Specializare Licenta

Științe politice

  • Credite : 180

  • Perioada : 3 ani

Dacă te interesează guvernarea și viața politică sau își dorești pur și simplu să încerci să schimbi lumea, atunci studiile în domeniul științelor politice s-ar putea să ți se potrivescă.

Misiunea programului Științe politice este aceea de a facilita studenților cunoașterea sistemului politic românesc, a forțelor sociale și economice care îl modelează, a contextului cultural în care operează și a comportamentului uman în sfera politicului.

Cursurile sunt construite astfel încât să îi ajute pe studenți să dobândească competențe profesionale în subdomeniile științelor politice, cu accent pe studiul comportamentului politic, analiza și elaborarea politicilor publice și metodologia de cercetare în științele sociale. De asemenea, programul contribuie la dezvoltarea competențelor transversale esențiale, precum abilitățile de analiză și rezolvare de probleme și abilitățile de comunicare orală și scrisă în limba română și limba engleză.

Fise Discipline  > Plan Învățământ

Studii de securitate

  • Credite : 180

  • Perioada : 3 ani

Dacă te interesează aspecte precum securitatea socială sau securitatea energetică și a mediului, atunci programul Studii de securitate s-ar putea să ți se potrivească.

Misiunea programului Studii de securitate este aceea de a facilita studenților cunoașterea problemelor de securitate națională și internaționale într-un context mai larg, definit de caracteristicile sistemului politic, forțele sociale și economice care modelează sfera politicului și de comportamentul uman în sfera politicului.

Cursurile sunt construite astfel încât să îi ajute pe studenți să dobândească competențe profesionale în subdomeniile științelor politice, cu accent pe analiza și diagnoza problemelor de securitate și utilizarea metodelor și tehnicilor de cercetare în științele sociale. De asemenea, programul contribuie la dezvoltarea competențelor transversale esențiale, precum abilitățile de analiză și rezolvare de probleme și abilitățile de comunicare orală și scrisă în limba română și limba engleză.

Fise Discipline  Plan Învățământ

Relații internaționale și studii europene

  • Credite : 180

  • Perioada : 3 ani

Misiunea programului Relații internaționale și studii europene este aceea de a facilita studenților cunoașterea problemelor majore și a actorilor cheie în sfera relațiilor internaționale și înțelegerea ideilor care modelează sistemul mondial și societatea contemporană.

Cursurile sunt construite astfel încât să îi ajute pe studenți să dobândească competențe profesionale cheie în domeniul relațiilor internaționale și studiilor europene, cu accent pe analiza și proiectarea de strategii și proiecte în sfera afacerile europene. De asemenea, programul contribuie la dezvoltarea competențelor transversale esențiale, precum abilitățile de analiză și rezolvare de probleme și abilitățile de comunicare orală și scrisă în limba română și limba engleză.

Fise Discipline  Plan Învățământ