Reviste și Publicații

Nr.crt. Autor / Coautor Titlul lucrarii Editura Realizarea activităţii ISBN
1. Mara Elena-Lucia Didactica limbii şi literaturii române Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu 2010 ISBN 978-973-739-982-3
2. Mara Daniel, Păvăluc Cosmina Diana Paulo Freire: viaţa şi opera: pentru o pedagogie a dialogului- traducere din limba italiană a cărţii Narrando Paulo Freire, per una pedagogia del dialogo de Paolo Vittoria, Carlo Delfino Editore, Sassari 2008 Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, (184 pg.) 2010 ISBN 978-973-30-2725-6
3. Popa Carmen Maria Pedagogie. Note de curs. Suport de seminar Universităţii,,Lucian Blaga” din Sibiu 2010  
4. Nicu Adiana, Conţiu Elena-Raveca Instrumente pentru învăţarea prin cooperare în curs de publicare la Editura Aramis, Bucureşti 2010  
5. Andrei Olivia Religia şi preocupările pentru reducerea violenţei în şcoală, în Opriş Monica (coord), Demersuri investigative în educaţia religioasă pg. 109-121 Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia 2010 ISBN: 978-606-509-104-7
6. Creţu Daniela, Nicu Adriana, Pedagogie pentru definitivat şi gradul II pg. 355 Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu 2009 ISBN 978-973-739-806-2
7. Mihăescu Diana Modelarea deciziilor manageriale din instuţiile educaţionale – o abordare cibernetică pg. 191 Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2009 ISBN 978-973-739-830-7
8. Konnerth Sara Instruire asistată de calculator. Evoluţia instruirii asistate de calculator. Curs universitar Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu 2009 ISBN 978-973-739- 917-5
9. Mara Daniel Strategii didactice în educaţia incluzivă, ediţia a II-a Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, (228 pg.) 2009 ISBN 973-30-1913-5
10. Mara Daniel Dezvoltare curriculară Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, (160 pg.) 2009 ISBN 978-973-739-90-5
11. Mara Daniel, coordonator Rodica Popescu Învăţarea mediată. Abordări teoretice şi practice în volumul Problematica învăţare-evaluare. Abordări-studii-cercetări Psihomedia, Sibiu, pp. 7-55, (174 pg.) 2009 ISBN 978-973-1753-76-8
12. Mara Elena-Lucia, coordonator Rodica Popescu Receptarea textelor literare in gimnaziu în volumul Problematica invatare-evaluare. Abordari-studii-cercetari Editura Psihomedia, Sibiu, pp. 55-76, 74 pg 2009 ISBN 978-973-1753-76-8
13. Andron, Daniela Roxana Aspecte ale didacticii educaţiei tehnologice în formarea continuă a profesorilor Editura Psihomedia Sibiu 2009 ISBN978-973-1753-81-2
14. Gruber Gabriela Didactica specialităţii. Istorie/ cultură civică Editura Psihomedia, Sibiu 2009 ISBN 978-973-1753-78-2
15. Popa Carmen Maria O şcoală orientată spre elev. Elevul partener activ în procesul propriei învăţări. Ediţie revizuită Editura Aramis, Bucureşti 2009  
16. Popa Carmen Maria Managementul clasei. Un management al clasei orientat spre elev Editura Universităţii Alma Mater din Sibiu 2009  
17. Popa Carmen Maria O şcoală orientată spre elev. Elevul partener activ în procesul propriei învăţări Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu 2009  
18. Popa Carmen Maria Psihologia educaţiei. Note de curs. Suport de seminar Editura Universităţii ,,Lucian Blaga” din Sibiu 2009  
19. Andrei Olivia Diminuarea fenomenului violenţei în şcoală, prin intervenţii educaţionale organizate de şcoală, prin profesorul de religie, în parteneriat cu biserica şi familia. Instrumente de cercetare, în Opriş Dorin (coord), Coordonate ale cercetării pedagogice în domeniul educaţiei religioase pg. 86-106 Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia 2009 ISBN: 978-606-509-101-6
20. Mara Elena-Lucia Violenţa în familie în volumul, Nu Violenţei! Editura Bibliotecii Judeţene Astra, Sibiu, (74 pg.) 2009 ISBN 978-973-0-06328
21. Mara Daniel Etiologia şi tipologia violenţei şcolare în volumul colectiv Nu, violenţei! Editura Bibliotecii Judeţene Astra, Sibiu, (126 pg.) 2009 ISBN 978-973-0-06328-8
22. Mara Daniel Strategii de intervenţie psiho-pedagogică în educaţia incluzivă în volumul colectiv Orientări teoretice şi practice în educaţia incluzivă Editura Bibliotecii Judeţene Astra, Sibiu, (118 pg.) 2008 ISBN 978-973-0-05688-4
23. Mara Elena-Lucia, îngrijit de Mara Daniel Implicaţiile psihopedagogice ale comunicării educaţionale în volumul colectiv Orientări teoretice şi practice în educaţia incluzivă Editura Bibliotecii Judeţene Astra, Sibiu, pp. 95-106, 118 pg 2008 ISBN 978-973-0-05688-4
24. Mara Elena-Lucia Limbaj şi expresivitate în poezia lui Ion Pillat Editura Imago, Sibiu, (266 pg.) 2008 ISBN 978-606-506-001-2
