Proiecte de Cercetare

CONTRACTE DE CERCETARE

Nr. Crt. Nr. contract Program Tipul proiectului Director de proiect Anul Pagina proprie
1. 882/19.01.2009 PNCDI - Idei Proiecte de cercetare exploratorie Conf. univ. dr. Daniel Mara 2009 Click aici!!!

CONTRACTE DE CERCETARE CU ORGANIZAȚ

Nr. crt. Nr. contract Denumire contract Organizaţia parteneră Nume/prenume membru DPPD Anul derulării Valoare
1. 47/12 martie 2009 Evaluarea potenţialului şi a oportunităţilor de valorificare a resurselor informaţionale în mediul de afaceri SC DAFORA SA Lect. univ. dr. Diana Mihăescu 2009-2010 12000 Euro
2. 4/ 6 aprilie 2009 Modalităţi de optimizare a activităţii educaţionale Fundaţia Ştiinţifică Helmar Frank Lect. univ. dr. Diana Mihăescu, lect. univ. drd. Olivia Andrei, asist. Univ. dr. Lia Bologa 2009-2010 51200 RON
3. CELGAS PL/04/B/F/PP-17-4431 Conventional & eLearning Gas Engineering Centre Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologie, AGH, Krakow, Poland Carmen Sonia Duşe - membru 2005-2007 270374 Euro
4. ProgramPhare 2006/018-147.04.02.02.01.702 Dezvoltarea competentelor personalului S.C. COMPA S.A. Sibiu în folosirea teh-nologiilor de vârf si a meto-delor moderne de manage-ment operational Facultatea de Inginerie, ULB Carmen Sonia Duşe - membru 2008-2009 270374 Euro
5. Competenţe cheie în Universităţi din sudestul Europei Fundaţia Bosch Oliver Janoschka
Liana Iunesch
2007 - 2009 30000 Euro
6. M/PED-03M/PED-01M-DEA/01 Proiect de cercetare - „Professionalita educative per la valorizzazione delle diferenze culturali, sociali e per il superamento degli *H”- Universita degli studi di Bologna – Italia, director de proiect: Prof. Nicola Cuomo-Universita di Bologna-Italia, Daniel Mara, membru colaborator în echipa de cercetare internaţională 2006 45000 Euro

PROGRAME PARTENERIATE, PROIECTE CU ULBSCOORDONATOR

Nr. Crt. Nr. inregistrare CNMP Denumire proiect Nume şi prenume director Suma aprobată Observaţii
1. 91064/18.09.2008 PNCD II, PROMOESED (Program de educaţie timpurie psihomotrică la copiii de 3-6/7 ani în scopul adaptării eficiente la mediul şcolar) Director - conf. univ. dr. Raluca Sasu; membru în echipa de cercetare: conf. univ. dr. Daniel Mara 34.327 Euro
2. 890 MECT Informatizarea concepţiei şi fabricaţiei pieselor din construcţia de maşini Prof. dr. Dan Maniu Duşe -

PROIECTE CONTRACTATE la competiţiile din PNII, 2008, Program Parteneriate – DPPD-ULBS – partener

