Ofertă Educațională

În cadrul departamentului se realizează formarea pentru cariera didactică pornind de la învățământul preșcolar, până la învățământul superior, prin diferite trasee profesionale.

 • Astfel, pregătirea profesorilor pentru învățământul preșcolar și primar se realizează în cadrul programelor Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (PIPP), în limba română și germană.
 • Studenții integrați în programele de licență și master în cadrul programelor din ULBS pot urma cursurile de Nivel I si II, prin care se asigură formarea pentru cariera didactică pentru învățământul gimnazial, liceal, postliceal și superior.
 • Există, de asemenea posibilitatea susținerii gradelor didactice II și I pentru profesorii integrați în învățământul preșcolar și primar.
 • Pentru profesorii din învățământul preuniversitar care doresc să participle în programmele de formare continua, prin DPPD sunt organizate examenele de susținere a gradelor didactice II si I, pentru un număr de 21 specializări:
  • limba şi literatura română
  • limba şi literatura engleză
  • limba şi literatura germană
  • limba şi literatura franceza
  • istorie
  • religie
  • matematică
  • informatică
  • electronică
  • educatie fizica si sport
  • informatică – absolvenți ai Facultății de Inginerie, specializarea calculatoare
  • maşini unelte (cf. HG. nr. 944 transformat în maşini şi sisteme de producţie)
  • tehnologia construcţiilor de maşini
  • tricotaje-confecţii textile
  • utilaj tehnologic (cf. HG. nr. 944 transformat în utilaj pentru textile şi pielărie)
  • tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare
  • montanologie
  • horticultură
  • profesor documentarist
  • invatatori educatori

Vă prezentăm oferta noastră educațională

Detalii Ofertă Educațională Licență
Denumire Perioada Număr Credite
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP) în limba română. 3 ani 180 credite
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP) în limba germana 3 ani 180 credite
Detalii Ofertă Educațională Master
Denumire Perioada Număr Credite
Intervenții educaționale în școala incluzivă 2 ani 120 credite
Management educational (în curând) 2 ani 120 credite