Master - Managementul integrării europene și al administrației publice

Managementul integrării europene și al administrației publice - Anul I

Orar Semestrul I

Orar Semestrul I

Orar Semestrul II

-------

Lect.univ.dr.

Tutore Anul I

  • Adresa: Calea Dumbravii, nr.34, et.II, Sibiu, Romania
  • Email: cristina.daneasa@ulbsibiu.ro

Managementul integrării europene și al administrației publice - Anul II

Orar Semestrul I

Orar Semestrul I

Orar Semestrul II

-------

Lect.univ.dr.

Tutore Anul II

  • Adresa: Calea Dumbravii, nr.34, et.II, Sibiu, Romania
  • Email: sebastian.corneanu@ulbsibiu.ro