Conferințe și Manifestări ştiinţifice

Nr. Crt. Denumirea / formamanifestării Organizatori / Coorganizatori Perioada, localitatea Autor/ coautor Titlul lucrării prezentate/ publicate
1 International Technology, Education and Development Conference - INTED2010   8-10 martie, 2010, Valencia, Spania Lect. univ. dr. Diana Mihăescu, Lector univ. Olivia Andrei, asistent univ. dr. Lia Bologa Lia Bologa, Olivia Andrei, Diana Mihăescu, The schoollar - community partnership in preventing the school violence, , http://www.iated.org/inted2010/Conference_Programme_web.pdf;
2 5th IASME / WSEAS International Conference on Energy & Environment (EE'10) University of Cambridge February 23-25, 2010, Cambridge, UK Lect. univ. dr. Diana Mihăescu Luigi Dumitrescu, Liviu Mihăescu, Diana Mihăescu, Learning to Live Life Depth; ISBN: 978-960-474-159-5
Link 1
Luigi Dumitrescu, Liviu Mihăescu, Diana Mihăescu, Managing Economic Solutions for a Global Sustainable Development,in Recent advances in energy and environment, ISBN 978-960-474-159-5, index ISI
Link 2
3 17th International Economic Conference – IECS 2010 The Economic World’ destiny: Crisis and Globalization "Lucian Blaga" University of Sibiu, Romania, Faculty of Economic Sciences, and Economic Sciences Faculties Association of Romania – AFER 13-14 mai 2010, Sibiu Lect. univ. dr. Diana Mihăescu Liviu Mihăescu, Diana Mihăescu, The Crises Management faced with new Challenge,
http://iecs.ulbsibiu.ro/timetable/iecs_2010_program.pdf;
4 Conferinţa Internaţională “Real & Virtual în evoluţia educabilului” Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică Cluj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj 05 -06 martie 2010, Cluj – Napoca Lect. univ. suplinitor drd. Alina Mag Alina Mag, Educaţia timpurie – semnificaţii şi implicaţii actuale, în volumul Conferinţa Internaţională real&virtual în evolutia educabilului . ISJ, CTTT, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,Editura RisoprintCluj - Napoca, Editura Risoprint, ISBN 978-973-53-0266-5, p. 472, 2010. Alina Mag, Early Education – Current Significations and Implications, în volumul The International Conference real&virtual in learner’s development, Transilvania Technical College of Transport Cluj-Napoca, The Tehnical University oh Cluj-Napoca, The School Inspectorate of Cluj County, Editura Risoprint Cluj- Napoca, ISBN 978-973-53-0267-2, p. 462, 2010.
5 Conferinţa Internaţională “Tradiţii, valori şi perspective în Ştiinţele Educaţiei” Universitatea“Babeş- Bolyai”, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei, Institutul de Pregătire Didactică, Centrul de Cercetare şi Inovaţie în Curriculum Cluj-Napoca 22-23 mai 2009, Cluj- Napoca Lect. univ. suplinitor drd. Alina Mag Alina Mag, Valoarea comunicării afective la vârsta preşcolară, în Volumul Conferinţei Internaţionale: Tradiţii, valori şi perspective în Ştiinţele Educaţiei. Ediţia a IV-a , Editura Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj- Napoca, ISSN 2065-006X, p.427, 2009.
