Examene finalizare studii_formare psihopedagogică_NIVEL 1 ZI_februarie 2024

 

Examene finalizare studii – program de formare psihopedagogică NIVEL 1 ZI

sesiunea FEBRUARIE 2024

        Detalii importante:

               Pentru bună desfășurare a procesului de înscriere, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, înainte de a începe completarea fișelor de înscriere!

Declaratie

Calendar examene finalizare studii – februarie 2024

  NIVEL 1 ZI

 Perioada de înscriere nivel 1 : 5-8 februarie 2024  – ONLINE

 (ultima înscriere poate fi făcută în 8 februarie 2024 la ora 14:59. La ora 15:00, formularele vor fi închise) 

 • Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile atunci când completați fișele de înscriere și când încărcați documentele;
 • Completați câmpurile exact așa cum apar în documentele emise de autorități: Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere și Declarația etc;
 • Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;
 • Documentele (Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere, Declarație) trebuie să fie în formatul.pdf, așă că vă rugăm să vă asigurați că aveți documentația disponibilă în această formă, înainte de a începe completarea fișei;
 • Documentele (Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere, Declarație) trebuie denumite în felul următor: NUME_Prenume_C.I., NUME_Prenume_Declarație., respectiv, NUME_Prenume_C.N.
 • Declarația trebuie completată, semnată, și se va încărca, împreună cu cartea de identitate si certificatul de naștere la completarea fișei;
 • Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ. Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul specializării (0269/211.602);
 • Asigurați-vă că nu completați fișa de la o alta specializare. În lista de mai jos regăsiți fișele grupate: nivel 1 zi (licență – având calitate de student)
 • Folosiți ADRESA INSTITUȚIONALĂ pentru înscriere. Pentru cei care nu dețin un cont instituțional vă rugăm să completați fișele cu un cont Google; dacă nu aveți unul, vă rugăm să îl constituiți

Atenție! Fișele vor fi active doar în perioada înscrierii!

Fișa de înscriere NIVEL 1 ZI

Examene finalizare studii_februarie 2024_ NIVEL 1 INTENSIV

Examene finalizare studii – Modul psihopedagogic NIVEL 1 INTENSIV

sesiunea FEBRUARIE 2024

       Detalii importante:

               Pentru bună desfășurare a procesului de înscriere, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, înainte de a începe completarea fișelor de înscriere!

NIVEL 1 INTENSIV

Perioada de înscriere nivel 1 : 5-8 FEBRUARIE 2024 – ONLINE

 (ultima înscriere poate fi făcută în 8 februarie 2024 la ora 14:59. La ora 15:00, formularele vor fi închise)

 • Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile atunci când completați fișele de înscriere și când încărcați documentele;
 • Completați câmpurile exact așa cum apar în documentele emise de autorități: Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere etc;
 • Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;
 • Documentele (Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere, Diploma licență) trebuie să fie în formatul.pdf, așă că vă rugăm să vă asigurați că aveți documentația disponibilă în această formă, înainte de a începe completarea fișei;
 • Documentele (Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere, Diploma licență) trebuie denumite în felul următor: NUME_Prenume_C.I., NUME_Prenume_C.N., NUME_Prenume_DiplomaLicenta,
 • Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ. Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul specializării (0269/211.602);
 • Asigurați-vă că nu completați fișa de la o alta specializare. În lista de mai jos regăsiți fișele grupate: nivel 1 intensiv (postuniversitar – absolvent cu diplomă de licență)
 • Folosiți ADRESA INSTITUȚIONALĂ pentru înscriere. Pentru cei care nu dețin un cont instituțional vă rugăm să completați fișele cu un cont Google; dacă nu aveți unul, vă rugăm să îl constituiți

Atenție! Fișele vor fi active doar în perioada înscrierii!

Fișa de înscriere NIVEL 1 INTENSIV

Examene finalizare studii Modul psihopedagogic NIVEL 2 ZI/INTENSIV_februarie 2024

Examene finalizare studii – Modul psihopedagogic NIVEL 2 ZI/INTENSIV

sesiunea februarie 2024

FAQ_ Pregătirea lucrării de finalizare a nivelului 2 în format PDF în vederea depunerii 

Declaratie

Calendar-februarie 2024

NIVEL 2 ZI/INTENSIV

Perioada de înscriere nivel 1 : 5-8 FEBRUARIE 2024  – ONLINE

 (ultima înscriere poate fi făcută în 8 februarie 2024 la ora 14:59. La ora 15:00, formularele vor fi închise)

Anunț important: Completarea fișei de înscriere nu conferă automat dreptul de a participa la susținerea lucrării de finalizare a nivelui 2. Participarea la aceste examene este condiționată de calitatea de absolvent, respectiv situație școlară încheiată!