Nr. Crt. Denumire proiect Instituţia coordonatoare Resp DPPD ULBS Buget aprobat Nr.înscr. on-line Nr. inregistrare contr.
1. Competenţe în educaţie (COMPET) Universitatea din Piteşti Prof. univ. dr. Carmen Sonia Duşe
2. DIALOGUE-Bridges between Research and Practice in ULLL European University of Continuing Education Network Lector univ. dr. Gabriela Gruber, lector univ dr. Liana Iunesch, membri în colectivul de cercetare şi implementare 399.260 Euro - 510799-LLP-1-2010-1-BE-GRUNDTVIG-GNW
3. Proiect LEONARDO DA VINCI - „Play and Learning for Inclusion”; Newman College, University of Birmingham, U.K Conf. Univ dr. Daniel Mara, lector univ. dr. Lucia Mara,membri ai colectivului de cercetare şi implementare 58000 Euro - nr. LLP-Ldv/PAR/2009/RO/010
4. Proiectul Oferte educaţionale, inclusiv extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copiii din comunităţile dezavantajate, cu precădere rurale, în învăţământul preuniversitar din România echipa de management de proiect „Totem Communication” în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării conf. univ. dr. Adriana Nicu, coordonatornaţional în echipa de proiect - - proiect FSE ID.4390, POSDRU, 2007-2013
5. Proiectul Form Multimedia System for a European Museum Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu”, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, director de proiect lect. univ. dr. Cosmin Suciu conf. univ. dr. Adriana Nicu, membru în echipa de proiect în curs de evaluare Leonardo da Vinci, LLP-LDV/TOI/07/IT/016
6. Proiectul Dezvoltarea şi implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi Facultatea de Ştiinţe, director de proiect prof. univ. dr. Dumitru Batâr; conf. univ. dr. Adriana Nicu, conf. univ. dr. Daniel Mara , lect.univ.dr. Carmen Maria Popa, membri în echipa de proiect proiect FSE ID.63951
7 Bilateral Agreement Erasmus - Newman College of Higher Education, Birmingham/Anglia.
Bilateral Agreement Erasmus - Riga Teacher Training and Education Management Academy/Letonia.
Bilateral Agreement Erasmus - University College of Education Viena/Austria.
Bilateral Agreement Erasmus - Institut Universitaire de Formation de Maitres Midi-Pyrenees/Franţa.
DPPD Prof. univ. dr. Carmen Sonia Duşe, coordonator program - -
Bilateral Agreement Erasmus - Philipps Universitat Marburg/Germania.
Bilateral Agreement Erasmus - Haute Ecole Namuroise Catholique/Belgia.
DPPD Lect. univ. dr. Diana Mihăescu, coordonator program
Bilateral Agreement Erasmus-Pädagogische Hochschule Tirol Innsbruck – Austria.
Bilateral Agreement Erasmus - Universita degli studi di Bergamo – Italia.
Bilateral Agreement Erasmus - Universita degli studi di Sassari – Italia.
Bilateral Agreement Erasmus - Universitat de Illes Balears – Spania.
Bilateral Agreement Erasmus - Universidad de Leon – Spania.
Bilateral Agreement Erasmus - Universita degli studi di Bologna – Italia.
DPPD Conf. univ. dr. Daniel Mara, coordonator program
Nr. Crt. Denumire proiect Nume şi prenume director/ membri Facultatea Buget solicitat Nr. înregistrare Punctaj
1. Proiect CNCSIS Adaptarea curriculară - instrument fundamental în educaţia incluzivă conf. univ. dr.Daniel Mara (director proiect),lect. univ. dr. Lucia Mara, lect. univ drd. Olivia Andrei, asist. univ. dr.Lia Bologa (membri în echipa de proiect) DPPD 557894 lei Cod 471, nr. 882/19/01/2009 90,70
2. Proiect CNCSIS tip AT - Cultura politică şi comportament electoral în România în perioada democraţiei parlamentare (1866-1937) - între specificul naţional şi modelele europene conf. univ. dr. Sorin Radu, director; Daniel Mara, membru al colectivului de cercetare Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu” 23250.00 cod 25, nr. 67GR/2006. 90.00

