etc;
– Documente încărcate trebuie să fie în formatul .pdf, așă că vă rugăm să vă asigurați că aveți documentația disponibilă în această formă, înainte de a începe completarea fișei;
– Lucrarea de licență trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_licenta2022;
– Lucrarea de disertație trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_disertatie2022;
– Recomandările/sugestiile cu privire la semnarea lucrării și, respectiv, cu formatarea .pdf le găsiți aici (link 1)
– Nu uitați să semnați lucrarea de licență, respectiv pe cea de disertație, pe fiecare pagină, înainte de încărcare (conform procedurii);
– Declarația de originalitate trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_Declaratie_Originalitate;
– Declarația trebuie semnată de cadrul didactic coordonator;
– Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;
– Folosiți ADRESA INSTITUȚIONALĂ pentru înscriere. Pentru cei care nu dețin un cont instituțional vă rugăm să completați fișele cu un cont Google (gmail); dacă nu aveți unul, vă rugăm să îl constituiți

– Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ. Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul specializării;

Procedura PIPP RO
Procedura PIPP DE 
Declarație de originalitate 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic Calendar 

Programele de licență: Pedagogia învățământului primar și preșcolar (RO-IF, RO-ID, DE-IF)
Fișă de înscriere licență

Programele de master: Intervenții educaționale în școala incluzivă
Fișă de înscriere disertație

ATENȚIE! FIȘELE VOR FI ACTIVE DOAR ÎN PERIOADA ÎNSCRIERII!

error: Content is protected !!