Specializări Licență

ISTORIE - Domeniu Istorie

  • Credite : 180

  • Perioada : 3 ani

Absolvenții specializării ISTORIE pot profesa ca: profesori, arheologi, muzeografi, documentariști, ghizi turistici, bibliotecari, cercetători, consultanți ai firmelor private sau funcționari publici ce au competențe în protejarea patrimoniului cultural național.

Fisa Disciplina Anul 1  Fisa Disciplina Anul 2  Fisa Disciplina Anul 3 Plan Învățământ

CONSERVARE ȘI RESTAURARE - Domeniu Arte Vizuale

  • Credite : 180

  • Perioada : 3 ani

Absolvenții specializării CONSERVARE ȘI RESTAURARE pot opta pentru o cariera de restaurator, conservator, muzeograf, profesor de istoria artei și desen în învățământul gimnazial, artist plastic sau funcționar public.

Fisa Disciplina Anul 1  Fisa Disciplina Anul 2  Fisa Disciplina Anul 3 Plan Învățământ

STUDIUL PATRIMONIULUI ȘI MANAGEMENTUL BUNURILOR CULTURALE

  • Credite : 180

  • Perioada : 3 ani

Absolvenții specializării STUDIUL PATRIMONIULUI ȘI MANAGEMENTUL BUNURILOR CULTURALE pot activa în turism, în cadrul poliției de patrimoniu, direcțiilor pentru cultura, muzeelor, școlilor, instituțiilor private sau de stat care desfășoară activități in conexiune cu patrimoniul etc.

Fisa Disciplina Anul 1  Fisa Disciplina Anul 2  Fisa Disciplina Anul 3 Plan Învățământ

TEOLOGIE PROTESTANTĂ (limba germană)

  • Credite : 240

  • Perioada : 4 ani

Absolvenții programului TEOLOGIE PROTESTANTA PASTORALA pot profesa în biserici, școli în calitate de preot evanghelic, profesor de religie ori manager în instituțiile bisericești.

Plan Învățământ