PROIECTE INTERNAȚIONALE

Nr. crt. Linie bugetara / Nr. contract Denumire contract Autoritatea contractanta Nume,prenume director proiect; nume prenume membru DPPD în proiect Anul derulării Valoare (EUR)
1. 502374-LLP-1-2009-1-RO Create-Motivate-Learn (CreMoLe) Grundtvig Lect. univ. dr. Carmen Maria Popa, DPPD, membru în echipa de proiect Ianuarie 2010- Decembrie 2011 24093 Euro
2. Competente cheie in universităţi din sud- estul Europei (Schlüsselkompetenzen an Universitäten in Südosteuropa) Universitatea din Hamburg, Fundaţia “Robert Bosch“, Fundaţia „MitOst“ Prof univ. dr. Ulrich Heyder; lect. univ drd. Liane Iunesch 2008-2009 38684 Euro
3. La Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) si Groupe de recherche Littoral et vie, Université de Moncton, Canada Jeune bâtisseurs d'un avenir viable Universitatea Moncton, Canada Prof. univ. dr. Diane Pruneau; conf. univ. dr. Adriana Nicu 2006-2009 97 000$

PROIECTE NAȚIONALE

Nr. crt. Nr. contract Denumire contract Organizaţia parteneră Nume, prenume partener din DPPD Anul derulării Valoare
1. Proiect de cercetare „Modalităţi de optimizare a activităţii educaţionale”, Nr. 4/ 6 Aprilie 2009 Fundaţia Ştiinţifică Helmar Frank Andrei Olivia, membru 2009-2011 51200 RON
2. Proiect educaţional, „Doi parteneri-acelaşi scop”, proiect finanţat de Consiliul Judeţean Sibiu şi coordonat de Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, 2008 Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, 2008 Conf. univ. dr. Daniel Mara, lect. univ. dr. Mara Elena-Lucia, membri în echipa de proiect 2008 8000 RON
3. Proiectul pentru Învăţământul Rural MEC Carmen Maria Popa, membru în echipa de proiect 2004-2009 11,7 miliarde $
4. 2005/017-553.04.02.01.01.712 Proiect PHARE 2005/017-553.04.02.01.01.712 „Locuri de muncă pentru şomerii de lungă durată”, derulat în localităţi rurale din judeţul Sibiu AJOFM SIBIU Daniel Mara, membru al echipei de implementare 2008 60000 Euro
5. 91064/18.09.2007 Program de cercetare, PNCD II, PROMOESED „Program de educaţie timpurie psihomotrică la copiii de 3-6/7 ani în scopul adaptării eficiente la mediul şcolar”, nr. 91064/18.09.2007 Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu Daniel Mara, membru al colectivului de cercetare 2007 34327 Euro
6. 158/2006 Proiect CEEX. Modulul III - PROCED „Promovarea cercetării ştiinţifice privind calitatea vieţii la nivelul comunităţii locale şi implicaţii asupra educaţiei”-2006-2008, nr. 158/2006 Universitatea „Transilvania” Braşov Daniel Mara, membru al colectivului de cercetare 2006-2008 200.000 RON
7. 2003/005 - 551.01.02/21 Proiect PHARE extindere 2003/005 - 551.01.02/21 „O şcoală prietenoasă, deschisă tuturor – educaţie incluzivă pentru grupuri dezavantajate” ISJ Sibiu Daniel Mara, membru al colectivului de cercetare şi implementare 2006 500000 Euro
8. 2003/2005 RO 551.01.02/21 Proiect PHARE 2003/2005 RO 551.01.02/21 - „O şcoală prietenoasă, deschisă tuturor – educaţie incluzivă pentru grupuri dezavantajate” ISJ Sibiu Daniel Mara, membru al colectivului de cercetare şi implementare 2005 500000 Euro
9. 1 225891 – CP- 1 – 2005 Contractul Socrates - Grundtvig 1 225891 – CP- 1 – 2005, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu Daniel Mara, membru al colectivului de cercetare 2005 658000 Euro

Programe de studii iniţiate de DPPD

Nr. Crt. Data acreditării/ autorizaţiei funcţionare Denumire program studii Forma program studii Nume, prenume coordonator program DPPD Anul derulării
1. CNFPIP Studium Acreditat CNFPIP, categoría 1, de lungă durată, 90 credite Prof univ. dr. Carmen Sonia Duşe 2009
2. ARACIS 29.oct. 2009 Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar Licenţă Conf. univ. dr. Adriana Nicu 2010- 2011