6 Simpozionul Internaţional „Comunicare- Interelaţionare- Eficienţă Didactică, Ediţia a II-a Grădiniţa “Fraţii Grimm” Sibiu, ISJ Sibiu 20 martie 2009 Lect. univ. suplinitor drd. Alina Mag Alina Mag, Comunicarea afectivă la copiii preşcolari
7 Şedinta de evaluare a Proiectului European: “Competente cheie in universitati din sudestul Europei”. Universitatea din Hamburg, Facultatea de Psihologie 08. – 10. 01. 2009 Hamburg, Germania Lect. univ. drd. Liana Regina Iunesch Iunesch, Liana-Regina, Prezentarea Etapei 3 din proiect, desfasurata in cadrul Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu; Iunesch, Liana-Regina (2008): Deutsch in siebenburgischen Schulen: Pausensprache und Spracherwerb, în: Engel, Ulrich/Stănescu, Speranţa (2008): Sprachvergleich-Kulturvergleich: Quo vadis KdGr, München: Iudicium, ISBN: 978-3-89129-566-3, pag. 274 – 289
8 16th International Economic Conference – IECS 2009, "Industrial Revolutions, from The Globalization and Post-Globalization Perspective"   7-9 May, 2009, Sibiu, Romania Lect.univ. dr. Diana Mihăescu Ioan-Constantin Dima, Diana Mihăescu, The Universitary Educational System, Cibernetic System, , http://iecs.ulbsibiu.ro/;
9 International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI 2009   16-19 November, 2009, Madrid, Spania Lect.univ. dr. Diana Mihăescu, Lect.univ. drd. Olivia Andrei, Asistent univ. drd. Lia Bologa;

Lect.univ. dr. Gabriela Gruber
Olivia Andrei, Diana Mihaescu, Lia Bologa, The Educational Partnership and the Community’s Involvement, Prerequisites of Success Through School, http://www.iated.org/iceri2009/Conference_Programme_web.pdf;

Gabriela Gruber, Focusing an integrated curriculum în schools and universities, a major trend in today`s Romanian education (specific view on the didactics of Human and Society Curricular Area), în „ICERI 2009 Proceedings CD”, ISBN: 978-84-613-2955-7,http://www.iated.org/iceri2009/Conference_Programme_web.pdf;
10 Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice „Contribuţii privind dezvoltarea durabilă în Anul European al creativităţii şi inovaţiei” Grupul Şcolar Industrial Energetic Sibiu, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu 5 mai 2009, Sibiu conf. univ. dr. Daniel Mara, Lect. univ. dr. Lucia Mara Orientări în managementul educaţiei adulţilor Principiile educaţiei adulţilor
11 Congresul Internaţional de Psihologie „Cercetarea Psihologică Modernă. Direcţii şi Perspective” Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Sociologie, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 22-24 mai 2009, Sibiu conf. univ. dr. Daniel Mara Formarea prejudecăţilor şi educaţia incluzivă-atelier de formare
12 The 4th International Conference on Manufacturing Science and Education – MSE 2009 - Trends in Engineering and Academic Education” &Universitatea ”Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth”, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, şi Departmentul AGH al Universităţii de Ştiinţe şi Tehnologie Krakowia – Polonia 4-6 iunie 2009, Sibiu Conf. univ. dr. Daniel Mara, Lector univ dr. Lucia Mara

Lect.univ. dr. Diana Mihăescu,

Lect. univ. dr.Daniela Roxana Andron, Lect.univ. dr. Gabriela Gruber; Conf. univ. dr. Adriana Nicu, Lect. univ.drd. Carmen Maria Popa;

Asist. Univ. drd. Lia Bologa
Mara Daniel, Mara Elena-Lucia, Instrumental Enrichment Program (R. Feuerstein)-part in the teaching training; Diana Mihăescu, Liviu Mihăescu, The Decision Making into the Academic Educational System represented as a Cibernetic System; Daniela Roxana Andron, Gabriela Gruber, Practical Teaching of Students in Lucian Blaga University Compared to American Universities Popa Carmen Maria, Nicu Adriana,Managementul activităţii didactice orientate spre student; Lia Bologa Strategies for preventing school violence that can be elaborated by Departaments for Teacher Training,în volumul ”The 4th International Conference on Manufacturing Science and Education - MSE 2009 - Trends in Engineering and Academic Education, Conference proceedings”, Volum II, coord. Dan Maniu Duşe, Paul dan Brîndaşu,Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISSN 1843-2522, Editura Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, 2009; index BDI http://mse.ulbsibiu.ro/
