Examene finalizare studii februarie 2022

EXAMENE FINALIZARE STUDII – SESIUNEA FEBRUARIE 2022

LICENȚĂ FEBRUARIE 2022

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP RO-IF, PIPP RO-ID, PIPP DE-IF)
Perioada de înscriere: 1 februarie – 4 februarie 2022
Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate     14 februarie 2022
Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă                       17 februarie 2022

DISERTAȚIE FEBRUARIE 2022

Intervenții educaționale în școala incluzivă (IESI – IF)
Perioada de înscriere: 1 februarie – 4 februarie 2022
Proba 1 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertație                      18 februarie 2022

ATENȚIE! Ultima înscriere poate fi făcută în 4 februarie 2022 la ora 14:59 – pentru licență, respectiv 4 februarie 2022 la ora 14:59 – pentru disertație. La ora 15:00 formularele vor fi închise.

Detalii importante:
– Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile pregătite în formulare atunci când completați fișele de înscriere și când încărcați documentele;
– Completați câmpurile exact așa cum apar în documentele emise de autorități: Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere etc;
– Documente încărcate trebuie să fie în formatul .pdf, așă că vă rugăm să vă asigurați că aveți documentația disponibilă în această formă, înainte de a începe completarea fișei;
– Lucrarea de licență trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_licenta2022;
– Lucrarea de disertație trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_disertatie2022;
– Recomandările/sugestiile cu privire la semnarea lucrării și, respectiv, cu formatarea .pdf le găsiți aici (link 1)
– Nu uitați să semnați lucrarea de licență, respectiv pe cea de disertație, pe fiecare pagină, înainte de încărcare (conform procedurii);
– Declarația de originalitate trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_Declaratie_Originalitate;
– Declarația trebuie semnată de cadrul didactic coordonator;
– Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;
– Folosiți ADRESA INSTITUȚIONALĂ pentru înscriere. Pentru cei care nu dețin un cont instituțional vă rugăm să completați fișele cu un cont Google (gmail); dacă nu aveți unul, vă rugăm să îl constituiți

– Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ. Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul specializării;

Procedura PIPP RO
Procedura PIPP DE 
Declarație de originalitate 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic Calendar 

Programele de licență: Pedagogia învățământului primar și preșcolar (RO-IF, RO-ID, DE-IF)
Fișă de înscriere licență

Programele de master: Intervenții educaționale în școala incluzivă
Fișă de înscriere disertație

ATENȚIE! FIȘELE VOR FI ACTIVE DOAR ÎN PERIOADA ÎNSCRIERII!

În atenția studenților înscriși la programele de licență, masterat și programele de formare psihopedagogică

În atenția studenților înscriși la programele de licență, masterat și programele de formare psihopedagogică (NIVEL 1 ZI /NIVEL 2 ZI), care au de susținut examene pentru refacerea de credite la disciplinele aferente anului 1, respectiv anului 2,

În vederea susținerii examenelor pentru refacerea de credite trebuie completată cererea atașată și trimisă pe adresa de e-mail a departamentului dep.dppd@ulbsibiu.ro cu cel puțin trei zile înainte de data programată a examenului!
Studenții care nu achită refacerea de credite nu vor putea participa la examene!
Achitarea examenului de refacere credite se va plăti online în programul UMS https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/inregistrare_user

În atenția studenților aflați pe locurile cu taxă

În atenția studenților aflați pe locurile cu taxă la programele de licență (PIPP RO, PIPP DE, PIPP ID), programele de masterat (IESI, ME) și la programele de formare psihopedagogică (NIVEL 1 ZI, NIVEL 2 ZI, NIVEL 1 si 2 POSTUNIVERSITAR)

Vă aducem la cunoştinţă,  faptul că termenul limită de plată pentru a 2-a tranșă din taxa de școlarizare, stabilit prin contract, este 14.01.2022, inclusiv.

Nerespectarea termenului de plată, conform contractului încheiat cu Universitatea, va face imposibilă participarea studenților la examene!

 

error: Content is protected !!