Școala doctorală

DOMENIUL DE STUDII DOCTORALE ÎN ISTORIE

În ULBS funcționează o școala doctorala interdisciplinară în cadrul căreia unul dintre cele mai vechi domenii este reprezentat de istorie. Începuturile pregătirii doctorale în istorie se regăsesc în anii 90, când, odată cu reînființarea Universității sibiene, istoria a fost unul dintre primele programe ce au făcut parte din oferta educațională. Colectivul academic al Catedrei de Istorie de la acea dată a reușit să obțină destul de repede prin 4 profesori (prof. Thomas Nagler, prof. Paul Niedermaier, prof. Nicolae Branga și prof. Nicolae Jurca) conducere de doctorate în specializările arheologie, istorie antică și istorie contemporană. Lor li s-a alăturat, ulterior, prof. Radu Florescu, ce a deținut mulți ani cursurile de antropologie și istoria artei.

În prezent domeniul de doctorat Istorie funcționează în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare acoperind aproape toate specializările, de la arheologie preistorică (prof. Sabin Adrian Luca), la istorie antică (prof. Laurent Chrzanovski) la arheologie medievală (prof. Zeno Karl Pinter, prof. Ioan Marian Țiplic), la istorie și istoria artei medievale (prof. Ioan Albu), istorie modernă (prof. Flavius Solomon) la istoria secolului XX (prof. Sorin Radu).

Vizibilitatea științifică a coordonatorilor de doctorat, colaborările internaționale, acoperirea tuturor palierelor de arheologie și istorie, fondul documentar și bibliotecile din Sibiu asigură școlii doctorale în istorie un loc vizibil și o plasează printre cele mai reprezentative școlii de studii doctorale în istorie la nivel național.