GRADE DIDACTICE

Formare Continuă prin Grade Didactice

În cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic a luat fiinţă prin O.M. nr. 4921 din 11.09.1996 și odată cu acest moment, ministerul a decis că în cadrul DPPD, pe lângă derularea modulului pedagogic (formarea inițială a studenților universității, în profesia didactica), se pot organiza și examene pentru formarea continuă a personalului didactic.

Primele specializări care au fost acreditate în aceste sens au fost: Limba română, Limba engleză, Limba germană, Istorie, Tehnologia Construcțiilor de Mașini, la care s-au adăugat ulterior altele și altele, ajungându-se în final la un număr de 20 specializări pentru care, la ora actuală, DPPD organizează examene de susținere a gradelor didactice. Aceste specializări sunt:

Specializările pt. care se organizează activităţi de perfecţionare prin grade didactice

 • Limba română
 • Limba franceză
 • Limba engleză
 • Limba germană
 • Profesor documentarist
 • Istorie
 • Tehnologia Construcţiilor de Maşini
 • Religie
 • Maşini Unelte
 • Informatică
 • Tehnologia şi Controlul Calităţii Produselor Alimentare
 • Tricotaje Confecţii-textile
 • Matematică
 • Informatică
 • Electronică
 • Utilaj Tehnologic
 • Montanologie
 • Horticultultură
 • Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar în limba română
 • Educație fizica si sport
 • Învățători educatoare

În fiecare an universitar, la sfârșitul lunii iunie (ultima săptămână) sunt organizate cursuri de pregătire pentru susținerea gradului didactic II, în care pedagogii și psihologii din DPPD discută împreună cu candidații temele supuse evaluării, lămurind neclaritățile apărute, iar la finalul lunii august are loc susținerea examenului.
În ceea ce privește gradul I, în vacanța intersemestrială a profesorilor din învățământul preuniversitar se organizează colocviul de admitere, prilej cu care le sunt prezentate, explicate și exemplificate candidaților principalele cerințe adresate realizării lucrării de grad, orientându-i pe aceștia în realizarea unui demers constructiv și în finalizarea cu succes a lucrării.
Cadrele didactice din DPPD, pedagogi, psihologi și didacticieni sunt disponibili pentru a acorda suport științific și metodic colegilor din învățământul preuniversitar, pentru pregătirea examenelor de gradul II, precum și pentru realizarea lucrării de gradul I.