MODUL PSIHO-PEDAGOGIC

Formare pentru Profesia Didactică

  • Credite : 30

Incepând cu iunie 2008, conform cu noua viziune asupra modulului psihopeda-gogic, s-a trecut la organizarea activității pe două planuri: formarea profesorilor pentru învățământul obligatoriu, al căror traseu profesional trebuie obligatoriu să cuprindă cursurile Nivelului I, precum și profesori pentru învățământul liceal și superior, a căror pregătire trebuie să urmeze atât cursurile Nivelului I, cât și pe cele ale Nivelului II.
Astfel, Nivelul I este urmat de către studenții integrați în programele de studii de licență, iar Nivelul II, de către studenții masteranzi.

Fise Discipline An I Fise Discipline An II Fise Discipline An III Plan Învățământ