13 Workshop-ul „Calitate şi leadership pentru Învăţământul Superior Românesc” Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCSU) 13-14 iulie 2009, Bucureşti Conf. univ. dr. Daniel Mara Mara Daniel, Calitate şi leadership pentru Învăţământul Superior Românesc
14 The Annual National Conference of the Romanian Society of Neurosurgery with International Participation   September 29- October 3, 2009, Sibiu Conf. univ. dr. Daniel Mara Saceleanu Vicentiu, Mara Daniel, Pereanu Marcel, Intervention cognitive and metacognitive strategies in stroke pacients. Case study
15 The 5th Balkan Region Conference on Engineering Education & 2nd International Conference on Engineering and Business Education”   15 - 17 October 2009, Sibiu Conf. univ. dr. Daniel Mara, Lect. univ. dr. Lucia Mara Mara Daniel, Mara Elena-Lucia, The development of metacognition skills at students;index ISI http://www.isiwebofknowledge.com/ Mara Elena-Lucia, Mara Daniel, Methodological guidelines in adult education, în volumul Balkan Region Conference on Engineering and Business Education & International Conference on Engineering and Business Education, Conference proceedings, Vol. II, coord. Constantin Oprean, Norbert Grunwald, Claudiu Vasile Kifor,Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN 978-973-739-848-2, ISSN 1843-6730, pp. 513-516, 690 pg., 2009; index ISI http://www.isiwebofknowledge.com/
16 The 6th International Conference on Integrated Systems for Agri-Food Production”   12 - 14 November 2009, Nyireghaza, Hungary Conf. Univ. dr. Daniel Mara,Lect. univ. dr. Lucia Mara Mara Daniel, Roles and competences specific to the univerity teaching staff, Mara Elena-Lucia, Comunicative competence – way of realiving the educative processes, în volumul Integrated systems for agri-food production, coord. Laszlo Sikolya, Gabor Pay,Editura Orizonturi Universitare Timişoara, ISBN 978-973-638-449-3,pp. 363-366, 457 pg., 2009;index BDI
17 Seminarul „Play and Learning for Inclusion” as part of the Leonardo da Vinci LLP project Newman University College Birmingham UK Birmingham, UK, 15-20 November, 2009 Conf. Univ. dr. Daniel Mara, Lect. univ. dr. Lucia Mara Mara Daniel,Mara Elena-Lucia, Inclusive education in kindergarten
18 Al treilea Simpozion Internaţional de Lingvistică,al Academiei Române,Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Academia Română– Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan- Al. Rosetti” 21-22 noiembrie 2009, Bucureşti Lect. univ. dr. Lucia Mara Mara Elena-Lucia, Epitetul în poezia lui Ion Pillat
19 Conferinţa internaţională Paradigm Changes within the Sciences of Education, PARCE III, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice, Schimbări de paradigmă în ştiinţele educaţiei   20-21 martie 2009, Alba Iulia Lect. univ. drd. Daniela Roxana Andron

Asist. univ. drd. Lia Bologa, lect. univ. dr. Diana Mihăescu, lect. univ. dr. Olivia Andrei
Daniela Roxana Andron „The Role of Education in Training Successful Leaders”, în AETERNITAS Publishing House Alba Iulia 2009, ISSN 1842-9807, p.378-380

Lia Bologa, Diana Mihăescu, Olivia Andrei, The School’s Environment – Determinant Factor of Violence in Schools,în AETERNITAS Publishing House Alba Iulia 2009, ISSN 1842-9807
20 Seminarul internaţional de ”Prezentare si vizualizare” in cadrul Proiectului "Competente cheie in universitati din sudestul Europei” Catedra de Germanistica, Universitatea din Veliko-Tarnovo, Bulgaria 14. -16. 09. 2008,Veliko-Tarnovo, Bulgaria Lector univ drd. Liana Regina Iunesch Susţinere seminar
