Centre de Cercetare

Activitatea de cercetare.

 1. valorificarea potenţialului uman şi a resurselor materiale existente în elaborarea, desfăşurarea unor programe de cercetare interdisciplinare cu impact ştiinţific ridicat;
 2. adaptarea tehnicilor şi metodelor de cercetare la standardele internaţionale şi la normele specifice domeniului ştiinţelor socio-umane;
 3. promovarea şi participarea la programe de cercetare interdisciplinare în parteneriat cu alte instituţii de învăţământ din ţară şi străinătate;
 4. diseminarea rezultatelor cercetării prin participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi prin publicarea acestora în reviste, volume ştiinţifice şi tratate de specialitate;
 5. evaluarea continuă a performanţelor şi promovarea unui management calitativ al proiectelor de cercetare.
 1. lucrări de cercetare ştiinţifică pe bază de granturi sau contracte încheiate cu CNCSIS (Proiecte de tip AT, CEEX, PCE);
 2. lucrări de cercetare ştiinţifică finanţate prin programe internaţionale (Leonardo da Vinci, Grundtvig,  PHARE);
 3. activităţi de cercetare şi formare desfăşurate prin proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – POSDRU;
 4. activităţi de cercetare realizate prin proiecte desfăşurate la nivel local cu diferite instituţii de învăţământ şi de cultură (grădiniţe, şcoli, biblioteci);
 1. includerea unor rezultate semnificative în conţinutul cursurilor şi seminariilor;
 2. elaborarea de cărţi de specialitate, cursuri, îndrumare şi a unor capitole în volume colective;
 3. publicarea de articole în reviste de specialitate şi în volumele unor manifestări ştiinţifice.

Teze de doctorat / Publicatii

Nr. Crt. Denumirea/ forma manifestării Universitatea Data susţinerii, localitatea Autor Titlul lucrării prezentate
1. Susţinere teza doctorat Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere 25. 02. 2010, Bucureşti Liana Regina Iunesch Das-Methodik in der Lehrerausbildung für die Primarstufe der deutschen Abteilungen in Rumänien [Metodica predării limbii germane moderne în formarea cadrelor didactice pentru învăţământul primar în secţiile cu limbă de predare germană în România
2. Susţinere teza doctorat Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei martie, 2010, Cluj- Napoca Lia Bologa Factori determinanţi ai formelor actuale de manifestare a violenţei şcolare. Strategii de prevenţie şi intervenţie
3. Susţinere teza doctorat Universitatea din Bucureşti Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 04. 2010, Bucureşti Carmen Maria Popa Mentoratul - concepţie, metode şi impact asupra carierei didactice
4. Susţinere teza doctorat Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice 20.02.2009, Sibiu Daniela Roxana Andron Managementul riscului în afaceri în organizaţiile moderne, în contextul schimbării
5. Susţinere teza doctorat Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice 19.09.2009, Sibiu Diana Mihăescu Utilizarea ciberneticii în modealrea deciziei managerial din instituţiile educaţionale, coordonator
6. Susţinere teza doctorat Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte 17.12.2007, Sibiu Elena-Lucia Mara Limbaj şi expresivitate în poezia lui Ion Pillat
7. Susţinere teza doctorat Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 12 iulie 2006, Sibiu Gabriela Gruber Partidul National Liberal (Gh. Bratianu)1930-1938