LISTE ADMITERE MODUL PSIHOPEDAGOGIC_NIVEL 1 ZI – IN URMA CONFIRMARILOR

LISTA-ADMISI-NIVEL-1-ZI-IN URMA CONFIRMARILOR.docx

Candidații aflați pe listele în așteptare la programul de formare psihopedagogica Nivel 1 zi, trebuie să confirme locul în perioada 06 octombrie 2023  între orele 09.00-13.00 prin semnarea contractului de studii și aducerea actelor din dosar la secretariat DPPD (Calea Dumbravii,nr.34. Facultatea de Drept).

Regimul studiilor la Nivel I din cadrul programului de formare psihopedagogică este același cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licență, la care este repartizat final.
Studenții care au fost admiși pe locurile cu taxă se obligă să achite sumele aferente conform
cerințelor stipulate în contractul de studii încheiat cu Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu.
În anul universitar 2023 – 2024, cuantumul taxei este de 700 RON/an pentru studenții de la Nivelul I. Suma se achită eșalonat, 40% din suma se achită la confirmarea locului obținut în urma concursului de admitere, în momentul încheierii contractului. Suma se poate achita prin ordin de plată/ virament bancar sau mandat poștal (plata se efectuează în contul IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX, cont deschis la Trezoreria Sibiu). Ordinul de plată trebuie să conţină la detalii plată următoarele date:

– Beneficiarul ULBS
– CIF-ul ULBS (4480173)
– CNP-ul candidatului
– Forma de învățământ
– programul pentru care a fost achitată suma.(NIVEL 1 ZI)

Documente necesare pentru înscrierea candidaților la programul de formare psihopedagogică:
  – Nivelul I zi (aferent studenților înscriși în anul I, ciclul de licență): Copie Carte de identitate, Copie Certificat de naștere, Copie Certificat căsătorie (doar dacă e cazul), Copie ordin de plată cu 40 % din totalul sumei de 700 ron ( studentii care au fost admisi pe locurile cu taxa).

Sunt considerați înscriși (înmatriculați) la Nivelul I zi, numai studenții care au încheiat contractele de studii cu DPPD!

error: Content is protected !!