 Declarația de originalitate NIVEL 2 

 • Documentele (Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere, Diploma licență, Diploma master/Declarație, Certificat modul psihopedagogic Nivel 1) încărcate trebuie să fie în formatul .pdf, așă că vă rugăm să vă asigurați că aveți documentația disponibilă în această formă, înainte de a începe completarea fișei;
 • Documentele (Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere, Diploma licență, Diploma master/Declarație, Certificat modul psihopedagogic Nivel 1) trebuie denumite în felul următor: NUME_Prenume_C.I., NUME_Prenume_C.N., NUME_Prenume_DiplomaLicenta, NUME_Prenume_DiplomaMaster/Declarație, NUME_Prenume_DiplomaNivel1;
 • Lucrarea de finalizare a nivelului 2 trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_nivel2ZI_februarie2024; NUME_Prenume_nivel2INTENSIV_februarie2024;
 • Nu uitați să semnați lucrarea, pe fiecare pagină, înainte de încărcare (conform procedurii);
 • Declarația de originalitate trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_DeclaratieOriginalitate;
 • Declarația de originalitate trebuie semnată de cadrul didactic coordonator (se trimite către coordonator pe adresa de email, și se va încărca, după semnare, împreună cu lucrarea de finalizare a nivelului 2);
 • Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;
 • Folosiți ADRESA INSTITUȚIONALĂ pentru înscriere. Pentru cei care nu dețin un cont instituțional vă rugăm să completați fișele cu un cont Google; dacă nu aveți unul, vă rugăm să îl constituiți;
 • Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ. Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul specializării (0269/211.602);
 • Studenții de la NIVEL 2 ZI vor încarca următoarele documente: Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere, Diploma licență, Declarația, Certificat modul psihopedagogic Nivel 1.
 • Studenții de la NIVEL 2 POSTUNIVERSITAR vor încărca următoarele documente: Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere, Diploma licență, Diploma master, Certificat modul psihopedagogic Nivel 1.

 

Atenție! Fișele vor fi active doar în perioada înscrierii!

 

Fișa de înscriere NIVEL 2 ZI/INTENSIV 

 

Examene finalizare studii_LICENTĂ+MASTER_FEBRUARIE 2024

EXAMENE FINALIZARE STUDII – SESIUNEA IARNĂ 2024

LICENȚĂ FEBRUARIE 2024

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP RO-IF, PIPP RO-ID)

Perioada de înscriere: 5-8 februarie 2024

Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate    19 februarie 2024, ora 9

Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă             21 februarie 2024, ora 9

 

LICENȚĂ FEBRUARIE 2024

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP DE-IF)

Perioada de înscriere: 5-8 februarie 2024

Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate     19 februarie 2024, ora 9

Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă                   21 februarie 2024, ora 9

 

DISERTAȚIE FEBRUARIE 2024

Intervenții educaționale în școala incluzivă (IESI – IF)

Management educațional (ME – IF)

Perioada de înscriere: 5-8 februarie 2024

Proba 1 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertație                  21 februarie ora 9

 

ATENȚIE!    Ultima înscriere poate fi făcută în 8 februarie 2024 la ora 14:59

La ora 15:00 formularele vor fi închise.

Detalii importante:

 • Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile pregătite în formulare atunci când completați fișele de înscriere și când încărcați documentele;
 • Completați câmpurile exact așa cum apar în documentele emise de autorități: Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere etc;
 • Documente încărcate trebuie să fie în formatul .pdf, așă că vă rugăm să vă asigurați că aveți documentația disponibilă în această formă, înainte de a începe completarea fișei;
 • Lucrarea de licență trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_licentafeb2024;
 • Lucrarea de disertație trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_disertatiefeb2024;
 • Recomandările/sugestiile cu privire la semnarea lucrării și, respectiv, cu formatarea .pdf le găsiți aici (link 1)
 • Nu uitați să semnați lucrarea de licență, respectiv pe cea de disertație, pe fiecare pagină, înainte de încărcare (conform procedurii);
 • Declarația de originalitate trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_Declaratie_Originalitate;
 • Declarația trebuie semnată de cadrul didactic coordonator;
 • Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;
 • Folosiți doar ADRESA INSTITUȚIONALĂ (în cazul în care dețineți una) pentru înscriere: nume@ulbsibiu.ro;
 • Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ. Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul specializării;
 • Nu uitați să completați chestionarul de evaluare a satisfacției.

Procedura PIPP RO – rectificare!!

Procedura PIPP DE 

Declarație de originalitate 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic_Calendar 

 

Programele de licență: Pedagogia învățământului primar și preșcolar (RO-IF, RO-ID, DE-IF)

Fișă de înscriere licență

 

Programele de master: Intervenții educaționale în școala incluzivă, Management educațional

Fișă de înscriere disertație

ATENȚIE!  FIȘELE VOR FI ACTIVE DOAR ÎN PERIOADA ÎNSCRIERII!

Sesiune examene și restante_SEMESTRUL 1_2023-2024

FSSU_DPPD_LICENTA-PIPP-RO-examene-si-restante-2023-2024_sem1.docx

FSSU_DPPD_LICENTA-PIPP-DE-examene-si-restante-2023-2024_sem1.docx

FSSU_DPPD_LICENTA-PIPP-RO-ID-examene-si-restante-2023-2024_sem1.docx

FSSU_DPPD_MASTER-IESI-examene-si-restante-2023-2024_sem1.docx

FSSU_DPPD_MASTER-ME-examene-si-restante-2023-2024_sem1.docx

FSSU_DPPD_MODUL-PSIHOPEDAGOGIC-NIVEL-1-ZI-examene-si-restante-2023-2024_sem1.docx

FSSU_DPPD_MODUL-PSIHOPEDAGOGIC-NIVEL-1-POSTUNIVERSITAR-examene-si-restante-2023-2024_sem1.docx

FSSU_DPPD_MODUL-PSIHOPEDAGOGIC-NIVEL-2-POSTUNIVERSITAR-examene-si-restante-2023-2024_sem1.docx

FSSU_DPPD_MODUL-PSIHOPEDAGOGIC-NIVEL-2-ZI-examene-si-restante-2023-2024_sem1.docx

 

 

error: Content is protected !!