Ofertă Educațională

Vă prezentăm oferta noastră educațională

Detalii Ofertă Educațională Licență
Denumire Perioada Număr Credite
ISTORIE (domenuiul Istorie) 3 ani 180 credite

CONSERVARE ȘI RESTAURARE (domeniul Arte Vizuale)

Probă admitere: Interviu (mapă minimum 10 lucrări) – notat cu note de la 1 la 10;

Media între nota obținută la interviul (60%) și media obținută la examenul de bacalaureat (40%)

Criterii de evaluare privind interviul (mapă minimum 10 lucrări).

În acordarea notei de la 1 la 10 se va ține seama de următoarele criterii de evaluare:

- prezentarea de către candidat a studiilor parcurse și participarea lui la alte sisteme de formare (ex. cluburi ale elevilor, școala populară de arte);

- interesul candidatului pentru patrimoniu cultural (cărți citite, vizite la muzee, vizite pe șantiere de conservare-restaurare, etc.);

- realizările în domeniul artistic, al conservării și restaurării sau domenii adiacente prin prezentarea unei mape cu minim 10 lucrări la care comisia va urmări capacitatea candidatului de observație, analiză și sinteză, expresivitatea limbajului plastic și de utilizare a diverselor tehnici de specialitate. Lucrările au tema liberă și pot fi realizate în culoare, tuș, cărbune pe orice tip de suport. În mapă pot fi incluse și prezentări ale unor piese restaurate sau fișele de restaurare ale acestora.

3 ani 180 credite
STUDIUL PATRIMONIULUI ȘI MANAGEMENTUL BUNURILOR CULTURALE (domenuiul Istorie) 3 ani 180 credite
TEOLOGIE PROTESTANTĂ (limba germană) 4 ani 240 credite
Detalii Ofertă Educațională Master
Denumire Perioada Număr Credite
RESTAURARE LEMN POLICROM (domenuiul Arte Vizuale) 2 ani 120 credite
PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ISTORIC (domenuiul Istorie) 2 ani 120 credite
EUROPA CENTRALĂ ȘI DE SUD-EST ÎN PRIMUL MILENIU AL EREI CREȘTINE. ARHEOLOGIE CLASICĂ ȘI MEDIEVALĂ (domenuiul Istorie) 2 ani 120 credite
ELITE POLITICE ROMÂNEȘTI (SEC. XVIII-XX) (domenuiul Istorie) 2 ani 120 credite
Detalii Ofertă Educațională Școala Doctorală
DOMENIUL DE STUDII DOCTORALE ÎN ISTORIE
Prof.univ.dr. Sabin Adrian Luca Preistorie, Arheologie Preistorică
Prof.univ.dr. Laurent ChrzanovsckiIstorie Clasică, Arheologie Clasică
Prof.univ.dr.habil Ioan Marian ȚiplicIstorie Medievală; Arheologie Medievală
Prof.univ.dr. Zeno Karl PinterIstorie Medievală; Arheologie Medievală
Prof.univ.dr.habil. Ioan AlbuIstorie Medievală; Istoria Artei Medievale
Prof.univ.dr. Flavius SolomonIstorie Modernă
Prof.univ.dr.habil. Sorin RaduIstorie Contemporană