21 International Conferences, CGB 08 Bucharest, Romania November 7-9, 2008, Bucharest lect.univ.drd. Diana Mihăescu Diana Mihăescu, Institutional Reactions for Climate Changes, International Conferences, Bucharest, Romania, November 7-9, 2008, CGB 08, ISSN 1790-5095, ISBN 978-960-474-023-9, index ISI
Link 1
22 International Conferences, EDU 08 Venice, Italy November 21-23, 2008, Venice lect.univ.drd. Diana Mihăescu, lector univ. drd. Olivia Andrei, asist univ. drd. Lia Bologa Diana Mihăescu, Liviu Mihăescu, Olivia Andrei, Lia Bologa The Analyses of the Teacher’s Activities Facing with Efficiency ISSN 17980-5109, ISBN 978-960-474-029-1, index ISI; Diana Mihăescu, Liviu Mihăescu, Olivia Andrei, Lia Bologa, Some aspects regarding efficiency and meaning of indicators used in Romanian Educational System, ISSN 17980-5109, ISBN 978-960-474-029-1, index ISI,
Link 1
23 International Conferences, Bucharest   November 7-9, 2008, Bucharest lect.univ.drd. Diana Mihăescu Liviu Mihăescu, Lucian Cioca, Diana Mihăescu, New Institutional Reactions for Climate Changes, , Romania, CGB 08, ISSN 1790-5095, ISBN 978-960-474-023-9, indexISI,
Link 1 ;
24 „The Knowledge Based Organisation”, conferinţă internaţională Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu noiembrie 2007, Sibiu Lector univ. drd. Sara Konnerth, Andron Daniela Roxana Die “Neue Universität”und die “Generation Internet” „The knowledge- based organization:main characteristics and implications in risk management” Academia Trupelor de Uscat, Sibiu, noiembrie 2007, ISSN 1843 – 6722, p.82 – 91
25 Seminarul „Paulo Freire – Pedagogia della speranza” Universita degli studi di Bergamo - Italia 17 noiembrie 2008, Bergamo - Italia conf. univ. dr. Daniel Mara Pedagogia speranţei în opera lui Paulo Freire
26 WSEAS International Conferen-ces ISBN978-960-6766-86-2 şi ISSN 1790-2769, index ISI, 2008 WSEAS July 22-25, 2008, Heraklion, Crete Island Duşe Carmen Sonia, coautor Organisational Culture in Representative Institutions of European Capital
27 4 th International Conference on Higher Education: new challenges and emerging roles for human and social development, ISBN 978-963-7298-19-6, ISBN 978-963-7298-20-228 International Conference on Higher Education 28-31.07.2008, Pecs, Ungaria Duşe Carmen Sonia, coautor Higher Education between opportunities and limits
28 SEFI 2008, Proceedings Confe-rence to the annual SEFI Confe-rence Research Symposium on PBL, ISBN 978-87-991994-5-7, SEFI Conference 30.06-01.07. 2008, Aalborg University, Denmark Duşe Carmen Sonia, coautor Conventional &eLearning Gas Engineering Centre
29 Proceedings Conference to the annual SEFI Conference Research Symposium onPBL, ISBN 978-87-991994-5-7 SEFI 30.06 -01.07.2008, Aalborg Univer-sity, Demark Duşe Carmen Sonia, coautor Influence of appraising perfor-mance of the academic engi-neering staff on organisational change and faculty develop-ment
30 SEFI 2008, Research Symposium on PBL, ISBN 978-90-8790-571-2 SEFI 30.06 -01.07.2008, Aalborg Univer-sity, Demark Duşe Carmen Sonia, coautor Evaluation on Quality Assu-rance of Engineering Edu-cation in Romania
31 the 7th WSEAS International Con-ference , ISBN 978-960-6766-49-7 şi ISSN 1790-5117,pag.783-787, index ISI, 2008 WSEAS April 6-8, 2008, Hangzhou, China Duşe Carmen Sonia, coautor Informatics crime
32 Congresul „Comunicacion, Calidad, Interculturalidad y Prospectiva en Educacion” Universidad de Leon-Spania 10 mai 2008,Leon-Spania Mara Daniel El sistema nacional de ensenanza de Rumania
33 Education and Academic Research Structures of the Knowledge-based Society Universitatea „Alma Mater” Sibiu 22-24 mai 2008, Sibiu Andron Daniela Roxana Risk management in modern business organizations in the macroeconomic context of European integration ISSN 1844-5381
34 Sesiune stiintifica internationala Universitatea Istanbul, Institutul Goethe Aprilie 2008, Istanbul Gutu George, Muscan Maria, Iunesch Liana Perspektiven zur Neustrukturierung der Studiengänge Deutsch als Fremdsprache in Südosteuropa“; Perspective ale restructurarii programelor de studii pentru limba germana moderna in sudestul Europei.
