Examen finalizare studii MODUL psihopedagogic NIVEL 2 cu frecvență/postuniversitar

Examene finalizare studii – Modul psihopedagogic

NIVEL 2 cu frecvență/postuniversitar

Sesiunea IUNIE 2022

FAQ_ Pregătirea lucrării de finalizare a nivelului 2 în format PDF în vederea depunerii 

Calendar examene finalizare studii (Nivel 2) sesiunea iunie 2022 

              Perioada de înscriere nivel 2 : 6 iunie – 16 iunie – ONLINE

 (ultima înscriere poate fi făcută în 16 iunie la ora 14:59. La ora 15:00, formularele vor fi închise!)

Anunț important: Completarea fișei de înscriere nu conferă automat dreptul de a participa la susținerea lucrării de finalizare a nivelui 2. Participarea la aceste examene este condiționată de calitatea de absolvent, respectiv situație școlară încheiată!

Declarația de originalitate NIVEL 2

 • Documentele (Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere, Diploma licență, Diploma master, Diploma modul psihopedagogic Nivel 1) încărcate trebuie să fie în formatul .pdf, așă că vă rugăm să vă asigurați că aveți documentația disponibilă în această formă, înainte de a începe completarea fișei;
 • Documentele (Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere, Diploma licență, Diploma master – pentru cursanții nivelului 2 postuniversitar cu studii de licență de scurtă durată, Diploma modul psihopedagogic Nivel 1) trebuie denumite în felul următor: Nume_Prenume_C.I., NUME_Prenume_C.N., NUME_Prenume_DiplomaLicenta, NUME_Prenume_DiplomaMaster, NUME_Prenume_DiplomaNivel1;
 • Lucrarea de finalizare a nivelului 2 trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_nivel2ZI_iunie2022;NUME_Prenume_nivel2INTENSIV_iunie2022;
 • Nu uitați să semnați lucrarea, pe fiecare pagină, înainte de încărcare (conform procedurii);
 • Declarația de originalitate trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_DeclaratieOriginalitate;
 • Declarația de originalitate trebuie semnată de cadrul didactic coordonator (se trimite către coordonator pe adresa de email, și se va încărca, după semnare, împreună cu lucrarea de finalizare a nivelului 2);
 • Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;
 • Folosiți ADRESA INSTITUȚIONALĂ pentru înscriere. Pentru cei care nu dețin un cont instituțional vă rugăm să completați fișele cu un cont Google; dacă nu aveți unul, vă rugăm să îl constituiți;
 • Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ. Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul specializării (0269/211.602);

Atenție! Fișele vor fi active doar în perioada înscrierii!

Fișa de înscriere NIVEL 2 ZI/INTENSIV

Examen finalizare studii Modul psihopedagogic NIVEL 1 POSTUNIVERSITAR_IUNIE 2022

        Examene finalizare studii – Modul psihopedagogic

NIVEL 1 POSTUNIVERSITAR

Sesiunea iunie 2022

Detalii importante:

Pentru bună desfășurare a procesului de înscriere, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, înainte de a începe completarea fișelor de înscriere!

Anunț important: Completarea fișei de înscriere nu conferă automat dreptul de a participa la susținerea examenului de absolvire a nivelui 1. Participarea la aceste examene este condiționată de calitatea de absolvent, respectiv situație școlară încheiată

Calendar examene finalizare studii (Nivel 1 INTENSIV) sesiunea iunie 2022 

                Perioada de înscriere nivel 1 : 6 iunie – 16 iunie – ONLINE

 (ultima înscriere poate fi făcută în 16 iunie 2022 la ora 14:59. La ora 15:00, formularele vor fi închise)

 • Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile atunci când completați fișele de înscriere și când încărcați documentele;
 • Completați câmpurile exact așa cum apar în documentele emise de autorități: Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere etc;
 • Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;
 • Documentele (Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere, Diploma licență) trebuie să fie în formatul.pdf, așă că vă rugăm să vă asigurați că aveți documentația disponibilă în această formă, înainte de a începe completarea fișei;
 • Documentele (Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere, Diploma licență) trebuie denumite în felul următor: NUME_Prenume_C.I., NUME_Prenume_C.N., NUME_Prenume_DiplomaLicenta.;
 • Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ. Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul specializării (0269/211.602);
 • Asigurați-vă că nu completați fișa de la o alta specializare;
 • Mai jos găsiți fișa: nivel 1 intensiv (postuniversitar – absolvent cu diplomă de licență)
 • Folosiți ADRESA INSTITUȚIONALĂ pentru înscriere. Pentru cei care nu dețin un cont instituțional vă rugăm să completați fișele cu un cont Google; dacă nu aveți unul, vă rugăm să îl constituiți.

Atenție! Fișele vor fi active doar în perioada înscrierii!

Fișa de înscriere NIVEL 1 POSTUNIVERSITAR

Examen finalizare studii Modul psihopedagogic NIVEL 1 cu frecvență – IUNIE 2022

Examene finalizare studii – Modul psihopedagogic NIVEL 1 cu frecvență

Sesiunea iunie 2022

Detalii importante:

Pentru bună desfășurare a procesului de înscriere, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, înainte de a începe completarea fișelor de înscriere!

