OFERTA EDUCATIONALA

Departamentul nostru oferă trei programe de studii universitare de licență, cu durata de 3 ani, în două domenii de studiu. Programele sunt organizate în cadrul Sistemului European de Credite Transferabile, oferind astfel studenților posibilitatea de a urma un parcurs de studiu flexibil și adaptat nevoilor lor.

Pentru a absolvi un program de licență studenții trebuie să acumuleze pe durata studiilor 180 de credite din discipline fundamentale, de specialitate și complementare și să promoveze un examen de licență.

Pentru a absolvi un program de masterat studenții trebuie să acumuleze pe durata studiilor 120 de credite și să promoveze un examen de disertație.

Vă prezentăm oferta noastră educațională

Detalii Ofertă Educațională Licență
Denumire Perioada Număr Credite
Științe politice
3 ani 180 credite
Studii de securitate
3 ani 180 credite
Relații internaționale și studii europene
3 ani 180 credite
Detalii Ofertă Educațională Master
Denumire Perioada Număr Credite
Managementul integrării europene și al administrației publice
2 ani 120 credite
Securitate și relații internaționale
2 ani 120 credite