35 Congresul International al germanistilor Universitatea Crestina Partium Aprilie 2008, Oradea Iunesch Liana Regina Aspekte der Fehleranalyse und Fehlerkorrektur,Conferinţa internaţională a Germanştilor
36 Saptamana internationala a cercetarii Universitatea din Kassel; Centrul de Cercetare Est-West - MOEWISSNET Iunie 2008, Kassel, Germania Iunesch, Liana Regina Aspecte ale predarii-invatarii limbii germane in Romania”
37 Seminarul „Efectele Reformei Bologna asupra formării profesorilor şi lectura pentru scrierea şi pentru dezvoltarea gândirii critice” ALSDGC România, UBB Cluj-Napoca şi The European Comitee of International Reading Association, 23 ianuarie 2008, Cluj- Napoca Gruber Gabriela Developing Critical Thinking through the Interpretation of Historical Sources, înGabriela GRUBER, Didactica specialității. Istorie şi Cultură Civică, Editura Psihomedia, Sibiu, 2009, ISBN 978-973-1753-78-2.
38 International Scientific Conference, microCAD 2008 University of Miskolc, Ungaria 20-21 March 2008 Mihăescu Diana,coautor The shim and professional mobility on the educational market in Romania
39 International Economic Conference, Integrative relation between the European Union Institutions and the member states Facultatea de Ştiinţe Economice, Univesitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 15-16 mai 2008, Sibiu Mihăescu Diana,coautor Approaches of management in the transformation period during integration process
40 International Conference, XIX th Mountain School of Information Technology Faculty of Management of the Częstochowa, Polonia 23-25 august, Częstochowa, Polonia Mihăescu Diana,coautor The Romania facing with the new economy
41 Conferinţa ştiinţifică Comunicarea din perspectivă transdiciplinară ULBS - DPPD, AKADEMIO INTERNACIA DE LA SCIENCOJ SAN MARINO, AIS ROMÂNIA 2007, SIBIU Creţu Daniela Predarea centrată pe student,publicată în vol. Comunicarea din perspectivă transdiciplinară, Ed. Psihomedia, Sibiu, ISBN 978-973-1753-08-9, pp. 88-93, 2007
42 Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Comunicarea- din prespectiva transdisciplinară”, DPPD Sibiu,Academia Internatională de Ştiinţe San Marino şi Asociaţia Internaţională de Ştiinţe din România aprilie 2007, Sibiu Gruber Gabriela

Andron Daniela Roxana
Comunicarea- din perspectiva transdisciplinaritatii, prin intermediul disciplinei «Cultura civică»”, înîn „Comunicarea- din perspectivă transdisciplinară”, ISBN 978-973-1753-08-9, Sibiu, Editura Psihomedia, 2007, p. 218 -221

„Comunicarea – instrument primordial al conducerii afacerilor în epoca schimbării”, Conferinţa ştiinţifică internaţională Comunicarea din perspectivă transdisciplinară, Editura Psihomedia, Sibiu 2007, ISBN 978-973-1753-08-9, p.245-252
43 Conferinţă Internaţională, Comunicarea din perspectivă transdisciplinară/ Transfaka komunikado, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 2007, Sibiu, Mihăescu Diana,coautor Mecanisme ale comunicării în organizaţia şcolară
44 The International Economic Conference "Romania Within the EU: Opportunities, Requirements and Perspectives" "Lucian Blaga" University 10-11 Mai, 2007, Sibiu Mihăescu Diana,coautor The manager`s attitude in assuming the risk,
45 Sesiune Internaţională de Comunicări Ştiinţifice, Strategii de asigurare şi evaluare a calităţii în învăţământ ASE 18-19 Mai 2007, Bucureşti Mihăescu Diana, autor Specificul activităţii la nivelul DPPD pentru îndeplinirea cerinţelor de asigurare a calităţii
46 4th International Conference,Interdisciplinary Approach to Sustainable Development Faculty of Management of the Częstochowa University of Technology and Haute Ecole Catholique du Luxemburg Blaise Pascal, Institut Superieur Industriel Pierrard 6-7 Decembrie, , 2007, Częstochowa, Polonia Mihăescu Diana, coautor Considerations about labor market in Romania the market of educational services