25. Mara Elena-Lucia, Bologa Lia Orientări metodologice în elaborarea lucrării de disertaţie Editura Universităţii ”Lucian Blaga”, Sibiu 2008 ISBN 978-973-739-667-9
26. Iunesch Liana-Regina Deutsch in siebenburgischen Schulen: Pausensprache und Spracherwerb [Limba germană în şcoli din Transilvania: Limbajul pauzelor şi achiziţia limbii], în: Engel, Ulrich/Stănescu Speranţa (2008): Sprachvergleich-Kulturvergleich: Quo vadis KdGr, München: Iudicium 2008 ISBN: 978-3-89129-566-3
27. Andron, Daniela Roxana Didactica specialităţii – ştiinţe economice Editura Psihomedia, Sibiu 2008 ISBN 978-973-1753-49-2
28. Andron Daniela Roxana, Gruber Gabriela Îndrumar pentru practică pedagogică Editura Psihomedia Sibiu 2008 ISBN 978-973-1753-59-1
29. Andron Daniela Roxana Didactica specialităţii – ştiinţe economice Editura Psihomedia 2008 ISBN 978-973-1753-49-2
30. Iunesch Liana-Regina Deutsch in siebenburgischen Schulen: Pausensprache und Spracherwerb, în: Engel, Ulrich/Stănescu, Speranţa (2008): Sprachvergleich- Kulturvergleich: Quo vadis KdGr?, München: Iudicium 2008 ISBN: 978-3-89129-566-3
31. Nicu Adriana Strategii de formare a gândirii critice pg. 334 Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2007 ISBN 978-973-30-1658-8
32. Mara Daniel volum colectiv, O şcoală prietenoasă, deschisă tuturor. Educaţie încluzivă pentru grupuri dezavantajate, (130 pg.) Editura Etape, Sibiu 2007 ISBN 973-8401-10-0
33. Diana Mihăescu (coord.) Comunicarea din perspectivă transdisciplinară/ Transfaka komunikado Ed. Psihomedia, Sibiu 2007 ISBN 978-973-175-08-9
34. Ioan Constantin Dima (coord.), Diana Mihăescu, Iuliana Gheorghe, Udroiu Mirela, Cotârlea Dorin, Grigorescu Lucian, Udroiu Ion Utilizarea econometriei în management Ed. ARVES, Craiova 2007 ISBN-13 978-973-8904-45-3
35. Ioan Constantin Dima (coord.), Diana Mihăescu, Iuliana Gheorghe, Udroiu Mirela, Cotârlea Dorin, Grigorescu Lucian, Udroiu Ion Metode şi tehnici operaţionale folosite în managementul industrial, Ed. ARVES, Craiova 2007 ISBN-13 978-973-8904-41-5
36. Ioan Constantin Dima (coord.), Diana Mihăescu, Dorin Cotârlea, Lucian I. Grigorescu Eficienţa activităţii manageriale în învăţământul preuniversitar Ed. ARVES, Craiova 2007 ISBN-10 973-8904-34-X
ISBN-13 978-973-8904-34-7
37. Ioan Constantin Dima (coord.), Diana Mihăescu, Dorin Cotârlea, Lucian I. Grigorescu Sisteme manageriale în învăţământul preuniversitar Ed. ARVES, Craiova 2006 ISBN-10 973-8904-99-1
ISBN-13 978-8904-33-0
38. Duşe Carmen Sonia Management educaţional. Managementul instituţiilor edu-caţionale, volumul 1. pg. 240 Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu 2006 ISBN (10) 973-739-279-5
ISBN (13) 978-973-739-279-4 – general
ISBN (10) 973-739-280-9
ISBN (13)
978-973-739-280-0 pentru volumul 1
39. Duşe Carmen Sonia Didactica predării disciplinelor de specialitate Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu 2006 ISBN ( 10) 973-739-248-5
ISBN (13) 978-973-739-248-0
40. Creţu Daniela Dezvoltare curriculară pg.116 Editura Universităţii “Lucian Blaga“ Sibiu 2007 ISBN 978-973-739-450-7
41. Nicu Adriana, Rodica Brate, Sora Luxemburger In memoriam. La Sibiu a fost odată un liceu pedagogic pg.90 Editura Magister, Sibiu 2006 ISBN (10)973-88160-0-9
(13)978-973-88160-0-8
42. Mara Daniel Educaţie pentru educaţie pg. 235 Editura Alma Mater, Sibiu 2006 ISBN 973-632-273-4
43. Mara Daniel, coord. Radu, Sorin Profilul psihologic al alegătorului român în perioada democraţiei parlamentare 1919-1937. Consideraţii în volumul colectiv Cultură politică şi comportament electoral în România în perioada democraţiei parlamentare 1866-1937-între specificul naţional şi modelele europene, pp. 301-317, pg. 319 Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu 2006 ISBN (10) 973-739-320-1, (13) 978-973-739-320-3
44. Gruber Gabriela P.N.L. (Gh. Brătianu) şi problemele politicii externe a României (1933-1937), în Coordonatori Vasile Cobanu, Sorin Radu, „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX”, p. 323- 346 Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu 2006 ISBN (10) 973-739-261-2
(13) 978-973-739-261-9
45. Creţu Daniela, Nicu Adriana, Mara Daniel Pedagogie. Formarea iniţială a profesorilor. pg. 281 Editura Universităţii “Lucian Blaga“ Sibiu 2005 ISBN 973-739-178-0
46. Creţu Daniela, Nicu Adriana, Mara Daniel Pedagogie. Formarea iniţială a profesorilor pg. 281 Editura Universităţii “Lucian Blaga“ Sibiu 2005 ISBN 973-739-178-0
47. Creţu Daniela, Nicu Adriana, Mara Daniel Pedagogie. Formarea iniţială a profesorilor pg. 281 Editura Universităţii “Lucian Blaga“ Sibiu 2005 ISBN 973-739-178-0