Anunț important: Completarea fișei de înscriere nu conferă automat dreptul de a participa la susținerea examenului de absolvire a nivelui 1. Participarea la aceste examene este condiționată de calitatea de absolvent, respectiv situație școlară încheiată

Calendar examene finalizare studii (Nivel 1) sesiunea iunie 2022

            Perioada de înscriere nivel 1 : 6 iunie – 16 iunie – ONLINE

 (ultima înscriere poate fi făcută în 16 iunie 2022 la ora 14:59. La ora 15:00, formularele vor fi închise)

 • Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile atunci când completați fișele de înscriere și când încărcați documentele;
 • Completați câmpurile exact așa cum apar în documentele emise de autorități: Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere etc;
 • Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;
 • Documentele (Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere) trebuie să fie în formatul.pdf, așă că vă rugăm să vă asigurați că aveți documentația disponibilă în această formă, înainte de a începe completarea fișei;
 • Documentele (Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere) trebuie denumite în felul următor: NUME_Prenume_C.I.; respectiv, NUME_Prenume_C.N.
 • Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ. Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul specializării (0269/211.602);
 • Asigurați-vă că nu completați fișa de la o alta specializare;
 • Mai jos găsiți fișa: nivel 1 cu frecvență (licență – având calitate de student)
 • Folosiți ADRESA INSTITUȚIONALĂ pentru înscriere. Pentru cei care nu dețin un cont instituțional vă rugăm să completați fișele cu un cont Google; dacă nu aveți unul, vă rugăm să îl constituiți.

Atenție! Fișele vor fi active doar în perioada înscrierii!

Fișa de înscriere NIVEL 1 cu frecvență

 

Examene finalizare studii – IULIE 2022

EXAMENE FINALIZARE STUDII – SESIUNEA IULIE 2022

     

LICENȚĂ IULIE 2022

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP RO-IF, PIPP RO-ID, PIPP DE-IF)

Perioada de înscriere: 06 iunie – 16 iunie 2022

Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate         27 iunie 2022

Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă                30 iunie-02 iulie 2022

 

DISERTAȚIE IUNIE 2022

Intervenții educaționale în școala incluzivă (IESI – IF)

Management educațional (ME – IF)

Perioada de înscriere: 06 iunie – 16 iunie 2022

Proba 1 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertație                       28 iunie 2022

 

ATENȚIE!    Ultima înscriere poate fi făcută în 16 iunie 2022 la ora 14:59. La ora 15:00 formularele vor fi închise.

Detalii importante:

 • Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile pregătite în formulare atunci când completați fișele de înscriere și când încărcați documentele;
 • Completați câmpurile exact așa cum apar în documentele emise de autorități: Cartea de Identitate, Certificatul de Naștere etc;
 • Documente încărcate trebuie să fie în formatul .pdf, așă că vă rugăm să vă asigurați că aveți documentația disponibilă în această formă, înainte de a începe completarea fișei;
 • Lucrarea de licență trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_licenta2022;
 • Lucrarea de disertație trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_disertatie2022;
 • Recomandările/sugestiile cu privire la semnarea lucrării și, respectiv, cu formatarea .pdf le găsiți aici https://socioumane.ulbsibiu.ro/dep.ppd/blog/wp-content/uploads/1.-2022-iulie_Anunt_Salvare-licenta-si-semnaturi-1.pdf
 • Nu uitați să semnați lucrarea de licență, respectiv pe cea de disertație, pe fiecare pagină, înainte de încărcare (conform procedurii);
 • Declarația de originalitate trebuie denumită în felul următor: NUME_Prenume_Declaratie_Originalitate;
 • Declarația trebuie semnată de cadrul didactic coordonator;
 • Folosiți diacritice atunci când completați fișele de înscriere;
 • Folosiți doar ADRESA INSTITUȚIONALĂ (în cazul în care dețineți una) pentru înscriere: nume@ulbsibiu.ro; Pentru cei care nu dețin un cont instituțional vă rugăm să completați fișele cu un cont Google; dacă nu aveți unul, vă rugăm să îl constituiți (promoții anterioare promoției 2022/absolvenți alte universitați);
 • Formularul se poate completa DOAR O SINGURĂ DATĂ;
 • Dacă ați greșit, sau dacă întâmpinați greutăți, vă rugăm să contactați secretariatul specializării (0269-235 224).

Declarație de originalitate 

Calendar 

Programele de licență: Pedagogia învățământului primar și preșcolar (RO-IF, RO-ID, DE-IF)

Fișă de înscriere licență

Programele de master: Intervenții educaționale în școala incluzivă (IESI -IF)

                                     Managementul educațional (ME – IF)

Fișă de înscriere disertație

ATENȚIE!  FIȘELE VOR FI ACTIVE DOAR ÎN PERIOADA ÎNSCRIERII!

error: Content is protected !!