47 Simpozionul Internaţional: ediţia a XV, Psihologia şi Aderarea Europeană, Cercetări şi aplicaţii în psihologie Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea de Vest, Timişoara 10-12 mai, 2006 Timisoara Mihăescu Diana, coautor Unele aspecte privind evaluarea cadrului didactic preuniversitar prin climatul psihopedagogic - o abordare din perspectiva mutaţiilor din învăţământul românesc
48 Internatinal Conference,Man in the knowledge based organization Land Forces Academy „Nicolae Bălcescu” 12-14 octombrie, 2006, Sibiu, Mihăescu Diana, autor The Subjective Dimensions of the Teacher’s Evaluation
49 Seminarul „Promovarea Cercetării Ştiinţifice privind calitatea vieţii la nivelul comunităţii locale şi implicaţii asupra educaţiei”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 29.11. - 01.12. 2006, Sibiu Mara Daniel Dezvoltarea competenţelor de promovare a cercetării stiinţifice la nivel naţional şi internaţional
50 Simpozionul Internaţional „Calitatea managementului instituţional şi al managementului educaţional, la standarde europene” Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna”, Sibiu 24-26 noiembrie 2006, Sibiu Mara Daniel Organizarea conţinuturilor învăţământului din perspectiva didacticii contemporane
51 Conferinta Economica Interna-tionala ”Binomul sărăcie-bogăţie şi integrarea României în U.E., ISBN 973–739–101-3 Fac. de Ştiinţe Economice, ULB Sibiu mai 2005, Sibiu Duşe Carmen Sonia Cultura organizaţională – factor al succesului managerial în unităţile şcolare
52 Sesiunea a X-a de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Leadership şi management la orizonturile secolului al XXI-lea” Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu 24-26 noiembrie 2005, Sibiu Mara Daniel Sistemul pedagogic alternativ-Maria Montessori
53 Congresul „Îmbunătăţirea intervenţiei timpurii pentru copiii deficienţi de auz din judeţul Sibiu” Şcoala specială nr. 2, Sibiu 28-30 octombrie 2005, Sibiu Mara Daniel Intervenţia timpurie pentru copiii deficienţi de auz
54 Conferinţa Naţională „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” Uniunea Europeană şi Guvernul României, Poiana Braşov – România 24-30 iulie 2005, Poiana Braşov – România Mara Daniel Sistemul de educaţie incluzivă în România
55 Conferinţa „Predarea de calitate pentru învăţarea de calitate: Educarea gândirii critice”, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 5-8 mai 2005, Cluj-Napoca Mara Daniel Gândirea critică şi abordarea prejudecăţilor - atelier
56 Conferinţa internatională: Quality Teaching for Quality Learning: Education for Critical Thinking Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj- Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţieişi ALSDGC România mai 2005, Cluj-Napoca Gruber Gabriela Gândirea istorică şi gândireacritică, modalităţi moderniste şi postmoderniste de abordare” , în Simona-Elena Bernat, Vasile Chiş, Dana Amalia Juncan, coordonatori, „ Predarea de calitate pentru învăţarea de calitate. Educaţia pentru dezvolarea gândirii critce”, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, ISBN 978-973-610-635-4, pp. 158-168
57 Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Profesionalizarea carierei didactice universitare”, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu 25 martie 2005, Sibiu Mara Daniel Teorii metacognitive ale învăţării
58 Sesiunea de comunicări a cadrelor universitare, - sesiunea a XV-a Universitatea „Spiru Haret”, Centrul Universitar Braşov 16 aprilie 2005, Braşov Mara Daniel Teorii cognitive ale învăţării